Uczestnicy wydarzeń wojskowych z roku 1939 w składzie formacje radzieckich

(kontynuacja)

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Niżne-Ingaszski RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 9 ks 1244 PS 374 DS 59 A
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 03.02.1942
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: do mobilizacji mieszkał - st. Tynska, rej. niżneingaszski, kraj krasnojarski, RFSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.1061

Miejsce urodzenia: wś. Pućków, woł. jakszycka, powiat ihumeński, gub. mińska
Miejsce mobilizacji: Bereziński RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 446 PS 397 DS
Stanowisko: łącznik
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 25.09.1944
Pochowany: Łotwa
Miejsce pochówku: trup został na pobojowiskie, zaaferowanym przeciwnikiem, w rejonie na południe od Vaive, Vaives pagasts, Cēsu rajons [teraz: Cēsu novads], Latvija
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Szczepan s. Leona, mieszkał: wś. Pućków, r/w Sielib, rej. berezyński, obw. mohylewski [teraz: miński], BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1030

Łyczkowski Leon. 1942.

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 18.01.1942, Uljanowski MKW, RFSRR
Stopień: gw. sierz.
Służył: sztab 17 GDS
Stanowisko: st. radiotelegrafista
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 05.01.1944
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: v. Siniaki *) (rejon stacji kolejowej Krynki), Loźnienski rajon, Viciebskaja vobłaść, Biełaruś
Adnotacja: matka - Łyczkowska Nina c. Bazylego, mieszkała: ul. Gonczarowa 14-27, m. Uljanowsk, RFSRR

*) Wieś już nie istnieje. Dziś to terytorium: Akciabarski pasiałkovy saviet, viciebski rajon.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.219
2. "Книга Памяти: Мемориальное издание" - Ульяновск: Издательство "Дом печати", 1995, т.1 -456 с.: ил. Str.261
3. "Книга памяти Украины. Одесская область", том VIII, город Одесса, Жовтневый район.
4. Zdjęcie grzecznie przekazała Oksana córka Rejngolda z d. Łyczkowska (Ukraina).

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Kotowski RKW, obw. odeski, Ukraińska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: lipiec r. 1944
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Źródło:
"Книга памяти Украины. Одесская область", том IX, Одесская область, Котовский район

Miejsce urodzenia: wś. Rospy, woł. pukowska, powiat ihumeński, gub. mińska
Miejsce mobilizacji: 04.02.1940, Kopylski RKW, obw. bobrujski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 403 PS 145 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Lidia c. Bazylego, mieszkała: wś. Perewoz, r/w Starzyca [teraz: Słoboda Kuczyńska], rej. kopylski, obw. bobrujski [teraz: miński], BSRR (r. 1949)

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977522 Dz.404

Maksym s. Filipa Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1940, Zadnieprzański DKW, m. Smoleńsk, obw. smoleński, RFSRR
Stopień: technik-lejtnant
Służył:
Stanowisko: kier. PIG
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za obronę Stalingradu"
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska Frontu Białoruskiego №10/n dat. 30.10.1943
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za obronę Stalingradu"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.3275
2. pamyat-naroda.ru

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 05.07.1944, Białynicki RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 7 bat. 1029 PA 64 DS
Stanowisko: amunicyjny działonu
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli (zwolniony)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 1029 PA №13/n dat. 02.06.1945
Adnotacja: żona - Łyczkowska Matrona c. Marcina, mieszkała: wś. Chwatówka, r/w Jeśmony, rej. białynicki, obw. mohylewski, BSRR

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.913
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1600

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: sierpień r. 1942, Irbieński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: bzm, w latach 1942-1945
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: mieszkał - o. Podjanda, rej. irbieński, kraj krasnojarski, RFSRR

Źródło:
"Никто не забыт... Красноярский край", том 5. Красноярск, 2003.-544 с., илл. Str.136

Miejsce urodzenia: wś. Saszyno *), rej. czausowski, BSRR
Miejsce mobilizacji: r. 1943, Solikamski RKW, obw. mołotowski, RFSRR
Stopień: gw. jefrejter [4] / gw. st. sierz. [2,3]
Służył: 241 GPS 75 GDS
Stanowisko: działonowy 76-mm armaty
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - rozkaz do 17 KS №19/n dat. 20.07.1943 [4] / 21.07.1943 [1]
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 241 GPS №39/n dat. 07.08.1943
3. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 75 GDS №57/n dat. 19.07.1944
4. Order "Sława III klasy" - rozkaz do 75 GDS №83/n dat. 18.01.1945
5. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 241 GPS №101/n dat. 24.04.1945
Adnotacja:

*) Prawdopodobnie chodzi o wsi "Szaszyno". Teraz już nie istnieje. Terytorium: Asinaŭski pasiałkovy saviet, Čavuski rajon.

