ŁYCZKOWSKI Źmicer s. Vasila (1916 - ?)
   
Miejsce urodzenia: w. Ratomka, wołość Zasław, ujazd i gub. mińskie, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: w RCAC z r. 1937, Miński RKW, Białoruska SRR
Stopień: gw.starszyna
Służył: (653 PLM 274 DLM) 65 gw.PLM 4 gw.DLM
Stanowisko: st. mechanik lotniczy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 653 PLM №2/n dat. 14.01.1943
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 4 gw. DLM №08/n dat. 04.08.1944
Adnotacja:
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.2108
2. CAMO Zb.33 Inw.717037 Dz.1510