ŁYCZKOWSKI Źmicer s. Łazara (1920 - 23.11.1979)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1940, Niżnieudyński RKW, obw. irkucki, RFSRR
Stopień: sierz.
Służył: 93 odnc 21 DS
Stanowisko: zast. drużynowego
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci: 23.11.1979
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 21 DS №04/n dat. 29.05.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.2025