Herbarz szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

nawigator

Tom V

Tom 5
 • Гербоўнік беларускай шляхты. Т.5. Д

  Я.С.Глінскі [і інш.]; навук. рэд. А.Рахуба. - Мінск: Беларусь, 2018. - 847 с., [16] л. іл.


 • ISBN 978-985-01-1252-1

 • Herbarz szlachty białoruskiej. Т.5. D

  J.S. Hlinski [i in.]; red. nauk. A.Rachuba. - Minsk: Беларусь, 2018. - 847 s., [16] ark. il.

Szlachta

nazwiska na literę "D"

W wydaniu dodają się kolorowe ilustracje tablic genealogicznych do następnych 20 artykułom:
5, 19, 34, 42, 57, 80, 94, 104, 106, 109, 122, 132, 134, 157, 167, 169, 173, 193, 196, 199

 • 01-50
 • 51-100
 • 101-150
 • 151-200
 • 201-213
Artykuły 1 - 50
# Rodzina (Nazwisko) Herbu
1

DOBOSZYŃSKI

Abdank
2

DOBKOWSKI

Trąby
3

DOBROWOLSKI, ODYNIEC-DOBROWOLSKI

Odyniec
4

DOBROWOLSKI

Doliwa
5

DOBROWOLSKI

Doliwa
6

DOBROWOLSKI

Doliwa
7

DOBROWOLSKI

Doliwa
8

DOBROWOLSKI

Doliwa
9

DOBROWOLSKI

Doliwa
10

DOBROWOLSKI

Odyniec albo Pocisk
11

DOBROWOLSKI

Doliwa
12

DOBROWOLSKI

Doliwa
13

DOBROWOLSKI

14

DOBROWOLSKI *

15

DOBRZAŃSKI

Sas
16

DOBRZYŃSKI

Jelita 1)
17

DOBRZYŃSKI

Jelita
18

DOBRZYŃSKI

19

DOBRZYCKI

Leszczyc
20

DAWATZ, von DAVATZ

Dawatz
21

DOWEYKO

22

DAWIDOWICZ, BISZPING-DAWIDOWICZ

Trąby
23

DAWIDOWSKI, BUDZYNA-DAWIDOWSKI

Prus III
24

DAWIDOWSKI

Prus III, czyli Nagody
25

DAWIDOWSKI

Prus III
26

DAWIDOWSKI

Prus I
27

DAWIDOWSKI, BUDZYNA-DAWIDOWSKI

Prus III
28

DEDERKO

Dederkało
29

DOKTOROWICZ

30

DALECKI

Junosza
31

DALECKI

32

DOMOZYRSKI, DEMOZYRSKI

Jastrzębiec
33

DOMANIEWSKI

Lubicz
34

DOMANOWSKI, DOMANOWICZ

Bogoria albo Pobóg
35

DOMAŃSKI

Larysza
36

DOMAŃSKI

Larysza
37

DOMAŃSKI

Larysza
38

DOMARACKI

39

DOMASZEWICZ

Jastrzębiec
40

DOMASZEWICZ

Jastrzębiec
41

DĄBROWA

Dąbrowa
42

DĄBROWA

Dąbrowa
43

DOMBROWA

Dąbrowa
44

DĄBROWSKI

Dołęga
45

DĄBROWSKI, GRZYWA-DĄBROWSKI

Dąbrowski
46

DĄBROWSKI, JUNOSZA-DĄBROWSKI

Junosza
47

DĄBROWSKI

Dąbrowski
48

DĄBROWSKI

Zabawa
49

DĄBROWSKI

Dołęga
50

DĄBROWSKI

Junosza
Artykuły 51 - 100
# Rodzina (Nazwisko) Herbu
51

DĄBROWSKI

Nałęcz
52

DĄBROWSKI

Ogończyk 2)
53

DĄBROWSKI

Dąbrowa
54

DĄBROWSKI

Poraj
55

DĄBROWSKI

Rawicz
56

DĄBROWSKI

Dąbrowa
57

DĄBROWSKI

Dąbrowski, czyli Panna
58

DĄBROWSKI

Abdank
59

DĄBROWSKI

Junosza
60

DĄBROWSKI

61

DOMEYKO, KONTRYM-DOMEYKO

Dangiel 3)
62

DOMINIKOWSKI

Junosza 4)
63

DOMIENIECKI

Junosza
64

DANIEYKO, FIEDKOWICZ-DANIEYKO

Sas
65

DANEYKO

Sas
66

DANEYKO, DANEJKO

Sas
67

DANILEWICZ

Ostoja
68

DANILEWICZ

Ostoja
69

DANILEWICZ

