Herby na litery "S-T"

S

Samson

Herb Samson

(Watta)

Butmanowie (B263)
Bylewscy (B291)
Jabłońscy (Hn198)
Kuroczyccy (Hn95)
Macielewiczowie (ZW[2]110)
Witakowscy (W163)
Wołotowscy (W35)

Sas I

Herb Sas I

 

Baczyńscy (B127)
Baranowscy (ZW[1]12)
Berezowscy (B144)
Błażejewiczowie (B172)
Błażewiczowie (B173,174)
Bobaszyńscy (Hw6)
Bobaszyńscy (ZW[1]5)
Bojarscy (B130)
Bratkowscy (B195)
Browczyńscy (Hw10)
Brylewscy (B214)
Daneykowie (D65,66)
Danieykowie (D64)
Danieykowie (Hn59)
Daniłowiczowie (D71)
Długopolscy (D131)
Dobrzańscy (D15)
Dobrzańscy (Hn55)
Dubrawscy (D185)
Dunajewscy (D195)
Dziedziulowie (D123)
Horaczkowie (H70)
Huydowie (H253)
Mikulscy (Hn117)
Oleszkiewiczowie (A76-78)
Swistunowie (Ho103)
Szylwińscy (Hw151)
Tarnajewscy (ZW[2]173)
Walmusowie (W53)
Witwiccy (W164)
Wołosiewiczowie (W32)
Wosińscy (W99)
Zimniccy (Z118)

Sass 1

Herb Sass

własny

Sassowie (Z85)

Schiling

Herb Schiling

własny

Szylingowie (Hn196)

Schoenberg

Herb Schoenberg

własny
 

Schönowie von Schönberg (ZW[1]92)

Scibło

Herb Scibło

własny
 

Scibłowie (Ho94)

Scipio

Herb Scipion (odm.)

(Scipion)
odm.

Szczerbińscy (Hw146)

Serwiróg

Herb Serwiróg

własny
(Prus III odm.)

Serwirogowie (Hr45)

Siekierz

Herb Siekierz

 
 

Zankiewiczowie (Z74)
Zienkowiczowie (Z171)

Sielanka

Herb Sielanka

własny
 

Sielankowie (Ho96)

Siemionowicz

Herb Siemionowicz

własny
(Radwan odm.)

Kononowiczowie (Hw61)
Kononowiczowie (ZW[2]83)

Siestrzeniec

Herb Siestrzeniec

(Siestrzeńcewicz)
 

Kuczukowie (ZM60)
Zienkiewiczowie (Z154-156)
Zienkowiczowie (Z158,160)
Zienkowiczowie (ZM46)

Sokola

Herb Sokola

 
 

Antoniewiczowie (A100)
Goreccy (H102)

Sołtan

Herb Sołtan

własny
(Syrokomla odm.)

Sołtanowie (Hr48)

Starykoń

Herb Starykoń

 
 

Butwiłowscy (B271)

Sternberg

Herb Sternberg

 
 

Górscy (H267)

Strzałka

Herb Strzałka

własny

Koniuszewscy (Hr21)

Strzegonia

Herb Strzegonia

 

Plewakowie (ZW[2]145)

Strzemię

Herb Strzemię

 

Buczyńscy (B273,274)
Burzyńscy (B253-255)
Jeńczykowie (J6)
Lipowieccy (ZW[2]97)
Woyniccy (W13)
Woyniczowie (W184,186)
Woyniczowie (Hn30)
Zimodrowie (Z120)

Suchekomnaty

Herb Suchekomnaty

 

Białostoccy (B137)
Hamscy (H51)
Owłoczymscy (A183)
Rydzewscy (Ho89)

 

Ankudowiczowie (A97)
Botwitowie (B188)
Dzierżawscy (D126)
Dzierżeńscy (Ho32)
Dzierżyńscy (D128)
Garbowscy (H84)
Homoliccy (H44)
Horbatowscy (H73-77)
Horbatowscy (Hn43)
Horbatowscy (Hr10)
Kurkowie (ZM59)
Łyczkowscy (Hr32)
Samujłowie (Hn150)
Szaumanowie (ZW[1]89)
Ułanowscy (Hn179)
Zabłoccy (Z9,10)
Zabłoccy (ZW[1]29)

