Urzędnicy województwa mińskiego

Przedmowa

Informator zawiera biografie urzędników województwa mińskiego XVI-XVIII wieków. Ponieważ w każdym powiecie województwa (mińskim, rzeczyckim i mozyrskim) działał swój system tytułów i stanowisk ziemskich, analogiczny temu, które w dokumentach nazwały się wojewódzkimi, to stanowiska i tytuły województwa mińskiego faktyczno były powiatowe. Większość urzęników że pisowały się siebie tytułami wojewódzkimi nie miały na to żadnych podstaw prawnych. Wydaniem tego informatora robi się próba przywrócić z niepamięci imiona naszych przodków, że składały w przeszłości elitę szlachty powiatu mińskiego. Bazując się na zachowanych źródłach historycznych, w pierwszej kolejności dokumentach Narodowego Archiwum Historycznego Republiki Białoruś, autor opisuje życie ludzi, że mieli duży wpływ na rozwój wydarzeń jak w województwie, tak i Wielkim Księstwie Litewskim, ich stan majątkowy, związki i stosunki rodzinne.

Informator jest przeznaczony dla historyków, genealogów i szerokiego koła czytaczy, że interesują się historią Białorusi.

Zeszyty informatora są zabezpieczone skorowidzami imiennymi i geograficznymi.

J. Łyczkowski. Na podstawie adnotacji do wydania.

Spis rozdziałów i zeszytów informatora
# Rozdział Zeszyt Status rozdziału
Wydane (rok) Przygotowuje się do wydania Znajduje się w opracowaniu

1

Wojewodowie 9
2 Starostowie sądowi grodzcy 9
3 Kasztelanowie 9
4 Wójtowie 8
5 Podkomorzowie 5 *
6 Chorążowie 5 2018
7 Pułkownikowie 4 * +
8 Sędziowie ziemscy 6
9 Podsędkowie ziemscy 6
10 Wojscy 5 *
11 Stolnikowie 1 2007
12 Podstolowie 1 2007
13 Pisarze ziemscy 6
14 Podstarostowie sądowi grodzcy 7 +
15 Sędziowie grodzcy 7 +
16 Pisarze grodzcy 7 +
17 Podczaszowie 4 * +
18 Cześnikowie 4 * +
19 Horodniczowie 4 2015
20 Skarbnicy 2 2012
21 Łowczowie 1 2007
22 Miecznikowie 4 2015
23 Koniuszowie 3 2009
24 Oboźni 3 2009
25 Strażnicy 2 2012
26 Krajczowie 3 2009
27 Mostowniczowie 3 2009
28 Budowniczowie 3 2009
29 Strukczaszowie 1 2007
30 Dyrektorzy sejmików wojewódzkich 9
31 Deputaci Trybunału Głównego WKL i Sejmów RP (spisy) 9
32 Rotmistrzowie (spisy) 2 *
33 Komornicy (spisy) 8
34 Woźni (spisy) 5 *
35 Landwójtowie (spisy) 8
36 Magistrat miński (spisy: burmistrzowie, pisarze magistraccy, rządcowie i ławnicy) 8
37 Regenci ziemscy (spisy) 6
38 Regenci grodzcy (spisy) 7 +

*) Nieobecne we wskazanym zeszycie.