Wielkie Księstwo Litewskie
w połowie wieku XVIII

Mapa administracyjna

Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego
Łyczkowscy w WKL
Oznaczone na mapie cyfrą Zaścianki, majątki, miasteczka
1 Serwiecz
2 Jowsiewicze
3 Izmajłowo
4 Białe Borki i Dębrowek
5 Zakrzewszczyzna
6 Adamowo
7 Dźwiniacze
8 Wielkie Sieło
9 Czerewki
10 Smolihówka
11 Jezienice
12 Horodczewicze