ŁYCZKOWSKI Viktar s. Vincesia (1909 - 11.11.1944)
Miejsce urodzenia: ujazd bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Oktiabrski RKW, obw. poleski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 685 PS 193 DS
Stanowisko: łącznik
Przyczyna wyłączenia: 26.10.1944 - ślepe zranienie odłamkowe klatki piersiowej z lewa; umarł od ran w 57 SE
Data śmierci: 11.11.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: 1) grb. 26, Cmentarz "Janowski" , m. Siedlce, woj. mazowieckie, Polska [3]
Miejsce pochówku: 1) ul. gen. Orlicz-Dreszera, m. Siedlce, woj. mazowieckie, Polska [4]
Adnotacja: syn - Łyczkowski Michał s. Viktara, mieszkał: w. Jasień *), r/w Nowa Dubrowka, rej. oktiabrski, obw. poleski, BSRR [teraz: rej. oktiabrski, obw. homelski, Białoruś]
 

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana. Prawdopodobnie, mobilizował się w Oktiabrskim RKW, a urodził się we wsi Jasień, rej. osipowicki, obw. mohylewski [przedtem: woł. zamoszańska, ujazd bobrujski, gub. mińska].
1) Dane źródeł nadarzają wątpliwymi. Wiarygodne miejsce pogrzebu - "Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej".

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.A-83627 Dz.174
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1367
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane CAMO)
4. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane APN)