ŁYCZKOWSKI Uładzimir s. Alaksandra (1909 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Jerszy, woł. mohilańska, ujazd ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Uździeński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 771 PS 137 DS / 238 AZPS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli 26.10.1944 pod m. Narwa / Makowo (22.04.1945 uwolniony)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: krewni mieszkali we w. Jerszy, rej. uździeński, obw. miński, BSRR
 

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1482