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy"
Order "Czerwona Gwiazda"
Order "Sława III klasy"
Medal "Za odwagę"
Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1836
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3255
3. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5970
4. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1368

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1942, Chwałyński RKW, obw. saratowski, RFSRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 15 olebł
Stanowisko: plutonowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 2-go Frontu Baiłoruskiego №0715 dat. 22.06.1945
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4097

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 10.07.1944, Woroszyłowski DKW m. Mińska, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 758 PS 88 DS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści we wrześniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Hanna c. Saweliusza (ślub w r. 1937), mieszkała: ul. Charkowska 5 miesz.1, m. Mińsk, BSRR (r. 1950)

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977523 Dz.288

Michał s. Jehorego Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień: szer.
Służył: 1 oddział p/brygada "Czekist"; 2 km 459 PS 42 DS 2 Front Białoruski
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: ciężko zranienie w głowę, 13.02.1945
Data śmierci: 12.07.2008
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - №75 dat. 06.04.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy"

Źródło:
pamyat-naroda.ru

Miejsce urodzenia: wś. Kiryłówka, ujazd kański, gub. jenisejska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: sierpień r. 1942, Irbieński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 12 GDS / 1287 PS 60 DS
Stanowisko: d-ca plutonu strz.
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: walczył na Frontach Briańskim, I Białoruskim, brał udział w Orłowskiej i Berlińskiej operacjach zaczepnych: sierpień 1942 - maj 1945.

Źródło:
"Никто не забыт... Красноярский край", том 5. Красноярск, 2003.-544 с., илл. Str.271

Miejsce urodzenia: wś. Pieczurany, woł. teladowicka, powiat słucki, gub. mińska
Miejsce mobilizacji: Kopylski RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 1316 PS 17 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: umarł od zranień
Data śmierci: 20.02.1945
Pochowany: Rosja (Prusy Wschodnie)
Miejsce pochówku: w. Alt-Sadluken *) grb. №1, 8 km na Północ od m. Mühlhausen [teraz: п. Гвардейское, Багратионовский район, Калининградская область, РФ] - najbliższe pogrzeby wojskowe znajdują się w osiedlach Niwieńskie i Czechów
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 1316 PS №119/n dat. 20.02.1945
Adnotacja: matka - Łyczkowska Elena c. Aleksandra, mieszkała: wś. Pieczurany, r/w Pociejki, rej. kopylski, obw. miński, BSRR

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana.

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.731
2. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.398
3. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1149

Miejsce urodzenia: wś. Prusinowo, woł. swierżeńska, powiat miński,gub. mińska, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Służył: brygada partyzancka im. Stalina
Stanowisko: bojowiec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 17.07.1943
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: wś. Androsowszczyzna, rej. kopylski, obw. miński, Białoruś (być może zwłoki są przeniesione do grobu braterskiego we w. Bobownia)
Adnotacja: matka - Łyczkowska Hanna c. Józefa, mieszkała: wś. Prusinowo, r/w Nieman, rej. uździeński, obw. miński, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1263

w. Bojano. Groby braterskie.

Miejsce urodzenia: wś. Dobryniewo, woł. stańkowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 13.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer. [3], mł. sierż. [2, 4]
Służył: 1262 PS 380 DS (Orłowska)
Stanowisko: kaemista
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 15.03.1945
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: wś. Chwaszczyno (niem. - Quaschin) *) [8 km na Wschód od m. Danzig - błąd, J.Ł.], gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie, Polska [2, 4]
Miejsce pochówku: wś. Bojano (płn. okolice wsi), gm. Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, Polska [3]
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1262 PS №99/n dat. 12.03.1945
Adnotacja: żona - Łyczkowska Stefania c. Jana, mieszkała: wś. Dobryniewo, rej. dzierżyński, obw. miński, BSRR

*) Na mapach Sztabu Generalnego RCAC - "Квашин".

