Uczestnicy wydarzeń wojskowych z roku 1939 w składzie formacje radzieckich

(początek)

Miejsce urodzenia: woł. puchowicka, powiat ihumeński, gub. mińska, BSRR
Miejsce mobilizacji: Komi-Permiacki OKW, obw. mołotowski, Komi-Permiacki OA, RFSRR / Rewdziński RKW, obw. swerdłowski, RFSRR
Stopień: st. sierz. / lejtnant
Służył: 2 zbs 1 gw. zbrs
Stanowisko: plutonowy
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści we wrześniu r.1941 / zabity
Data śmierci: 25.09.1943
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Konstanty s. Józefa, mieszkał: m. Rewda, Diegtiarka-2, uł. Sowiecka 12 (2-ga fund. kopalnia), obw. swerdłowski, RFSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.655
2. "Память: Свердловская область", т. XI.– Екатеринбург: Средн.-Урал. кн. изд-во, 1995.– 384с.: ил. Str. 224

Miejsce urodzenia: rej. czernyszewski, obw. czytyjski, RFSRR *)
Miejsce mobilizacji:
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

*) Wg źródła.

Źródło:
"Книга памяти о тех, кто не вернулся с войны. Читинская область". Том 4 Str.113

m. Székesfehérvár, ul. Ferenca Deáka. Rosyjski Cmentarz Wojskowy.

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Iłański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: sierz.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 07.02.1945
Pochowany: Węgry
Miejsce pochówku: Székesfehérvár, Fejér megye, Közép-Dunántúl, Magyarország
Adnotacja:

Źródło:
"Книга памяти Красноярского края", том 3. - Красноярск: Кн. изд-во, 1995. - 576 с., илл. Str. 535

Miejsce urodzenia: wś. Piotropawłówka, rej. irbieński, okr. kanski, kraj syberyjski, RFSRR
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1943, Irbieński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień:
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: brał udział w wojnie z Japonią, sierpień-wrzesień r. 1945

Źródło:
"Никто не забыт... Красноярский край", том 5. Красноярск, 2003.- 544 с., илл. Str.136

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, polowy KW
Stopień: szer.
Służył: 2 km 459 PS 42 DS 49 A
Stanowisko: moździerz
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 459 PS №4/n dat. 24.01.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.1572

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Juraciszkowski RKW, obw. nowogródzki, Białoruska SRR
Stopień:
Służył: 28 pp 9 DP AWP
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 27.04.1945
Data śmierci: ŻYWY!
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - mieszkał we wś. Derenie (v. Dareni), rej. wołożyński, obw. nowogródzki, BSRR [teraz: r/w Juraciszki, rej. iwiejski, obw. grodzieński, Białoruś]

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw. 977520 Dz.183

Miejsce urodzenia: wś. Klenówka, woł. stańkowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: lipiec r.1944, Dzierzyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 459 PS (p/p 08771-T)
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r.1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: wg relacji świadków zginął pod miastem Zambrów, woj. podlaskie, Polska.

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2192

Anatol s. Bazylego Łyczkowski

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: czerwiec r. 1941, Miński MKW, Białoruska SRR
Stopień: mjr. służby medycznej
Służył: Dział Sanitarny 2 AU
Stanowisko: armijny ekspert sądowo-lekarski
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za obronę Leningradu"
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 2 AU №140/n dat. 04.10.1944
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za obronę Leningradu"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3937
2. pamyat-naroda.ru

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 22.06.1941, Woroszyłowski MKW, obw. woroszyłowski, Ukraińska SRR
Stopień: st. sierz.
Służył: 2 km 2 bs / 1 km 1 bs 1290 PS 113 DS
Stanowisko: celowniczy / działonowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 113 DS №52/n dat. 24.12.1944
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1290 PS №5/n dat. 09.02.1945
Adnotacja: w RCAC z dn. 15.05.1938 - uczestnik wojny radziecko-fińskiej l. 1939-1940.