Suszyński

Herb Suszyński

własny

Suszyńscy (ZM100)

Syrokomla

Herb Syrokomla

 

Andrusiewiczowie (A90)
Bułhakowie (B244-248)
Bułhakowie (Hn19)
Bułhakowie (Hw12)
Bułatowie (B243)
Dziewoczkowie (D121)
Hołubowie (H168-170)
Hołubowie (Hc27)
Hołubowscy (H38)
Wieliczkowie (W228)
Witortowie (ZW[2]28)
Wołczeccy (W117)
Wołczeccy (Hn27)
Żołądziowie (J57)

Szaława

Herb Szaława

 

Hałkowie (H33)
Hałkowscy (H34)
Świrscy (Ho102)
Świrscy (ZW[2]163)

Szaława

Herb Szaława (odm.)

odm.
 

Szapkowie (Hw143)

Szantyr

Herb Szantyr

własny
(Lubicz odm.)

Szantyrowie (Hn192)
Szantyrowie (ZW[1]86)

Szaszkiewicz

Herb Szaszkiewicz

własny
 

Szastkiewiczowie (ZM116)

Szeliga

Herb Szeliga

 
 

Bukrabowie (B241)
Chludzińscy (ZW[2]179)
Galinowscy (ZM21)
Górscy (H266)
Horehladowie (H62)
Horoszewiczowie (H71)
Mierzejewscy (Hn116)
Mohuczowie (Hw92)
Puszkinowie (Hw115)
Żeglińscy (ZW[2]57)

Szreniawa

Herb Szreniawa

 
 

Aniszewscy (A96)
Bielscy (B141)
Czerniewscy (ZM114)
Czerniewscy (ZW[1]83,84)
Harasimowiczowie (Hw40)
Harasimowiczowie (ZW[2]38)
Horainowie (H65,66)
Hraniccy (H200)
Kurowscy (Hr29)
Oraczewscy (A119)
Oranowscy (A115)
Weryhowie (W243,244)
Woronowiczowie (W74)
Woronowiczowie (Hw161)

Szyrma

Herb Szyrma

własny
(Lubicz odm.)

Szyrmowie (Hw139)

Śleporód

Herb Śleporód (odm.)

odm.
 

Zańkiewiczowie (Hw166)

 
 

Bagieńscy (B32)
Bagieńscy (ZW[1]9)
Bołwanowiczowie (B58)
Brzozowscy (B209)
Bujkowie (B232)
Bujwidowie (B231)
Chojniccy (ZM108)
Daczewscy (D92)
Drozdowscy (Ho27)
Dryżyńscy (D169)
Dworakowscy (D101)
Dybowscy (Ho29)
Dzierożyńscy (Ho31)
Gąsiewscy (H55)
Giędzwiłowie (H302)
Gronkowscy (H201)
Gutowscy (H282)
Gutowscy (Hw39)
Horkuszowie (H92)
Horniczowie (H178)
Hurkowie (H258)
Iuszkowscy (Hw48,49)
Juszkiewiczowie (Hr62)
Juszkiewiczowie (ZW[2]199)
Kałęczyńscy (Hn84)
Kamieńscy (ZW[2]80)
Kamińscy (ZM50)
Krasińscy (Hr26)
Krasowscy (Hc49)
Krażyńscy (Hw69)
Kuczyńscy (Hr30)
Lewaszkiewiczowie (ZW[2]96)
Lisowscy (ZW[2]99)
Mikuccy (ZW[2]113)
Milkiewiczowie (ZW[2]115)
Olszewscy (A66-69)
Olszewscy (Hn5)
Opokowie (A113)
Ostrowscy (A176)
Parakowie (ZW[2]133)
Pieślakowie (ZM85)
Pugalscy (Hn135)
Raykiewiczowie (Hn143)
Rożanowiczowie (Hr42)
Szmidtowie (ZW[2]189)
Wawrzeccy (W113)
Widmontowie (W140)
Wierzbiccy (W237)
Wierzbiccy (Hr8)
Woyciechowscy (W26)
Wróblewscy (Hw163)
Wróblewscy (ZM106)
Wróblewscy (ZW[2]175)
Wyrzykowscy (W206)
Zegzdrowie (Hw172)
Zegzdrowie (ZW[2]69)
Złotogorscy (Z121)
Złotogurscy (Hw173)
Zmiejewscy (Z129)
Zwierowiczowie (Z104)
Żmiejowscy (J56)
Żuchowieccy (J83)
Żukowie (J63,64)

Ślepowron

Herb Ślepowron odm.

odm.

