ŁYCZKOWSKI Trachim s. Źmiciera (1902 - ?)
   
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 06.10.1941, Liskiński RKW, obw. woroneski, RFSRRR
Stopień: szer.
Służył: 11 PS 77 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: 20.08.1942, ciężkie zranienie ręki lewej 16.05.1942 (m. Kercz)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR dat. 09.05.1945
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do Ukaz Prezydium RN ZSRR №209/831 dat. 05.05.1951
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.744809 Dz.1