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.523
2. CAMO Zb.33 Inw.717037 Dz.2185

Miejsce urodzenia: wś. Lady, woł. jakszycka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 01.10.1939 / 08.07.1944, Czerwieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 38 PS 13 A / 18 AZPS 3 A
Stanowisko: strzelec / traktorzysta
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli pod m. Klimowicze 12.10.1941 (zwolniony 02.07.1944); zaginął bez wieści 20.08.1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Agata c. Hrehorego z d. Koczan, mieszkała: sowchoz "Nataljewsk", r/w Kołodzież, rej. czerwieński, obw. miński, BSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1595
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1596
3. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2008

ŁYCZKOWSKI A. s. R., z lat 30 XX wieku

Miejsce urodzenia: wś. Ostrówki, woł. brodziecka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: oficer kadrowy
Stopień: szer. / mjr.
Służył: 10 obk / 63 KS
Stanowisko: zast. kier. łączności korpusu
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 29.02.1944
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: v. Babinavičy (grób №15, 1-szy szereg od południowej grani), Loźnienski rajon, Viciebskaja vobłaść (najpierw pochowany we v. Famino)
Adnotacja: żona - Łyczkowska Nina c. Bazyla, mieszkała: ul. Gonczarowa 11 miesz. 27 / ul. Rylejewa 19 miesz. 19, m. Uljanowsk, RFSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.563785 Dz.3
2. CAMO Zb.33 Inw.594259 Dz.27
3. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.1592
4. CAMO Zb.1258 Inw.64861 Dz.10
5. CAMO Zb.1258 Inw.64861 Dz.20
6. "Книга памяти". Том 1. Ульяновск, 1995. Изд-во "Дом печати". Str. 261
7. Zdjęcie grzecznie przekazała Oksana córka Rejngolda z d. Łyczkowska (Ukraina)

m. Białystok. Cmentarz na ul. Wysockiego 75.

Miejsce urodzenia: [powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie - J.Ł.]
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Krzyczewski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 290 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 19.08.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: ul. Wysockiego, dz. Pietrasze, m. Białystok [3]
Miejsce pochówku: wś. Wólka Piaseczna, gm. Długosiodło, pow. wyszkówski, woj. mazowieckie [2]
Adnotacja: żona - Łyczkowska Stefania c. Kazimierza, mieszkała: wś. Wiazówka, rej. krzyczewski *), obw. mohylewski, BSRR

*) W źródle błąd, naprawdę: r/w Skrzyplica, rej. kirowski.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.859
2. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane CAMO). Dz.30 Ark.122
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN).

Miejsce urodzenia: wś. Derenie, gm. Juraciszki, powiat wołożyński, woj. nowogródzkie, Polska
Miejsce mobilizacji: 24.07.1944, Juraciszkowski RKW, obw. baranowicki, Białoruska SRR
Stopień: gw. szer.
Służył: kkmsz 215 GPS 77 GDS
Stanowisko: kaemista
Przyczyna wyłączenia: ślepe zranienie odłamkowe prawej części pasowej
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Order "Sława III klasy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №204/76 dat. 06.08.1946
Adnotacja: rozkazem do 77 GDS №10/n dat. 09.03.1945 odznaczony orderem "Sława III klasy", jednak wręczenie wynagradzania po przyczynach niewiadomych nie odbyło się.
Mieszkał - wś. Derenie, r/w Juraciszki, rej. juraciszkowski, obw. mołodeczański, BSRR.

Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3392
2. CAMO Zb.33 Inw.744807 Dz.15

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Źródło:
"Книга памяти Красноярского края". Том 8. Красноярск, 1998.- 448 с. Str. 207

Miejsce urodzenia: woł. brodziecka (?), powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: kadrowy - w RCAC z r. 1935, w r.1940 zakończył kurs KDNS; zauł. Czechowski 23, m. Rostów nad Donem, RFSRR
Stopień: mł. lejtnant / st. lejtnant
Służył: (1168 PS 346 DS) 926 PS 250 DS (Bobrujska) - październik r.1941 / 122 GPS 41 GDS - r. 1943
Stanowisko: plutonowy / d-ca kompanii fizylierzów
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści na Froncie Zachodnim mędzy 01.10.1941 i 31.12.1941 / zginął w walce
Data śmierci: 07.09.1943
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: село Першотравневе, Бірківська сільська рада, Зміївський район, Харківська область, Україна (w skwerze obok zarodowego zakładu)
Adnotacja: żona - Nonna c. Iwana z d. Żurawlowa, mieszkała: ul. Róży Luksemburg 47 / ul. Październikowa 3-34, m. Słowiańsk, obw. staliński (doniecki), USRR

