ŁYCZKOWSKI Vital s. Jazepa (1901 - 11.11.1941)
Miejsce urodzenia: w. Łatwine, woł. teladowicka, ujazd słucki, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Kopylski RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 13 RBL 664 bol
Stanowisko: magazynier PSM
Przyczyna wyłączenia: zginął podczas naleciałości awiacji wrogiej na lotnisko Kratowo [teraz: lotnisko LBI w m. Żukowski, obw. moskiewski, FR]
Data śmierci: 11.11.1941
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: tamże, na lotnisku
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Jazep s. Jakuba, mieszkał: w. Łatwine, rej. kopylski, obw. bobrujski, BSRR [teraz: w. Łatwine, r/w Bobownia, rej. kopylski, obw. miński, Białoruś]
 

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.1553