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.2086
2. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.412 Ark.218
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane ADN)
4. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane ONBIDSA)

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 22.06.1944, Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 16 bat. 4 dn 189 brahc 29 DAP
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 189 brahc №17/n dat. 22.05.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.478

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: lejtnant
Służył: 335 obkm 110 DS 33 A
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: umarł w 493 obms
Data śmierci: 22.12.1942
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.A-71693 Dz.2326

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Kliczewski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 1903 PAL
Stanowisko: telefonista
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1903 PAL №2/n dat. 31.03.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.59

Miejsce urodzenia: woł. uździeńska (?), powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Kujbyszewski OKW, RFSRR
Stopień: mł. politruk
Służył: 288 DS
Stanowisko: w rozporządzeniu wydziału politycznego dywizji
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w listopadzie r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Gusincewa Natalia c. Filipa, mieszkała: ul. Komsomolska 3, mko Wasilewicze, obw. poleski [teraz: m. Wasilewicze, rej. rzeczycki, obw. homelski], BSRR (r. 1944) [3,4,5]; żona - Gusiewa N. F., mieszkała: z/s "Rybaczij" (szkoła średnia), rej. kinel-czerkaski, obw. kujbyszewski, RFSRR [1, 2]

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.272
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.530
3. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.847
4. CAMO Zb.33 Inw.11459 Dz.517
5. CAMO Zb.33 Inw.594258 Dz.42

Miejsce urodzenia: wś. Rospy, woł. pukowska, powiat ihumeński, gub. mińska
Miejsce mobilizacji: 21.09.1939, Kopylski RKW, obw. bobrujski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 403 PS 145 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w czerwieniu r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Lidia c. Bazylego, mieszkała: wś. Rospy, r/w Starzyca [teraz: Słoboda Kuczyńska], rej. kopylski, obw. bobrujski [teraz: miński], BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977524 Dz.197

Miejsce urodzenia: wś. Obozok, woł. pogoska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 12.11.1942, Plesiecki RKW, obw. archangielski, RFSRR
Stopień: sierz.
Służył: 30 odd. bat. nartowy 11 odd. brygady nartowej
Stanowisko: d-ca plutonu moździerzowego
Przyczyna wyłączenia: ciężkie zranienie do głowy, odrywanie lewej ręki
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/143 dat. 06.11.1947
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.110

Grób źbiorowy №2056

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 14.06.1943, Bołogowski RKW, obw. kaliniński, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 922 PS 250 DS (Orłowska)
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 30.09.1943
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: 2 km na zach. od v. Hłybaŭka, Śviaciłaŭski rajon [teraz: Staŭbunski pasiałkovy saviet, Vietkaŭski rajon], Homielskaja vobłaść, Biełaruś
Miejsce pochówku: miejsce ponownego pogrzebu - grób źbiorowy №2056 we v. Bartałamijeŭka, Vietkaŭski rajon, Homielskaja vobłaść, Biełaruś (eksmitowana strefa). [5]
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 922 PS №20/n dat. 28.09.1943
Adnotacja: żona - Łyczkowska Maria c. Bazylego, mieszkała: wś. Miedwiediewo, rej. bołogowski, obw. kaliniński [teraz: twerski], RFSRR

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.2329
2. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.846
3. www.sd250.narod.ru
4. "Книга памяти". Том 7. Тверь, 1994. Изд-во "Тверские ведомости". Str.102
5. Dane działu po pytaniach obrony i działalności prawoochronnej Homelskiego obwodowego komitetu wykonawczego.