s. Pierwomajskie. Memoriał grobu braterskiego.
s. Pierwomajskie. Płyta na grobie braterskim z imieniem V.V. Łyczkowskiego.
s. Pierwomajskie. Płyty memoriału.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.104
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.105
3. CAMO Zb.33 Inw.563784 Dz.22
4. CAMO Zb.33 Inw.594259 Dz.27
5. Włodzimierz Pyrjew
6. www.sd250.narod.ru
7. "Книга Памяти павшим в Великой Отечественной войне". Т. XIV (Дополнительный). Ростов-на-Дону. Книга 1.- Ростов н/Д.: ЗАО "Книга", 2000.- 368 с., с ил. Str.181
8. memorial.kharkov.ua

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: lipiec r.1943, Kozodiajewski *) RKW
Stopień: gw. mł. sierz.
Służył: 3 bat. 4 gw. zbrs
Stanowisko: działonowy kmsz
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 4 gw. zbrs №19 dat. 20.07.1944
Adnotacja:

*) Rejon nie zidentyfikowany. Wiarygodnie to rejon kuziediejewski (teraz wchodzi do składu rejonu nowokuznieckiego) obw. kiemierowski.

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1722

s. Dobryń. Grób braterski obok szkoły.

Miejsce urodzenia: s. Chodutycze, woł. głuchska, powiat bychowski, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR [3]; Wolski DKW m. Saratów, RFSRR [5]
Stopień: lejtnant / st. lejtnant
Służył: 63 obsp 9 KZm
Stanowisko: d-ca kompanii; technik po remoncie samochodów pancernych
Przyczyna wyłączenia: zranienie do brzucha 30.12.1943, umarł od ran o godzinie 15:15 w 199 obms 148 DS
Data śmierci: 02.01.1944
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: с. Добринь *), Потієвський район [teraz: Володарсько-Волинський], Житомирська область, Україна
Adnotacja: żona - Łyczkowska Walentyna c. Iwana, mieszkała: wś. Annino, rej. tamaliński, obw. penzeński, RFSRR;
w Dobryniu jest 4 braterskich pogrzeby żołnierzy Armii Czerwonej - w którym z ich znajdują się prochy Łyczkowskiego B.S. dokładnie nie wiadomo.

*) Wg źródła sioło: Добрень.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.256
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.553
3. CAMO Zb.58 Inw.А-71693 Dz.885
4. "Книга памяти: Саратов. область". Т. 1 - Саратов: Регион. Приволж. изд-во "Детская книга". 1994. - 624 с., с ил. Str.584
5. "Книга памяти: Саратовская обл." Т. 3 - Саратов: Регион. Приволж. изд-во "Детская книга". 1994. - 656 с. Str.488

Miejsce urodzenia: mko Mohilna, woł. mohilańska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: październik r. 1937, Uździański RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 10 odd. bat. POZŁ
Stanowisko: płutonowy
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Szczepan s. Piotra, mieszkał: wś. Mohilna, rej. uździeński / żona - Halina c. Aleksandra z d. Jakubowska, mieszkała: ul. Październikowa 10, m.o. Uzda, wszyscy - obw. miński, BSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.170478 Dz.57
2. CAMO Zb.33 Inw.595608 Dz.3
3. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.561

Miejsce urodzenia: m. Bobrujsk, BSRR
Miejsce mobilizacji: 20.08.1942; Kzył-Ordyński RKW, obw. kzyłordyński, Kazachska SRR
Stopień: sierz. [2] / gw. sierz. [1]
Służył: 1 bat. 1001 PAS 1 GKC [2] / 4 bat. 86 GPA 37 GDS [1]
Stanowisko: celowniczy SU-76 [2] / celowniczy armaty [1]
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1001 PAS №03/n dat. 12.07.1944
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 86 GPA №63/n dat. 19.05.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5060
2. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1408

