Zeszyt II

Zeszyt II
  • Ураднікі Менскага ваяводства XVI — XVIII стст. :

    біяграф. давед. : Выпуск II : (скарбнікі, стражнікі). Ф. В. Чарняўскі ; нав. рэд. З. Л. Яцкевіч . - Мінск : Зміцер Колас, 2012. - 544 с.


  • ISNB 978-985-6992-18-9

  • Urzędnicy województwa mińskiego XVI — XVIII ww.:

    infor. biograf. : Zeszyt II : (skarbnicy, strażnicy). F. V. Čarniaŭski ; red. nauk. Ź. L. Jackievič. - Mińsk : Źmicier Kołas, 2012. - 544 s.

Nazwiska urzędników

  • Skarbnicy
  • Strażnicy
Rozdział 20. Skarbnicy
# Urzędnicy Lata

1

Dadźbóg (Bogdan) WOJSZNER 03.XII.1635 — 1651
2 Marcin SZYKIRA 1651 — ?
3 Hrehory MATUSZEWICZ *) ? — 04.VI.1641 — 07.VI.1652 — ?
4 Mikołaj Stanisław (Jan) WYSOCKI *) ? — 1654 — ?
5 SKORUPA ? — 08.IV.1656
6 Kazimierz Stanisław TRĘBICKI 08.IV.1656 — ?
7 Maciej Kazimierz RADUŃSKI ? — 10.III.1657
8 Łukasz Kazimierz DOBKOWICZ-PLISKOWSKI 10.III.1657 — 08.VI.1677
9 Stefan KOSTROWICKI *) ? — 10.IV.1666 — ?
10 Jakób Kazimierz OWADOWICZ *) ? — 13.II.1678
11 Jarosz Hilary ŻYŻEMSKI *) ? — 10.XII.1672 — ?
12 Leopold Karol CHREBTOWICZ *) ? — 1676 — 1711
13 Dawid BAKANOWSKI *) ? — 18.II.1679 — 28.VII.1690
14 Władysław BUJWID *) ? — 15.X.1678 — 26.VII.1703 — ?
15 Jan CEDROWSKI *) ? — II.1671 — 11.VI.1694
16 Krzysztof Bronisław JESMAN ? — 15.III.1687 — 16.VII.1690
17 Jerzy DOMBROWSKI 16.VII.1690 — ?
18 Piotr KOŁONTAJ ? — 18.VII.1699
19 Jan Bogusław na Rdułtowie RDUŁTOWSKI 18.VII.1699 — 11.III.1720
20 Teofił Kazimierz WIERZBICKI *) ? — 1706 — 07.XII.1712
21 Adam Dominik BAKA *) ? — 22.IV.1704 — 23.I.1743 — ?
22 Jan Józef ŻYŻEMSKI *) ? — 04.III.1706 — 1720 — ?
23 Benedykt BOHUSZEWICZ-MIŃKOWSKI 11.III.1720 — 18.I.1734
24 Jan Marcyan BUJWID *) ? — 01.X.1727 — ?
25 Antoni z Oborów OBORSKI *) ? — 1733 — ?
26 Michał NOWICKI *) ? — 1733 — ?
27 Antoni CHMARA *) ? — 05.I.1737 — 28.III.1759
28 Marcin BOHUSZEWICZ-MIŃKOWSKI *) ? — 26.VIII.1734 — 06.III.1737
29 Michał KLIMASZEWSKI *) ? — 20.VIII.1752
30 Gabryel KARPIŃSKI *) 20.VIII.1752 — ?
31 Antoni BOHUSZEWICZ-MIŃKOWSKI *) ? — 17.VII.1749 — 03.X.1761
32 Kazimierz KOSTROWICKI *) ? — 15.VII.1730 — ?
33 Kazimierz Heronim de RAES 18.I.1734 — 07.VI.1759
34 Marcin WOŁODKOWICZ wcześniej 07.VI.1759 — 03.I.1766
35 Ignacy z Gorkańskich GORDZIAŁKOWSKI *) ? — 1765 — 07.X.1773
36 Karol PROTASOWICZ *) ? — 11.VII.1749 — 07.III.1750 — ?
37 Józef PROTASOWICZ *) ? — 30.I.1750 — ?
38 Stanisław na Żyżmach ŻYŻEMSKI *) ? — 12.III.1742 — 03.XII.1749 — ?
39 Aleksandr ŁAPA *) ? — 31.VII.1752
40 Dawid MACKIEWICZ *) ? — 05.IV.1753 — ?
41 Joachim CHMARA *) ? — 07.XII.1755 — 11.I.1762
42 Jan Onufry z Gierzdów GIERZDOWICZ *) ? — 23.III.1770 — 1776 — ?
43 Władysław HREHOROWICZ *) ? — 01.X.1765 — 1797
44 Nikodem KRASOWSKI *) ? — 22.I.1767 — 26.VI.1778 — ?
45 Ignacy KRASOWSKI *) ? — 02.II.1755 — 07.II.1779
46 Antoni WORONIEC *) ? — 25.XI.1762 — 21.V.1772
47 Andrzej SIEMASZKO 03.I.1766 — 07.IV.1770
48 Jakób JUREWICZ *) ? — II.1770 — 08.III.1774 — ?
49 Franciszek i Jan JUREWICZOWIE *) 28.II.1776 — 27.XI.1789
50 Michał NARWOJSZ-DYSZLEWICZ 07.IV.1770 — koniec 1777
51 Antoni NARWOJSZ-DYSZLEWICZ 11.V.1776 — 01.VI.1786
52 Tomasz TARLECKI *) ? — 11.II.1779 — ?
53 Onufry DWORZECKI *) ? — 06.V.1780 — ?
54 Michał s. Seweryna BAGRYN-KAMIŃSKI *) 20.IX.1781 — ?
55 Piotr PAWLIKOWSKI 01.VI.1786 — 09.V.1789
56 Tadeusz BOHDANOWICZ 21.X.1786 — ?
57 Antoni JAMONT *) ? — 13.I.1788
58 Antoni ZAMOJSKI *) ? — 09.II.1789 — ?
59 Jan ŚWIĘTORZECKI 09.V.1789 — 20.II.1792 — ?
60 Adam i Mateusz STANKIEWICZOWIE *) ? — 21.X.1783, 27.II.1795 — ?
61 Józef ZAGÓRSKI *) ? — 28.II.1795
62 CHODASOWICZ *) ? — 1795

