Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "A-B"

А

Abdank

Herb Abdank

(Habdank)

Abłamowiczowie (A3)
Bejnarowiczowie (B133)
Białopiotrowiczowie (B136)
Boguccy (B37)
Borowscy (Hw9)
Haraburdowie (H60,61)
Hromykowie (H198)
Kiełczewscy (Hr23)
Obryccy (A15)
Warakomscy (W68)
Ważyńscy (W4)
Wojewódzcy (W125)

Aksak III

Herb Aksak III

Okińczycowie (A41-43)

Aksak III

Herb Aksak III (odm.)

odm.

Hrużewiczowie (H212)

Alchimowicz

Herb Alchimowicz

własny
(Pobóg odm.)

Alchimowiczowie (A61)

Alexandrowicz

Herb Alexandrowicz

własny
(Kosy odm.)

Aleksandrowiczowie (A49-52)
Alexandrowiczowie (Ho4)

Amadej

Herb Amadej

Assanowiczowie (A149)

Andrault de Buy

Herb Andrault de Buy

Antonowiczowie (A102)

Ancuta

Herb Ancuta

Ancutowie (A108)
Hawryłkiewiczowie (H113)
Iesipowiczowie (Hw46)

Ancuta

Herb Jesipowicz

odm. / (Jesipowicz)

Jesipowiczowie (Ho47)

Arcemberski

Herb Arcemberski (odm.)

odm.

Arciuchowie (A142)

Azulewicz

Herb Azulewicz

własny

Azulewiczowie (A37)


B

Bajbuza

Herb Bajbuza

Wojniczowie (W185)

Bartliński

Herb Bartliński

Bartoszewiczowie (B103)

Baryczka

Herb Baryczka

Bortkowscy (Hr4)

Bawoła Głowa

Herb Bawoła Głowa

Żohłowie (Ho118)

Bażeński

Herb Bażeński

Bazarewscy (B48)
Bazylewscy (B49)

Bejszer

Herb Bejszer

własny

Beyszerowie (B134)

Belina

Herb Belina

Benedyktowiczowie (B143)
Bylinowie (B292,293)
Galewscy (H21)
Gruszetscy (Hw180)
Harbuzowie-Bordziłowscy (H85)
Wejsowie (W221)

Belinowicz

Herb Bielinowicz

własny

Belinowiczowie (B140)

Bełty

Herb Bełty

Beynaccy (B298)

Biały Zawój

Herb Biały Zawój

Gembiccy (H47)

Białynia

Herb Białynia

Biłuńscy (Ho8)
Birulowie (Ho9)
Bordziłowscy (B83)
Niebrzydowscy (Hw94)
Nowohonscy (Ho64)
Suszkowie (Hw140)

Białynia

Herb Białynia (odm.)

odm.

Zyzniewscy (Hw175)

Biberstein

Herb Biberstein

Błaurokowie (B161)

Bielikowicz

Herb Bielikowicz

własny

Bielikowiczowie (B139)

Bildziukiewicz

Herb Bildziukiewicz

własny
(Węzeł)

Bildziukiewiczowie (B166,167)

Blankensztein

Herb Blankensztein

Kurbaccy (Hr28)

Bogoria

Herb Bogoria

Bohdanowiczowie (B16)
Bohomolcowie (Hw8)
Ochotniccy (A187)
Ochrymowiczowie (A189)
Pohoscy (Ho79,80)
Pohoscy (Hw109)
Porębscy (Ho81)
Wołłowiczowie (W45-47)

Bokij

Herb Bokij

Bołtuciowie (B186)

Bończa

Herb Bończa

Bohdanowiczowie (B17)
Bończewscy (B67)
Brujewiczowie (B213)
Bujniewiczowie (B234,235)
Bukowscy (B238-240)
Bułatowie (B242)
Onufrowiczowie (A107)
Osmólscy (A160)
Osmołowscy (A158)
Grochowscy (H203)
Gudynowscy (H251)
Gulbińscy (H255)
Hirszowie (H145)
Romanowscy (Hw123)
Waśniewscy (W102)
Zawerscy (Hw169)

Boreyko

Herb Boreyko

Borzdyńscy (B86)

Bożawola

Herb Bożawola

Artyńscy (A131)
Bachmatowiczowie (B121)
Oczepowscy (A192)

Brama

Herb Brama

Bohuszewiczowie (B43)

Brochwicz

Herb Brochwicz

Bryczkowscy (B218)
Hindenburgowie (H140)
Wolszczanowie (W202)

Brochwicz III

Herb Brochwicz III

Wagnerowie (W3)

Brodzic

Herb Brodzic

Bańkowscy (Hr3)
Borodziczowie (B90-92)

Bronic

Herb Bronic

Hausowiczowie (H115)

Buywid

Herb Buywid

własny

Buywidowie (Ho15)

Bułharyn

Herb Bułharyn

własny
(Bułat odm.)

Bułharynowie (B249)

Burgielski

Herb Burgielski

własny

Burgielscy (B251)