Strona zawiera informacje odnoszące się do badań genealogicznych rodu Łyczkowskich jak w Narodowym Archiwum Historycznym Republiki Białoruś (Mińsk), tak i w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym (Wilno). Oprócz źródeł archiwalnych szeroko wykorzystywały się polskie i rosyjskie drukarskie wydania popularnonaukowe. Dla badaczy rodowodu własnego, a także amatorom genealogii, że pracują nad stworzeniem rodzinnego drzewa genealogicznego, autorem proponuje się imienny skorowidz nazwisk wymienionych w dokumentach jego osobistego archiwum.

Pożytecznymi dla interesantów będą mapy historyczne podziału administracyjnego poszczególnych powiatów białoruskich w składzie Imperium Rosyjskiego (wieku XIX) i Wielkiego Księstwa Litewskiego (wieku XVIII).

Oddzielnie jest przedstawiony druki małonakładowe po genealogii szlachecką (dworzańską) - herbarze, informatorzy biograficzni i in. Cały materiał poradniczy powołany zorientować początkujących badaczy białoruskiego pochodzenia rodzinnego w tym obszernym spektrum literatury genealogicznej, która powinnam zażądać się w pierwszej kolejności.

Więcej o projekcie

Badaczom genealogii rodzinnej

Heraldyka szlachty białoruskiej

Galeria wizerunków herbów, zrekonstruowanych na podstawie materiałów różnych herbarzów.

Więcej

Herbarze szlachty

Herbarze szlachty białoruskiej i oddzielnych terytorialnych jednostek byłego WKL.

Więcej

Informatory

Informatory biograficzne urzędników ziemskich, rodowody i lista białoruskich rodów szlacheckich.

Więcej

Mapy administracyjne

Mapy powiatów wieku XIX, mapa Wielkiego księstwa Litewskiego w połowie XVIII wieku.

Więcej

Osobiste archiwum

Skorowidz imienny osób, wspomnianych w dokumentach z osobistego archiwum autora.

Więcej

Popis szlachty

Spisy szlachty, zawarte na podstawie popisów albo uczestnictwa w sejmikach ziemskich.

Więcej

Jury Łyczkowski |