Rozdział 25. Strażnicy
# Urzędnicy Lata

1

Michał BOŁTUĆ *) ? — 24.V.1670 — ?
2 Tomasz z Białaczówa CEDROWSKI ? — wcześniej 1676 — 23.VI.1693
3 Szymon BORKOWSKI 23.VI.1693 — ?
4 Ludwik WITANOWSKI *) ? — 06.I.1698 — ?
5 Tomasz GIEDROJĆ ? — 07.VIII.1699
6 Jarosz MACKIEWICZ 07.VIII.1699 — 10.II.1713
7 Mikołaj z Białaczówa CEDROWSKI *) ? — 07.II.1701 — 25.IV.1731
8 Daniel GIEDROJĆ ? — IX.1703
9 Bogusław PIETRYSZCZEWICZ-NARNICKI IX.1703 — 06.II.1717 — ?
10 Jan Kazimierz HRYSZKIEWICZ *) ? — 1703 — ?
11 Józef MENŻYK *) ? — 20.III.1717 — ?
12 Jacek ZAKRZEWSKI 13.V.1710 — ?
13 Jerzy STASZEWICZ *) ? — 09.XI.1711 — ?
14 Hrehory MACKIEWICZ 10.II.1713 — 10.XI.1744
15 Stanisław CEDROWSKI *) ? — 08.V.1715 — 02.III.1720 — ?
16 Mikołaj RYMSZA *) ? — 08.XII.1729 — ?
17 Jan KOŁONTAJ *) ? — 16.XI.1716 — 25.VI.1725 — 25.II.1738
18 Grzegorz DOWNAR *) początek XVIII w.
19 Dominik WOJZBUN *) ? — 14.VI.1723 — 27.VIII.1739 — ?
20 Michał REJWODZKI-BAJKOWSKI *) ? — 1723 — 18.II.1750 — ?
21 Krzysztof Felicyan na Rdułtówie RDUŁTOWSKI 10.XI.1746 — 08.VIII.1750
22 Krzysztof na Rdułtówie RDUŁTOWSKI 08.VIII.1750 — 1770 — ?
23 Konstanty na Rdułtówie RDUŁTOWSKI *) ? — VIII.1756 — ?
24 Michał ze Swidów SWIDA *) ? — 11.VII.1748 — 30.VIII.1765
25 Jan ŁAPA *) pierwsza połowa XVIII w.
26 Leon UMIECKI *) ? — X.1760 — ?
27 Antoni ŚWIĘTORZECKI ? — 06.VI.1750 — 11.I.1762
28 Joachim CHMARA 11.I.1762 — 27.III.1765
29 Józef ŻEBROWSKI *) ? — 1767 — ?
30 Andrzej SIEMASZKO 27.III.1765 — 03.I.1766
31 Antoni WOJZBUN *) ? — 1761 — ?
32 Karol ZALIWSKI *) ? — 30.VI.1773 — ?
33 Kazimierz Michał SZABŁOWIŃSKI 03.I.1766 — 20.X.1773
34 Marcin Józef SZABŁOWIŃSKI *) ? — 04.IX.1769 — ?
35 Michał SZABŁOWIŃSKI *) ?
36 Krzysztof z Glińskich ks. LICHODZIJEWSKI 20.X.1773 — 08.III.1777
37 Ignacy PRZYSIECKI 09.V.1774 — 03.V.1792
38 Kazimierz ŚWIĘTORZECKI *) ? — 22.III.1774 — 21.III.1775 — ?
39 Tadeusz BOHUSZEWICZ-MIŃKOWSKI *) ? — 06.V.1779 — ?
40 Ignacy RATYŃSKI wcześniej II.1777 — 05.II.1783
41 Antoni ODYNIEC *) ? — 01.II.1780 — ?
42 Mikołaj ŚWIĘTORZECKI 21.V.1782 — 03.VI.1786
43 Michał SAWICKI *) ? — 14.VI.1786 — ?
44 Stanisław WOJZBUN *) ? — 1783 — 03.X.1791 — ?
45 Stanisław PSZCZOŁKA *) ? — 1790 — ?
46 Ignacy BUDŹKO *) ? — 28.XII.1790 — 27.I.1792 — ?
47 Stanisław PISZCZAŁA 20.I.1789 — 10.III.1795 — ?

Przygotował i przetłumaczył: J. Łyczkowski


*) Osoby, prawa których do tytułu (urządu) nie potwierdzają się dokumentami i wywołują wątpliwości u autorów informatora.