Miejsce urodzenia: wś. Dobryniewo, rej. kojdanowski, okrąg miński, BSRR
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: gw. szer.
Służył: 1 bat. 1 gw. dnm 28 gw. brm
Stanowisko: numer dziłonu moździerzowego
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 28 gw. brm №06/n dat. 26.05.1945
Adnotacja:

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.541

Miejsce urodzenia: wś. Szaszyno (Saszyno), rej. czausowski, okrąg mohylewski, BSRR
Miejsce mobilizacji: 05.10.1943, Czausowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: OCP zz 10 A (64 DS [3])
Stanowisko: miotacz ognia
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści - znalazł się do niewoli 08.03.1944 (zwolniony)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska 10 A №5/n dat. 21.02.1944
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Piotr s. Jana, mieszkał: wś. Szaszyno [teraz nie istnieje], r/w Prudek, rej. czausowski, obw. mohylewski, BSRR

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.2619
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.176
3. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1261
4. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1588

Miejsce urodzenia: wś. Czeremszanka, okrąg kański, gub. jenisejska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: r. 1942, Iłański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: jefrejter
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 326 PS №25/n dat. 19.09.1944
Adnotacja: uczestniczył w działaniach bojowych w latach 1942-1945

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.6713
2. "Никто не забыт... Красноярский край", том 5. Красноярск, 2003.-544 с., илл. Str.8

s. Safonówka. Grób zbiorowy.

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Sołombalski DKW m. Archangielsk, RFSRR
Stopień: gw. szer.
Służył: 66 GDS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 03.07.1943
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: с. Ольховатка [zwłoki są przeniesione do grobu w с. Сафоновка (inskrypcja na płycie jest nieobecna), J.Ł.], Ивнянский район, Белгородская область, РФ
Adnotacja: matka - Łyczkowska Agrypina c. Mikity, mieszkała: ul. Teriochina 68 miesz.1, Sołombała, m. Archangielsk, RFSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.285
2. Książka Pamięci Elektronowa obwódu Archangielskiego.
3. www.muzdiorama.ru

Miejsce urodzenia: wś. Dziewoszyce, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 27.11.1943, Kożewnikowski RKW, obw. tomski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 1293 PS 266 DS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 29.03.1944
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: cmentarz dywizji, szereg 2 miejsce 11: 300 m płn.-zach. с. Рюмівське, Одеська область [teraz: Миколаївська], Україна
Adnotacja: żona - Łyczkowska Wiera c. Pankrata, mieszkała: s. Bazoj, rej. kożewnikowski, obw. tomski, RFSRR

s. Riumiwskie. Memoriał.
s. Riumiwskie. Płyta na grobie zbiorowym z nazwiskiem poległego.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1184
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.670
3. "Книга памяти Украины. Николаевская область". Том V, Вознесенский район: Воины, погибшие при обороне и освобождении района, Дмитриевский с/с, с. Рюмовское
4. "Книга памяти. Томская область". Том 2 (Е-Л), Томск: 1994. Str.432

Miejsce urodzenia: wś. Książęca Mohyła, woł. pogoska, powiat słucki, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: czerwień r. 1941, Słucki RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści we wrześniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Nadzieja c. Pawła, mieszkała: wś. Książęca Mohyła (teraz nie istnieje, J.Ł.), r/w Dorosino, rej. słucki, obw. bobrujski, BSRR (r. 1948) [teraz: rej. lubański, obw. miński, Białoruś]

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.277

Miejsce urodzenia: wś. Korma, ujazd rzeczycki, gub. homelska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: Mołotowski DKW, m. Kujbyszew, RFSRR [3]
Miejsce mobilizacji: r. 1943, Wasilewicki RKW, obw. poleski, Białoruska SRR [2]
Stopień: szer.
Służył: 557 PS 153 DS [3] / 34 GPS 13 GDS [1,5]
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści podczas bojów z 14.07 po 17.07.1942 [2] / zginał 25.10.1942 / zaginął bez wieści w maju r. 1944 - "znowu ujawniony" [2]
Data śmierci:
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: ул. 2-ая Набережная, г. Сталинград, РФ [1, 5]
Adnotacja: siostra - Łyczkowska Olga c. Pawła, mieszkała: w. Błażki; ojciec - Łyczkowski Paweł s. Pawła, mieszkał: wś. Korma; wszyscy - rej. wasilewicki, obw. poleski, BSRR [teraz: r/w Zelenocze, rej. kalinkowicki, obw. homelski, Białoruś]

*) Prawdopodobnie niżej chodzi o dwóch różnych osobach.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.658
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.677
3. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.1831
4. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.794
5. CAMO Zb.58 Inw.977525 Dz.297
6. "Книга памяти". Том 3. Самара, 1994. Str.305 i 325
7. "Книга памяти". Том 11. Самара, 1994. Str. 109