Miejsce urodzenia: wś. Gajówka, woł. kojdanowska, powiat miński [1]; wś. Leszczenka (Leszczynka), woł. bortnikowska, powiat bobrujski [2]; wszycsy - gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 07.07.1944, Dzierzyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 916 PS 250 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 15.08.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: 300 m na Wschód od wsi Olszewo-Przyborowo, gm. Rutki, pow. zambrowski, woj. podlaskie, Polska
Adnotacja: żona - Helena c. Antoniego, mieszkała: wś. Gajówka (Hajeŭka), r/w Fanipol, rej. dzierzyński, obw. miński, BSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.755
2. www.sd250.narod.ru

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: v.Čarnikoŭščyna, Fanipalski sielsaviet, Dziaržynski rajon, Mienskaja vobłaść, Biełaruś
Adnotacja:

Źródło:
Spisy pogrzebu.

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: lipiec r. 1944
Stopień: szer.
Służył: pluton KPP 364 PS 139 DS
Stanowisko: celowniczy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 364 PS №2/n dat. 10.02.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.1120

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: w RCAC z r. 1937; czerwiec r. 1941, Białynicki RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: technik wojskowy II rangi
Służył: 124 PLM
Stanowisko: mechanik lotniczy
Przyczyna wyłączenia: uznany się za zaginionego bez wieści w lipcu r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska Frontu Leningradzkiego №010241 dat. 03.05.1942
Adnotacja: matka - Łyczkowska Eugenia c. Atanazego, mieszkała: wś. Chwatówka (Chvataŭka), żona (?) - Łyczkowska M. c. W., mieszkała: wś. Karmanówka (Karmanaŭka); wszyscy - r/w Jeśmony, rej. białynicki, obw. mohylewski, BSRR
Uczestnik Wojny zimowej l. 1939-1940 (wojna radziecko-fińska).

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682524 Dz.94
2. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.801

Miejsce urodzenia: wś. Ratomka, woł. zasławska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: w RCAC z r. 1937, Miński RKW, Białoruska SRR
Stopień: gw.starszyna
Służył: (653 PLM 274 DLM) 65 gw.PLM 4 gw.DLM
Stanowisko: st. mechanik lotniczy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 653 PLM №2/n dat. 14.01.1943
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 4 gw. DLM №08/n dat. 04.08.1944
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.2108
2. CAMO Zb.33 Inw.717037 Dz.1510

ŁYCZKOWSKI D. s. Ł., r. 1940

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1940, Niżnieudyński RKW, obw. irkucki, RFSRR
Stopień: sierz.
Służył: 93 odnc 21 DS
Stanowisko: zast. drużynowego
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci: 23.11.1979
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 21 DS №04/n dat. 29.05.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.2025
2. Foto grzecznie nadała Swietłana Polijenko z d. Łyczkowska (Rosja).

Miejsce urodzenia: st. Sambor, pow. samborski, woj. lwówskie, Polska
Miejsce mobilizacji:
Stopień: szer.
Stanowisko:
Służył:
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli 06.07.1941 pod m. Krzyczew, Białoruś
Obóz: Stalag VI C (Bathorn); OK SS "Mauthausen-Gusen"
Numer obozowy: 40177
Los: umarł w niewolie
Data śmierci: 04.03.1942
Pochowany: Austria
Miejsce pochówku: Mauthausen, Bezirk Perg, Oberösterreich, Republik Österreich
Adnotacja: matka - Łyczkowska Wiktoria, mieszkała: st. Sambor, ul. Somecka 197, obw. drohobycki, USRR

Mauthausen. Memoriał radziecki.
Mauthausen. Memoriał polski.

