ŁYCZKOWSKI Viačasłaŭ s. Vincesia (1920 - 10.08.1943)
Miejsce urodzenia: m. Mińsk, BSRR
Miejsce mobilizacji:
Stopień: lejtnant
Służył: 167 PC
Stanowisko: d-ca czołgu
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 10.08.1943
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: с. Ліпци, Харківський район і область, Україна (inskrypcja na płycie jest nieobecna)
Adnotacja: krewna - Trakina Nadzieja c. Pavła, mieszkała: obwodowy skład weterynaryjny d. 1 miesz. 4, 11-e osiedle NKWD, obw. czelabiński, RFSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.58
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.177
3. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.751