Plucińscy (Hn133)

Świat 2

Herb Świat (odm.)

odm.

Ihnatowiczowie (Z200,202,203)

Świeńczyc

Herb Świeńczyc

 

Hubińscy (H245)
Pocołajewscy (ZW[2]137)

Świerczek

Herb Świerczek

 

Basarzewscy (B117)

Świnka

Herb Świnka

Braunowie (B196)


T

Taczała

Herb Taczała

Heydukiewiczowie (H14)

Tarnawa

Herb Tarnawa

Boryczewscy (B114)
Plescy (Hr41)
Kleczkowscy (Hc48)
Małkiewiczowie (ZW[1]46)
Tarasiewiczowie (ZM102)
Werowscy (W239)

Tępa Podkowa

Herb Tępa Podkowa

Ostrowscy (A177,178)

Topacz

Herb Topacz

Baturewiczowie (B118)
Budniccy (B226)
Racowie (Hn146)
Touścikowie (Hn173)

Topacz

Herb Topacz (odm.)

odm.

Żeglińscy (J25)

Topór

Herb Topór

(Starża)

Ancypowie (A109)
Babiczowie (B5)
Bałtromiewiczowie (B62)
Białowiescy (B135)
Bokiejowie (B51)
Brzescy (B210)
Bubelowie (ZM11)
Butrymowiczowie (B267)
Grabowscy (H185)
Grycewiczowie (H243)
Hryczynowie (ZM30)
Jakubowiczowie (ZW[1]96)
Jakubowscy (Ho42)
Konosiewiczowie (Hr20)
Okołowie (A44,45)
Okołowie (Hn4)
Ossolińscy (A149)
Szachowscy (ZW[1]90)
Szpakowscy (ZW[2]191)
Świrszczewscy (ZW[2]164)
Tyczyńscy (Hr51)
Uzłowscy (Hn178)
Zabiełłowie (Z5,6)
Złotkowscy (Z122)
Zwierowiczowie (Z105)
Żegotowie (J27)

Trąby

Herb Trąby

 

Dawidowiczowie (D22)
Dobkowscy (D2)
Giekowiczowie (H301)
Gintowtowie (H142,143)
Iwaszkiewiczowie (Z184,191,194,195)
Jordanowie (J18)
Sadkowscy (Ho92)
Trubinowie (Hw153)
Winczowie (W157,158)
Winiarscy (W159)
Wojnowie (W189,190)
Wojnowie (Hn32,33)
Wołkowie (W107)

Trąby

Herb Trąby (odm.)

odm.

Petrusewiczowie (Hw103)

Troska

Herb Troska

własny

Troskowie (Hn174)

 

Betkowie (B159)
Budkiewiczowie (B224,225)
Butkiewiczowie (B259-261)
Butkiewiczowie (Ho17)
Butkiewiczowie (Hw13)
Górscy (H265)
Michałowscy (Hc64)
Siemiradzcy (Hn156)

Trzaska

Herb Trzaska (odm.)

odm.

Trzaskowscy (Hw154)

Trzy Gwiazdy

Herb Trzy Gwiazdy

 

Słuczanowscy (Hr47)

Trzy Zęby

Herb Trzy Zęby

Baturzyccy (B119)


1) Źródło: Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil: Livland. Bd.II/ Bearb. A. von Transehe-Roseneck. - Görlitz, [ca. 1935]. - S.860

2) Obraz herbu zrekonstruowany na podstawie publikacji:
1. W. W. Kojałowicz. Herbarz rycerstwa W.X.Litewskiego, t.z. Compendium / Kraków, 1897 - S.302;
2. K. Niesiecki. Herbarz polski - T.IV / Lipsk, 1839 - S.401