Źródło:
1. AP Zb.r-7021 Inw.149 Dz.148
2. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.3054

Filip s. Szczepana Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Kołbcza, woł. brodziecka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 01.07.1941, Szyłkiński RKW, obw. czytyjski, RFSRR
Stopień: st. lejtnant
Służył: 985 PS 226 DS
Stanowisko: pom. kier. DSF
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 11 KS №3/n dat. 28.01.1945
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.2197
2. pamyat-naroda.ru

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: b/s
Służył: 32 oddział polowej łączności armii - baza wojskowa poczty polowej, liter "А..."
Stanowisko: pom. kierownika
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 10.10.1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Halina c. Jana, mieszkała: m. Tiumeń, ul. Perekopska 15, RFSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.19
2. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.710

Miejsce urodzenia: wś. Wiazówka, woł. kaczerycka, powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień: bojowcy
Służył:
Stanowisko: partyzant i łącznikowa
Przyczyna wyłączenia: zabite
Data śmierci:
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: v. Čaravač, Kličaŭski rajon, Mahiloŭskaja vobłaść, Biełaruś
Adnotacja:

Źródło:
klichev.bobr.atservers.net

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: oficer kadrowy, w r. 1933 zakończył PKPNS
Stopień: kpt.
Służył: FB, drużyna marynarzy BÓBR
Stanowisko: d-ca drużyny
Przyczyna wyłączenia: zginął we wrześniu r. 1941; żywy - walczył do końca wojny
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Hanna c. Piotra, mieszkała: wś. Skaty, rej. kamyszłowski, obw. swierdłowski, RFSRR

Źródło:
1. CAMW Zb.3 Inw.1 Dz.6
2. CAMW Zb.88 Inw.2 Dz.692
3. CAMW Zb.864 Inw.1 Dz.271
4. CAMW Zb.864 Inw.1 Dz.1305
5. CAMW Zb.1787 Inw.2 Dz.241

Miejsce urodzenia: wś. Nowa Słobódka, woł. głuchska, powiat bychowski, gub. mohylewska
Miejsce mobilizacji: r. 1939, Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: kierowca
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w czerwcu r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Wiera c. Jana, mieszkała: wś. Nowa Słobódka, r/w Głuchi, rej. bychowski, obw. mohylewski, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.117

Miejsce urodzenia: woł. stańkowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 08.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: st. sierz.
Służył: 1018 PS 269 DS 41 KS 3 А
Stanowisko: pom. plutonowego
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 28.08.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: wsch. okolica wś. Żochy *), gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, Polska [4]
Miejsce pochówku: "Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej" - ul. I Armii Wojska Polskiego, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie, Polska [5]
Adnotacja: żona - Taćciana c. Ryhora, mieszkała: wś. Szaciły, r/w Dzierżyńsk, rej. dzierżyński, obw. miński, BSRR

m. Ostrołęka. Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej.
m. Ostrołęka. Cmentarz. Groby braterskie.
m. Ostrołęka. Cmentarz. Grób braterski №132.

*) Na mapach r. 1935 Wojskowego Instytutu Geograficznego (Warszawa): wś. Żochy-Mileń, [J.Ł.]

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.951
2. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.117
3. CAMO Zb.1560 Inw.2 Dz.46
4. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. Dz.33 Ark.176 (dane CAMO)
5. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane ADN)
6. Zdjęcia grobów grzecznie nadały małżonkowi Smurzyńsсy.

Jakób Łyczkowski

Miejsce urodzenia: m. Bobrujsk, BSRR
Miejsce mobilizacji: 06.02.1942 - Taszkencka szkoła kawaleryjska
Stopień:
Służył:
Stanowisko: d-ca plutonu szablowego
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w listopadzie r. 1943
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: poszukuje siostrzenica - Łyczkowska Eugenia c. Borysa.

Źródło:
Dane Łyczkowskiej E.

Miejsce urodzenia: m. Bobrujsk, BSRR
Miejsce mobilizacji: Kzył-Ordyński RKW, obw. kzyłordyński, Kazachska SRR
Stopień: gw. st. lejtnant
Służył: 8 GPK 2 GDK
Stanowisko: d-ca plutonu szablowego
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 18.10.1943 w okolicach s. Piotrowskie, rej. dymierski [teraz: Києво-Святошинськи] obw. kijowski, USRR
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Eugenia c. Bazylego, mieszkała: ul. Czymkentu 35, m. Kzył-Orda, Kazachska SRR