Miejsce urodzenia: wś. Jałaniec, powiat winnicki, gub. podolska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: czerwień r. 1941, Tomaszpolski RKW, obw. winnicki, Ukraińska SRR
Stopień: sierz.
Służył: sztab 256 DS
Stanowisko: d-ca drużyny
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści podczas walki w okolicach m. Kalinin (Twer) 28.11.1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Maria c. Bazylego, mieszkała: wś. Jałaniec, rej. tomaszpolski, obw. winnicki, USRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.461
2. CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.619

Piotr s. Bazylego Łyczkowski

Miejsce urodzenia: o. Rekta, rej. bychowski, obw. mohylewski, BSRR
Miejsce mobilizacji: 02.07.1944, Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 1 kkmsz 1021 PS 307 DS
Stanowisko: kaemista
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci: 08.03.2013
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1021 PS №15/n dat. 23.04.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.1320
2. pamyat-naroda.ru

Miejsce urodzenia: s. Jeljan *), rej. birski, Baszkirska ASRR
Miejsce mobilizacji: Birski RKW, Baszkirska ASRR
Stopień: lejtnant (kadrowy)
Służył: 385 odapl 14 DS
Stanowisko: plutonowy
Przyczyna wyłączenia: umarł od otrucia gazem czadowym
Data śmierci: 07.03.1942
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: 18-й км дороги Ура-губа - р. Западная Лица, Кольский район, Мурманская область (grb. №1 współrzędne 87-89 [4], 8690 [3]), РСФСР
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Hregory s. Mirona, mieszkał: ul. Czerwonoarmijna 3, st. Jana *) kol. kazańska, Baszkirska ASRR [2]; ul. Krasnojarska 43, st. Jawapod *), Baszkirska ASRR [1]

*) Miejscowość jest nie zidentyfikowana.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.74
2. CAMO ф.33 Inw.11458 Dz.194
3. CAMO Ф.58 Inw.818883 Dz.495
4. CAMO Ф.58 Inw.A-71693 Dz.310
5. "Память. Списки погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Книга седьмая. - Уфа: "Китап", 1995. - 600 с. Str.489
6. "Память. Списки погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Книга двадцатая. - Уфа: Китап, 1999. - 468 с. Str.355

Miejsce urodzenia: wś. Troick, ujazd aczyński, gub. jenisejska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Aczyński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w grudniu r.1942
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Maria c. Nazariusza, mieszkała: r/w Troick, rej. bolszeułuński, kraj krasnojarski, RFSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.210
2. "Книга памяти Красноярского края", том 3. - Красноярск: Кн.из-во, 1995. - 576 с., с илл. Str.89

Miejsce urodzenia: wś. Obozok, woł. pogoska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Judyński RKW, Tatarska ASRR
Stopień: szer.
Służył: dn art. 256 obrs
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 08.12.1942 skazany trybunałem wojskowym przed 10 lat ograniczenia wolności
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska, mieszkała: wś. Obozok, r/w Dmitrowicze, rej. berezyński, obw. mohylewski, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.510

Miejsce urodzenia: wś. Stare Morgi, woł. słobodapyraszewska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 03.07.1944, Uździeński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w październiku r.1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Olga c. Antoniego, mieszkała: wś. Słoboda Pyraszewska, rej. uździeński, obw. miński, BSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.474
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2216

Miejsce urodzenia: wś. Nosowicze, woł. domanowicka, powiat rzeczycki, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie [?- J.Ł.]
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1943, Polowy KW 60 DS, Białoruska SRR
Stopień: partyzant / szer.
Służył: oddział partyzancki / 42 PS 181 DS
Stanowisko: fizylier
Przyczyna wyłączenia: ciężkie zranienie 17.02.1944; ciężkie zranienie 05.04.1945
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska 2-go Frontu Ukraińskiego №242/n dat. 08.06.1945
2. Order "Sława III klasy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/41 dat. 06.11.1947
Adnotacja: uczestnik bojów w Austrii, Węgrach i Czechosłowacji.

