ŁYCZKOWSKI Uładzimir s. Vincesia (1916 - 05.05.1942)
Miejsce urodzenia: o. Żam-Że *) [5] / st. Trykotażowa, kol. Kałuska [2]
Miejsce mobilizacji: Wołogodzki MKW, obw. wołogodzki, RFSRR
Miejsce mobilizacji: Moskiewski MKW, RFSRR [5]
Stopień: szer.
Służył: 112 ZPS 28 A
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zachorował 08.04.1942, umarł od zapalenia płuc w 1439 SE
Data śmierci: 05.05.1942
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: cmentarz г. Кемь (okolica płd.), Республика Карелия, РФ
Adnotacja: matka - Łyczkowska Viktoria c. Vincesia, mieszkała: fabryka "Pobieda Truda" ( "Zwycięstwo Pracy"), nowobratska r/w, rej. krasnogorski **), obw. moskiewski, RFSRR; żona - Niefiodowa Nadieżda c. Alfreda, mieszkała: ul. W. Bronna d.21 miesz.3, m. Moskwa, RFSRR
 

*) Osiedle jest nie zidentyfikowane. Być może to osiedle Siamża, obw. wołogodzki.
**) W źródle "krasnoborski".

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.А-83627 Dz.2950
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.946
3. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1314
4. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.110
5. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. Том 8: Лаане-Меньшова. - М.: Центр по изданию Книги Памяти Москвы, 1994. - 720 с. Str.341