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.218
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.288
3. CAMO Zb.33 Inw.594259 Dz.43

Miejsce urodzenia: m. Kansk, gub. jenisejska
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Iłański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: uczestniczył w bojowych działaniach w latach 1941-1945

Źródło:
"Никто не забыт... Красноярский край", том 5. Красноярск, 2003.- 544 с., илл. Str.81

Jakób s. Maksyma Łyczkowski

Miejsce urodzenia: s. Kiryłówka, ujazd Kański, gub. jenisejska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Kański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 145 PS odd. DS WW NKWD
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 145 PS №7/n dat. 12.06.1943
Adnotacja:

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1493
2. pamyat-naroda.ru

Miejsce urodzenia: wś. Annopol (Anapolle / Hanapolle), r/w Chutar, rej. czerwieński, okrąg miński, BSRR
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Czerwieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 183 PS / 10 bs 1260 brs
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: 17.01.1945 otrzymał zranienie i wysłany do szpitala, zaginął bez wieści
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: siostra - Łyczkowska Maria c. Aleksandra, mieszkała: m. Czerwień, ul. Humienna 18 (r. 1946)

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.1999

Miejsce urodzenia: wś. Korma, rej. uździeński, okrąg miński, BSRR
Miejsce mobilizacji: czerwiec r. 1944, Uzdzieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w czerwcu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Lidia c. Bazylego, mieszkała: wś. Korma, r/w Jezioro, rej. uździeński, obw. miński, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.356

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 27.07.1944, Horodyszczański RKW, obw. baranowicki, Białoruska SRR
Stopień: st. sierz.
Służył: kf 391 PS 170 DS
Stanowisko: pom. plutonowego
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Sława III klasy" - rozkaz do 170 DS №110/n dat. 14.12.1944
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 40 A №694/n dat. 17.02.1945
Adnotacja: stale mieszkał - kraj krasnojarski.

Order "Czerwona Gwiazda" Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.5571
2. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.3110

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Czerwieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 3333 SLR
Stanowisko: instruktor LWF
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do wojska 2 Frontu Białoruskiego №904 dat. 13.08.1945
Adnotacja: uczestnik wojny domowej 1920-1930 - 68 pułk kawalerii.

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3999

s. Kisieli. Memoriał.

Miejsce urodzenia: m. Winnica
Miejsce mobilizacji: Winnicki MKW, obw. winnicki, Ukraińska SRR
Stopień: szer.
Służył: 1151 PS 343 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 14.03.1942
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: с. Киселі, Олексіївський [teraz: Первомайський] район, Харківська область, Україна (inskrypcja na pamiątkowej płycie jest nieobecna)
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Piotr s. Eudokima, mieszkał: Przywokzalna 8, m. Winnica, USRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.414
2. CAMO Zb.58 Inw.977525 Dz.276

Miejsce urodzenia: wś. Jedżar, woł. uchwalska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 30.06.1944 [2] / 15.07.1944 [1], Krupski RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 5 ks 1081 PS 312 DS 69 A
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: umarł od ran w 1915 SSE
Data śmierci: maj r. 1945
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1081 PS №45/n dat. 27.05.1945
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Płaton s. Laurentego, mieszkał: wś. Jedżar, r/w Szynki, rej. krupski, obw. miński, BSRR

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.600
2. CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.287

Jan s. Potapiusza Łyczkowski

Miejsce urodzenia: ok. Jence, woł. rassochyńska, powiat rohaczewski, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 1939, Rohaczewski RKW, obw. homelski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 10 DS 10 A
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: wzięcie do niewoli, data-?
Data śmierci: 1985
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:

Źródło:
1. pamyat-naroda.ru
2. ru.stsg.de

Miejsce urodzenia: wś. Sorokowszczyna, woł. stańkowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: lipiec r. 1941, Dzierżyński RKW, (mieszkał: wś. Stańków), obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w październiku r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Nina c. Łazarza, mieszkała: wś. Szykatowicze, r/w Dobryniewo, rej. dzierżyński, obw. miński, BSRR (r.1948)

