Główna

ŁYCZKOWSCY HERBU:
RODOWÓD ŁYCZKOWSKICH HERBU:
HERBARZ SZLACHTY BIAŁORUSKIEJ
RODZINY:
MAPY


Strona zawiera informacje odnoszące się do badań genealogicznych rodu Łyczkowskich jak w Narodowym Archiwum Historycznym Republiki Białoruś (Mińsk), tak i w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym (Wilno). Oprócz źródeł archiwalnych szeroko wykorzystywały się polskie i rosyjskie drukarskie wydania popularnonaukowe. Dla badaczy rodowodu własnego, a także amatorom genealogii, że pracują nad stworzeniem rodzinnego drzewa genealogicznego, autorem proponuje się imienny skorowidz nazwisk wymienionych w dokumentach jego osobistego archiwum.

Pożytecznymi dla interesantów będą mapy historyczne podziału administracyjnego poszczególnych powiatów Rosyjskiego imperium (wieku 19) i Wielkiego Księstwa Litewskiego (wieku 18). Zwracam uwagę, że mapy skalowalne.

Oddzielnie jest przedstawiony druki małonakładowe po genealogii szlachecką (dworzańską) - herbarze, informatorzy biograficzni i in. Cały materiał poradniczy powołany zorientować początkujących badaczy białoruskiego pochodzenia rodzinnego w tym obszernym spektrum literatury genealogicznej, która powinnam zażądać się w pierwszej kolejności.

DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

RANKING WITRYNY
| Kontakt | Mapa witryny | | Jury Łyczkowski