Ostoja
70

DANILEWICZ *

71

DANIŁOWICZ

Sas
72

DANOWSKI

Krzywda
73

DANOWSKI

Krzywda
74

DANOWSKI

Krzywda
75

DANNENSTERN, METZUE von DANNENSTERN

76

DANEFELT, DANEFELD

Abdank
77

DOROGAN *

78

DOROGUNCEW *

79

DOROŻYŃSKI

Lis
80

DERĘGOWSKI

Deręgowski
81

DERĘGOWSKI

Deręgowski
82

DORONIEWSKI

Leliwa
83

DOROSZKIEWICZ

Lis
84

DOROSZKIEWICZ, BOUFAŁŁ-DOROSZKIEWICZ

Lis 5)
85

DOROSZKIEWICZ, BOUFAŁŁ-DOROSZKIEWICZ

Lis 5)
86

DOROSZKIEWICZ, BOUFAŁ-DOROSZKIEWICZ

Lis 6)
87

DARKSZEWICZ, DOROSZKIEWICZ

88

DOSTOJEWSKI

Radwan
89

DOWGIAŁŁO

Zadora
90

DOWNAROWICZ

91

DOWNAROWICZ

Mogiła
92

DACZEWSKI

Ślepowron
93

DASZKIEWICZ, KORYBUT-DASZKIEWICZ

Korybut
94

DASZKIEWICZ

Korybut
95

DASZKIEWICZ

Korybut
96

DASZKIEWICZ

Korybut
97

DASZKIEWICZ, KORYBUT-DASZKIEWICZ

Korybut
98

DASZKIEWICZ, KORYBUT-DASZKIEWICZ

Korybut
99

DASZKIEWICZ, KORYBUT-DASZKIEWICZ

Korybut 7)
100

DWORAKOWSKI

Rola
Artykuły 101 - 150
# Rodzina (Nazwisko) Herbu
101

DWORAKOWSKI

Ślepowron
102

DWORZANINOWICZ-WYSOCKI

Dryja
103

DEMIDOWICZ, DEMIDECKI-DEMIDOWICZ

Nałęcz
104

DZIEMIDOWICZ, DZIEMIADOWICZ,
WOŁCZECKI-DZIEMIDOWICZ, WOŁCZACKI-DZIEMIDOWICZ

Abdank
105

DZIEMIANOWICZ

Tupa
106

DENISEWICZ, DENISOWICZ

Denis
107

DENISENKO

108

DZIENISZEWSKI

109

DEREWOJED, DERWOJED

Pomian
110

DEREWIŃSKI

Korczak
111

DZIERDZIEJEWSKI

Prawdzic 8)
112

DZIOWGA, DZIAWGA

Jelita
113

DZIKOWICKI

Dryja
114

DZIKOWICZ

Doliwa
115

DZICZKANIEC

Jelita
116

DZICZKOWSKI, RADZIWONOWICZ-DZICZKOWSKI

Poraj
117

DZMITROWICZ

Radwan 9)
118

DMITROWSKI *

119

DMISZEWICZ, SZYMKO-GRZYBOWSKI-DMISZEWICZ

Bożezdarz
120

DZIUPCZYŃSKI

Kościesza
121

DZIEWOCZKA

Syrokomla
122

DZIEDZICKI

Dołęga
123

DZIEDZIULA

Sas
124

DZIEDZIULA

Sas 10)
125

DZIANKOWSKI

Kościesza
126

DZIERŻAWSKI

Sulima
127

DZIERZKOWICZ

Wieniawa
128

DZIERŻYŃSKI

Sulima
129

DZIATKO

Kotwica
130

DESZYNA

Deszyna
131

DŁUGOPOLSKI

Sas
132

DŁUŻNIEWSKI

Prus III
133

DŁUŻNIEWSKI

Dołęga
134

DMOCHOWSKI

Pobóg
135

DMOCHOWSKI, DMÓCHOWSKI, DMUCHOWSKI

Pobóg
136

DMOCHOWSKI, DMÓCHOWSKI

Pobóg
137

DMOCHOWSKI, DMÓCHOWSKI

Pobóg
138

DOŁMATT

Poźniak
139

DOŁMAT

Rozmiar
140

DORNIAK

Kościesza
141

DOWGIRD

142

DOWMANT

Pogonia
143

DOWMANT

Pogonia
144

DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR

Pobóg
145

DOWNAR

146

DOWNAR

Nowina
147

DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR

Pobóg
148

DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR

Pobóg
149

DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR

Pobóg
150

DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR

Pobóg
Artykuły 151 - 200
# Rodzina (Nazwisko) Herbu
151

DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR

Pobóg
152

DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR

Pobóg
153

DROBYSZEWSKI

Drobysz
154

DRAGATT

Olgierd
155

DROZDOWICZ

Jastrzębiec
156

DROZDOWICZ

Jastrzębiec
157

DROZDOWICZ, DENISKO-DROZDOWICZ

Jastrzębiec
158

DROZDOWSKI

Jastrzębiec
159

DROZDOWSKI

Jezierza
160

DROZDOWSKI

Jastrzębiec
161

DROZDOWSKI

Pilawa
162

DROZDOWSKI

Jezierza
163

DRANIKOWSKI

164

DRAWDZIK

Bożawola
165

DRZNIEWICZ

Dryja
166

DRUŻYŁOWSKI, HOHOL-DRUŻYŁOWSKI

Jastrzębiec
167

DRUCKI-LUBECKI

Druck
168

DRUSZKIEWICZ

169

DRYŻYŃSKI

Ślepowron
170

DRELING

Dreling
171

DRESSEL

Dressel
172

DUBOWIECKI

Lis
173

DUBIKOWSKI

Ostoja
174

DUBIŃSKI

Zagłoba
175

DUBIŃSKI *

176

DUBISKI

Zagłoba
177

DUBICKI, ZAGŁOBA-DUBICKI

Zagłoba
178

DUBICZYŃSKI

179

DUBOWIK, FILIPOWICZ-DUBOWIK

Pobóg
180

DUBOWIK, FILIPOWICZ-DUBOWIK

Pobóg
181

DUBOWIK

Dąb
182

DUBOYSKI

Dąb
183

DUBOWSKI

Brodzic
184

DUBOWSKI

Brodzic
185

DUBRAWSKI

Sas
186

DUBIELEWSKI

Zagłoba
187

DUBIENIECKI, KACZAN-DUBIENIECKI

Nałęcz
188

DUBIENIECKI

Zagłoba
189

DUDIN

Łabędź
190

DYDYCZ, DUDA-DYDYCZ

Jastrzębiec
191

DUDKOWSKI, DUTKOWSKI

Ostoja
192

DUKSZYŃSKI, DUKSZTA-DUKSZYŃSKI

Łabędź 11)
193

DULEWICZ

Ciołek
194

DULICZ

Dulicz
195

DUNAIEWSKI, DUNAJEWSKI

Sas
196

DUCHNOWSKI, GOTTHARD-DUCHNOWSKI

Drzewica
197

DUCHNOWSKI

198

DUSZKIEWICZ

Leliwa
199

DUSZEWSKI, SZYMKOWICZ-DUSZEWSKI

Pobóg
200

DYBOWSKI

Nałęcz 12)
Artykuły 201 - 213
# Rodzina (Nazwisko) Herbu
201

DYBOWSKI

Brodzic
202

DYLEWSKI

Nałęcz
203

DYNNIKOW *

204

DYSZLEWICZ

205

DIAKEWICZ *

206

DELAWAL, DELA WALLE, DELLE WALLEE,
DELEWALLA, DELALICZ-DELEWALLA 13)

Delalicz
207

DELINSGHAUSEN

208

DELPACE, DELPESZ

Gozdawa 14)
209

DEMBIŃSKI *

210

DEMBSKI

Prawdzic albo Radwan
211

DENHOFF, DÖNHOFF

Denhoff
212

DERSZKOFF

213

DENTER

Achinger 15)

Tłumaczenie J. Łyczkowskiego


* Pisownia nazwisko na łacince brakuje.

1) Odmiana herbu Jelita.

2) Odmiana herbu Ogonczyk.

3) Odmiana herbu Dangiel II.

4) Odmiana herbu Junosza.

5) Odmiana herbu Lis.

6) Odmiana herbu Lis IV.

7) Odmiana herbu Korybut.

8) Herb Prawdzic II.

9) Odmiana herbu Radwan.

10) Ten ród ma herb własny podobny do herbu "Sas".

11) Herb własny.

12) Herb własny, odmiana herbu Nałęcz.

13) W oryginalnym francuskim napisaniu wygląda jak "de la Vallée".

14) Herb własny, odmiana herbu Gozdawa.

15) Herb Achinger II.