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977521a Dz.828

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 07.07.1944, Mohylewski MKW [3] / 25.07.1944, Białynicki RKW [2] / 28.06.1944, Białynicki RKW [1], obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 885 PS 290 DS
Stanowisko: telefonista bat. armat 76 mm[3] / celowniczy armaty [1, 2]
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 885 PS №50/n dat. 27.10.1944
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 290 DS №191/n dat. 11.02.1945
3. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - rozkaz do 35 KS №202/n dat. 01.04.1945
Adnotacja: siostra - Łyczkowska Olga c. Teodora, mieszkała: wś. Chwatówka, rej. białynicki, obw. mohylewski, BSRR

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.2514
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5558
3. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.3092

Miejsce urodzenia: m. Ryga, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 05.03.1942, Puszkiński RKW, obw. moskiewski, RFSRR
Stopień: st. sierz.
Służył: 8 bat. 566 PA 304 DS
Stanowisko: celowniczy armaty / działonowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 566 PA №1/n dat. 03.09.1943
2. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - rozkaz do wojska 1 gw. A №65/n dat. 12.03.1944
3. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 304 DS №56/n dat. 28.08.1944
4. Order "Sława III klasy" - rozkaz do 304 DS №28/n dat. 11.04.1945
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Order "Sława III klasy" Medal "Za odwagę" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1597
2. CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.4081
3. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.2705
4. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.2677

m. Kędzierzyn Koźle. Cmentarz Wojskowy.

Miejsce urodzenia: s. Pieszczure *), woj. stanisławówskie, Polska
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Drohobycki RKW, obw. drohobycki, Ukraińska SRR
Stopień: szer. [1, 2], jefrejter [3]
Służył: 163 OBSap 148 DS
Stanowisko: saper
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 01.04.1945
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: wś. Rogożany **), gm. Kietrz, pow. głubczycki, woj. opolskie, Polska [1, 2]
Miejsce pochówku: m. Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie, Polska [3]
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Roman s. Antoniego, mieszkał: s. Pieszczure, obw. drohobycki, USRR

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana.
Prawdopodobnie, chodzi o s. Szeszóre, gm. Pistyń, pow. kossowski, woj. stanisławówskie, Polska / rej. kosowski, obw. stanisławski, USRR [teraz: s. Szeszore, rej. kosowski, obw. iwano-frankowski, Ukraina]
**) Niem. - Rosen.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.616
2. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane CAMO)
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane ADN)

m. Mamonowo. Pamiątkowy kompleks na pogrzebie braterskim.

Miejsce urodzenia: m. Czerwień, obw. miński, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: Czerwieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 438 PS 129 DS
Stanowisko: celowniczy 76 mm armaty
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce podczas szturmu miasta Heiligenbeil, Prusy Wschodnie
Data śmierci: 21.03.1945
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: г. Мамоново (Heiligenbeil), Багратионовский район, Калининградская область, РФ (zwłoki żołnierza są przeniesione z płn.-zach. okolic w. Wermten, Prusy Wschodnie)
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 438 PS №055/n dat. 31.03.1945
2. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" (pośmiertnie) - rozkaz do 40 KS №325/n dat. 08.04.1945
Adnotacja: matka - Paulina c. Michała, mieszkała: ul. Proletarska 8, m. Czerwień, obw. miński, BSRR

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.1626
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3978
3. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.597
4. Spisy pogrzebów
5. "Назовем поименно. Рос. Федерация, Калинингр. обл.", Калининград: Кн. изд-во, 1994. Т. 5: Л-М. - 1994.- 288 с. Str.101

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Uwiński RKW (osiedle Uwa), Udmurcka ASRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 210 OBS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 23.06.1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Olga c. Bazylego, mieszkała: Udmurcka ASRR / obw. archangielski, RFSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.23
2. CAMO Zb.33 Inw.11459 Dz.424
3. "Книга Памяти Удмуртской Республики". 2 том. Str.359

Miejsce urodzenia: s. Biskowice, pow. samborski, woj. lwówskie, Polska
Miejsce mobilizacji: maj r. 1941 (ze słów świadków), Samborska RKW, obw. drohobycki, Ukraińska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Barbara c. Marcina, mieszkała: s. Biskowice, rej. samborski, obw. drohobycki [teraz: obw. lwówski], USRR (r. 1948)

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977522 Dz.324

Miejsce urodzenia: wś. Gajówka, woł. kojdanowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień: st. sierz.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w niewole
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Źródło:
"Saskie memoriały". Baza jeńców.