Order "Sława III klasy" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.939
2. CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.6

Miejsce urodzenia: st. Orsza, gub. witebska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: 12.06.1941, Orszański MKW, obw. witebski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w październiku r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Sołomonia *) c. Hilarego, mieszkała: ul. Ogrodowa 25, st. Orsza, obw. witebski, BSRR (r. 1950)

*) W źródle - "Somołonia".

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977523 Dz.156

Miejsce urodzenia: wś. Jałaniec, powiat winnicki, gub. podolska
Miejsce mobilizacji: październik r. 1944 [1], Nowo-Pskowski RKW, obw. woroszyłowgradzki, Ukraińska SRR
Stopień: mł. sierż. [2,3] / szer. [1]
Służył: 1021 PS 307 DS 13 A / 84 PS 409 DS
Stanowisko: zast. drużynowego [2,3] / strzelec [1]
Przyczyna wyłączenia: inna - 25.09.1942 [2,3] / SE №3484: po zranieniu - amputacja nogi powyżej za kolano [1]
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznzczeni:
Order "Sława III klasy" - rozkaz do wojska CGW №3/n dat. 14.02.1946
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Hregory s. Sergiusza, mieszkał: wś. Jałaniec, rej. tomaszpolski, obw. winnicki, USRR

Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4410
2. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.447
3. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.649

Miejsce urodzenia: wś. Stare Maksymowicze, woł. brodziecka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1942, Kliczewski RKW [błąd - J.Ł.], obw. mohylewski, Białoruska SRR [2]
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1942, Kożwiński RKW, Komi ASRR [4]
Stopień: mł. lejtnant [1, 2] / lejtnant [3]
Służył: [743 PS -?, J.Ł.] 131 DS
Stanowisko: d-ca plutonu kmsz
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 25.07.1944
Pochowany: Estonia
Miejsce pochówku: Vodava, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, Eesti
Adnotacja: matka - Łyczkowska Anastazja c. Antoniego, mieszkała: wś. Stare Maksymowicze, r/w Kołbcza, rej. kliczewski, obw. mohylewski, BSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.253
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.369
3. CAMO Zb.33 Inw.594259 Dz.46
4. "Книга памяти Республики Коми". Том 7. Сыктывкар, 1998. Str.516

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Bereziński RKW, obw. mihylewski, Białoruska SRR
Stopień: gw. szer.
Służył: 90 DS / 2 ks 129 GPS 45 GDS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 129 GPS №30/n dat. 19.05.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.2189

Miejsce urodzenia: s. Woroncewicze, woł. stare-sielska, powiat orszański, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 24.06.1941, Dzierżyński MKW [1]/ Kaliniński RKW [2], obw. gorkowski, RFSRR
Stopień: gw. st. sierz.
Służył: 188 GPS 106 GDS SG NKWD
Stanowisko: pom. plutonowego
Przyczyna wyłączenia: 10.02.1946, po zranieniu i wieku, inwalida ІІ grupy
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za obronę Leningradu"
2. Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"
3. Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/101 dat. 06.11.1947
Adnotacja: żona - Prokopowicz Maria, mieszkała: s. Woroncewicze, r/w Wołkowicze, rej. tołoczyński, obw. witebski, BSRR

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" Medal "Za obronę Leningradu"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.67
2. Zb. Leningradzki WPP Inw.530769 Dz.43013

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 10.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: komendatura wojenna m. Grabówek (Polska)
Stanowisko: patrolowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do wojska 2-go Frontu Białoruskiego №951 dat. 17.08.1945
Adnotacja:

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3104

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 20.08.1944, Bobrujski RKW, obw. bobrujski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 331 PS / pluton komendancki 96 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 96 DS 139/n dat. 24.05.1945
2. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 331 PS №129/n dat. 27.07.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę" Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4852
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5332

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 06.10.1941, Liskiński RKW, obw. woroneski, RFSRRR
Stopień: szer.
Służył: 11 PS 77 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: 20.08.1942, ciężkie zranienie ręki lewej 16.05.1942 (m. Kercz)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR dat. 09.05.1945
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do Ukaz Prezydium RN ZSRR №209/831 dat. 05.05.1951
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.744809 Dz.1

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 37 obnw 243 odd. PC
Stanowisko: kierowca
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 243 odd. PC №11/n dat. 22.04.1943
Adnotacja:

