ŁYCZKOWSKI Viktar s. Jazepa (1921 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Łatwine, woł. teladowicka, ujazd słucki, gub. mińska, BSRR
Miejsce mobilizacji: r. 1940, Kopylski RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści na początku wojny
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski J.J., mieszkał: w. Łatwine, rej. kopylski, obw. bobrujski, BSRR [teraz: w. Łatwine, r/w Bobownia, rej. kopylski, obw. miński, Białoruś]
 

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.313