Miejsce urodzenia: m. Mińsk, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 07.07.1944, Staliński RKW m. Mińska, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 2 obs 28 obrs 508 PS 174 DS
Stanowisko: telefonista plutonu łączności
Przyczyna wyłączenia: otrzymał zranienie 05.02.1945, późniejszy los jest nie znany - zaginął bez wieści
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Order "Sława III klasy" - rozkaz do 174 DS №57 dat. 27.10.1944
Adnotacja: siostra - Łyczkowska Jadwiga c. Wincentego, mieszkała: pr[zejazd - ?] Leśny 5 miesz.1, Sierabranka, m. Mińsk, BSRR (r. 1946)

Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.4581
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2024

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1931, Stalinski DKW, m. Mińsk, Białoruska SRR
Stopień: gw. st. lejtnant
Służył: 12 odd. gw. PCCP
Stanowisko: d-ca kc
Przyczyna wyłączenia: ciężkie zranienie prawej nogi - inwalida II grupy
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/43 dat. 06.11.1947
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.8

Karol Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Sieliba, rej. berezyński, okrąg miński, BSRR
Miejsce mobilizacji: 15.07.1943, Mołotowski RKW, obw. mołotowski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 1208 PS 362 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: 30.06.1944, ciężkie zranienie obu nóg - inwalida ІІI grupy
Data śmierci: 1993
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №204 dat. 06.08.1946
Adnotacja:

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.744807 Dz.17
2. Dodatkowe wiadomości grzecznie są nadane Wieńczysławem Łyczkowskim (Rosja).

Las Grzanka. Grób braterski.

Miejsce urodzenia: wś. Dubrowa, woł. puchowicka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 12.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: mł. sierz.
Służył: 199 DS
Stanowisko: drużynowy strz.
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 24.01.1945
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: wś. Zawady, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, Polska [1]
Miejsce pochówku: Las Grzanka, gm. Szelków, pow. makowski, woj. mazowieckie, Polska [2]
Odznaczeni:
Order "Sława III klasy" - rozkaz do 199 DS №2/n dat. 18.01.1945
Adnotacja: żona - Łyczkowska Olimpia c. Piotra, mieszkała: wś. Hanapolle (Annopol), rej. czerwieński, obw. miński, BSRR

Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.

33 Inw.686196 Dz.1928
2. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.210
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane ADN)

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Mohylewski OKW [1] / czerwiec r. 1941, Miński RKW, obw. miński [2], Białoruska SRR
Stopień: prawnik wojskowy III rangi [1] / kpt. systemu prawnego [2]
Służył: Prokuratura Wojskowa 49 A [1] / 1 ALot [2]
Stanowisko: śledczy wojskowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do wojska 49 A Frontu Zachodniego №018 dat. 22.02.1943
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 1 ALot №55/n dat. 05.09.1944
Adnotacja: w ewakuacji rodzina mieszkała: m. Stalingrad, SZC, osiedle/w, d. 506, miesz. 17

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682525 Dz.479
2. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1704

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: był w niewole 14 dni; żona - Łyczkowska Maria c. Jana, mieszkała: m. Mińsk, 8-y zauł. d.9 miesz.1

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1618

Miejsce urodzenia: wś. Jedżar, woł. uchwalska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: październik r. 1939, Krupski RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Płaton s. Laurentego, mieszkał: wś. Jedżar, r/w Szynki, rej. krupski, obw. miński, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.602

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Konakowski RKW, obw. kaliniński, RFSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w maju r. 1942
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Gnieuszewa Jekaterina c. Iwana, mieszkała: s/ch NKWD, w. Jedimonowo, rej. konakowski, obw. kaliniński [teraz: twerski], RFSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1618
2. "Книга Памяти. Тверская область". Том 9. Изд-во "Тверские ведомости", 1995. Str.466