Anthony
Edmund
Iwan s. Jazepa
Iwan s. Wikiencja
Josef
Leon
Michał
Nikodem
Paweł
Safron
Stanisław
Ściapan