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1223

Miejsce urodzenia: wś. Dulebno, woł. bacewicka, powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Kliczewski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Józef s. Leona, mieszkał: wś. Dulebno (Dulebnia), r/w Włodzimirówka, rej. kliczewski, obw. mohylewski, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.270

Miejsce urodzenia: m. Archangielsk, gub. archngielska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 20.10.1940, Mołotowski MKW, obw. archangielski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 33 obr
Stanowisko: strzelec / mechanik-kierowca
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r. 1941 w okolicach m. Tartu, Estonia
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Liza c. Bazyla, mieszkała: ul. Internacjonalna 113 miesz. 23, m. Syktywkar, Komi ASRR (r. 1965)

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.977538 Dz.13
2. Elektronowa Książka Pamięci obwodu Archangielskiego.

Miejsce urodzenia: wś. Gajówka, rej. kojdanowski, okrąg miński, BSRR
Miejsce mobilizacji: czerwiec r. 1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: jefrejter
Służył: 916 PS 250 DS / 35 klt 4 bol 4 ALot
Stanowisko: drużynowy
Przyczyna wyłączenia: zranienie kulowe na wylot przedramię lewego z uszkodzeniem kości łokciowej - od 22.08.1944 do 28.11.1944 na leczeniu w SE 2541
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska 4 ALot №72/n dat. 19.06.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4278

s. Lipcy. Grób zbiorowy.

Miejsce urodzenia: m. Mińsk, BSRR
Miejsce mobilizacji:
Stopień: lejtnant
Służył: 167 PC
Stanowisko: d-ca czołgu
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 10.08.1943
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: с. Ліпци, Харківський район і область, Україна (inskrypcja na płycie jest nieobecna)
Adnotacja: krewna - Trakina Nadzieżda c. Pawła, mieszkała: obwodowy skład weterynaryjny d. 1 miesz. 4, 11-e miasteczko NKWD, obw. czelabiński, RFSRR

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.58
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.177
3. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.751

Miejsce urodzenia: wś. Łatwine, woł. teladowicka, powiat słucki, gub. mińska, BSRR
Miejsce mobilizacji: r. 1940, Kopylski RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści na początku wojny
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski J.J., mieszkał: wś. Łatwine, rej. kopylski, obw. bobrujski, BSRR [teraz: r/w Bobownia, rej. kopylski, obw. miński, Białoruś]

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.313

Miejsce urodzenia: powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Oktiabrski RKW, obw. poleski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 685 PS 193 DS
Stanowisko: łącznik
Przyczyna wyłączenia: 26.10.1944 - ślepe zranienie odłamkowe klatki piersiowej z lewa; umarł od ran w 57 SE
Data śmierci: 11.11.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: 1) grb. 26, Cmentarz "Janowski", m. Siedlce, woj. mazowieckie, Polska [3]
Miejsce pochówku: 1) ul. gen. Orlicz-Dreszera, m. Siedlce, woj. mazowieckie, Polska [4]
Adnotacja: syn - Łyczkowski Michał s. Wiktora, mieszkał: wś. Jasień *), r/w Nowa Dubrowka, rej. oktiabrski, obw. poleski, BSRR [teraz: obw. homelski, Białoruś]

m. Siedlce. Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej.
Grób braterski №26

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana. Prawdopodobnie, mobilizował się w Oktiabrskim RKW, a urodził się we wsi Jasień, rej. osipowicki, obw. mohylewski [przedtem: woł. zamoszańska, powiat bobrujski, gub. mińska].
1) Dane źródeł nadarzają wątpliwymi. Wiarygodne miejsce pogrzebu - "Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej".

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.A-83627 Dz.174
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1367
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane CAMO)
4. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce. (dane ADN)

m. Siedlce. Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej.

