ŁYCZKOWSKI Vinceś s. Viktara (1916 - ?)
     
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Czerwieński RKW, obw. miński [4], Osipowicki RKW, obw. mohylewski [3], Białoruska SRR
Stopień: szer. / lejtnant / st. lejtnant służby medycznej
Służył: 603 PS 161 DS / pluton sanitarny 437 PS / 183 odd. bms 154 DS
Stanowisko: felczer sekcji sanitarnej pułka/ plutonowy / st. laborant
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR dat. 31.08.1941
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 154 DS №5/n dat. 12.08.1943
3. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 154 DS №33 dat. 11.05.1945
Adnotacja: w RCAC z r.1939; mieszkał: o. R[agule] *), r/w Kośjany *), rej. osipowicki, obw. mohylewski, BSRR
 

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682523 Dz. 13 i 17
2. Газета "ИЗВЕСТИЯ" № 207(7583) dat. 02.09.1941
3. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1259
4. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5245