Miejsce urodzenia: wś. Perewoz, woł. pukowska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Polowy Komisariat Wojskowy
Stopień: szer.
Służył: 1343 PS 389 DS
Stanowisko: fizylier
Przyczyna wyłączenia: wiele odłamkowe zranienie grzbietu bez uszkodzenia kręgosłupa; ślepe zranienie kulowe biodra prawego z przełomem kości 09.09.1944 - umarł od ran w 159 PPSC
Data śmierci: 13.09.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: 1) ul. gen. Orlicz-Dreszera, m. Siedlce, woj. mazowieckie, Polska
Adnotacja: żona - Łyczkowska Ewa c. Aleksandra, mieszkała: wś. Perewoz, r/w Starzyca [teraz: Słoboda Kuczyńska], rej. kopylski, obw. miński, BSRR (13.09.1944)

1) Dane źródeł nadarzają wątpliwymi. Wiarygodne miejsce pogrzebu - "Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej".

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.A-83627 Dz.551
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.929
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN).

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Czerwieński RKW, obw. miński [4], Osipowicki RKW, obw. mohylewski [3], Białoruska SRR
Stopień: szer. / lejtnant / st. lejtnant służby medycznej
Służył: 603 PS 161 DS / pluton sanitarny 437 PS / 183 odd. bms 154 DS
Stanowisko: felczer sekcji sanitarnej pułka/ plutonowy / st. laborant
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR dat. 31.08.1941
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 154 DS №5/n dat. 12.08.1943
3. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 154 DS №33 dat. 11.05.1945
Adnotacja: w RCAC z r. 1939; mieszkał: o. R[agule] *), r/w Kośjany *), rej. osipowicki, obw. mohylewski, BSRR

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana.

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za odwagę" Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682523 Dz. 13 i 17
2. Газета "ИЗВЕСТИЯ" № 207(7583) dat. 02.09.1941
3. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1259
4. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5245

Miejsce urodzenia: wś. Łatwine, woł. teladowicka, powiat słucki, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Kopylski RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 13 RBL 664 bol
Stanowisko: magazynier PSM
Przyczyna wyłączenia: zginął podczas naleciałości awiacji wrogiej na lotnisko Kratowo [teraz: lotnisko LBI w m. Żukowski, obw. moskiewski, FR]
Data śmierci: 11.11.1941
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: tamże, na lotnisku
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Józef s. Jakoba, mieszkał: wś. Łatwine, rej. kopylski, obw. bobrujski, BSRR [teraz: r/w Bobownia, rej. kopylski, obw. miński, Białoruś]

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.1553

Miejsce urodzenia: wś. Jerszy, woł. mohilańska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Uździeński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 771 PS 137 DS / 238 AZPS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli 26.10.1944 pod m. Narwa / Makowo (22.04.1945 uwolniony)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: krewni mieszkali we wsi Jerszy, rej. uździeński, obw. miński, BSRR

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1482

m. Mosty. Grób zbiorowy.

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci: 12.07.1944
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: h. Masty, Haradzienskaja vobłaść, Biełaruś
Adnotacja:

Źródło:
Spisy pogrzebu.

m. Kiem. Grób zbiorowy.

Miejsce urodzenia: o. Żam-Że *) [5] / st. Trykotażowa, kol. Kałuska [2] 1)
Miejsce mobilizacji: Wołogodzki MKW, obw. wołogodzki, RFSRR
Miejsce mobilizacji: Moskiewski MKW, RFSRR [5]
Stopień: szer.
Służył: 112 ZPS 28 A
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zachorował 08.04.1942, umarł od zapalenia płuc w 1439 SE
Data śmierci: 05.05.1942
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: cmentarz г. Кемь(okolica płd.), Республика Карелия, РФ
Adnotacja: matka - Łyczkowska Wiktoria c. Wincentego, mieszkała: fabryka "Pobieda Truda" ( "Zwycięstwo Pracy"), nowobratska r/w, rej. krasnogorski **), obw. moskiewski, RFSRR; żona - Niefiodowa Nadieżda c. Alfreda, mieszkała: ul. W. Bronna 21 miesz. 3, m. Moskwa, RFSRR

1) W tym źródle - nazwisko "Łuczkowski".

*) Osiedle jest nie zidentyfikowane. Być może to osiedle Siamża, obw. wołogodzki.

**) W źródle "krasnoborski".

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.A-83627 Dz.2950
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.946
3. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1314
4. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.110
5. "Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой отечественной войне 1941-1945 годов". Том 8: Лаане-Меньшова. - М.: Центр по изданию Книги Памяти Москвы, 1994. - 720 с. Str.341