Herby szlachty wielkolitewskiej

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "A-B"

А

Abdank

Herb Abdank

(Habdank)

Abłamowiczowie (A3)
Bejnarowiczowie (B133)
Bielińscy (ZW[2]21)
Białopiotrowiczowie (B136)
Boguccy (B37)
Borowscy (Hw9)
Domaraccy (ZM33)
Dowgiałłowie (ZW[2]52)
Gierscy (ZW[2]39)
Haraburdowie (H60,61)
Hromykowie (H198)
Karniccy (ZM52)
Kiełczewscy (Hr23)
Obryccy (A15)
Warakomscy (W68)
Ważyńscy (W4)
Wojewódzcy (W125)

Aksak III

Herb Aksak III

Okińczycowie (A41-43)

Aksak III

Herb Aksak III (odm.)

odm.

Hrużewiczowie (H212)

Alchimowicz

Herb Alchimowicz

własny
(Pobóg odm.)

Alchimowiczowie (A61)

Alexandrowicz

Herb Alexandrowicz

własny
(Kosy odm.)

Aleksandrowiczowie (A49-52)
Alexandrowiczowie (Ho4)

Amadej

Herb Amadej

Assanowiczowie (A149)

Ancuta

Herb Ancuta

Ancutowie (A108)
Hawryłkiewiczowie (H113)
Iesipowiczowie (Hw46)

Andrault de Buy

Herb Andrault de Buy

Antonowiczowie (A102)

Andronowski

Herb Andronowski

własny
(Syrokomla odm.)

Andronowscy (A85)

Ankerfeld

Herb Ankerfeld

własny

Malchau von Ankerfeld (ZW[1]47)

Arcemberski

Herb Arcemberski (odm.)

odm.

Arciuchowie (A142)

Azulewicz

Herb Azulewicz

własny

Azulewiczowie (A37)

B

Bajbuza

Herb Bajbuza

Wojniczowie (W185)

Baka

Herb Baka

własny
(Masalski odm.)

Bakowie (B52)

Baranowski

Herb Baranowski

własny
(Grzymała odm.)

Baranowscy (B79)

Barszczewski

Herb Barszczewski

własny
(Kotwica odm.)

Barszczewscy (B110)

Bartliński

Herb Bartliński

Bartoszewiczowie (B103)

Baryczka

Herb Baryczka

Bortkowscy (Hr4)
Bortkowscy (ZM8)

Bawoła Głowa

Herb Bawoła Głowa

Żohłowie (Ho118)

Bażeński

Herb Bażeński

Bazarewscy (B48)
Bazylewscy (B49)

Bejszer

Herb Bejszer

własny

Beyszerowie (B134)

Belina

Herb Belina

Benedyktowiczowie (B143)
Bordziłowscy (Harbuz-) (H85)
Bylinowie (B292,293)
Galewscy (H21)
Gramsdorfowie (ZM28)
Gruszetscy (Hw180)
Wejsowie (W221)

Belinowicz

Herb Bielinowicz

własny

Belinowiczowie (B140)

Bełty

Herb Bełty

Bejnaccy (B298)

Bernatowicz

Herb Bernatowicz

własny
(Rudnica odm.)

Bernatowiczowie (B156)

Biały Zawój

Herb Biały Zawój

własny

Gembiccy (H47)

Białynia

Herb Białynia

Biłuńscy (Ho8)
Birulowie (Ho9)
Bordziłowscy (B83)
Maksymowiczowie (Horbat-) (ZW[1]43)
Niebrzydowscy (Hw94)
Niebrzydowscy (ZW[2]129)
Nowohonscy (Ho64)
Suszkowie (Hw140)
Zabłoccy (ZW[1]31)

Białynia

Herb Białynia (odm.)

odm.

Zyzniewscy (Hw175)

Biberstein

Herb Biberstein

Behrowie (ZW[2]14)
Błaurokowie (B161)

Bielikowicz

Herb Bielikowicz

własny

Bielikowiczowie (B139)

Bildziukiewicz

Herb Bildziukiewicz

własny
(Węzeł)

Bildziukiewiczowie (B166,167)

Blankenstein

Herb Blankensztein

Kurbaccy (Hr28)

Boduła

Herb Boduła

Daggowie (ZW[2]45)

Bodziec

Herb Bodziec

własny

Koźlińscy (ZM48)

Bogoria

Herb Bogoria

Bohdanowiczowie (B16)
Bohomolcowie (Hw8)
Ochotniccy (A187)
Ochrymowiczowie (A189)
Pohoscy (Ho79,80)
Pohoscy (Hw109)
Porębscy (Ho81)
Wołłowiczowie (W45-47)

Bokij

Herb Bokij

Bołtuciowie (B186)

Bończa

Herb Bończa

Babinowscy (ZW[1]6)
Bohdanowiczowie (B17)
Bończewscy (B67)
Brujewiczowie (B213)
Bujniewiczowie (B234,235)
Bukowscy (B238-240)
Bułatowie (B242)
Chodosowscy (Czerkass-) (ZM113)
Onufrowiczowie (A107)
Osmólscy (A160)
Osmołowscy (A158)
Osmołowscy (ZM10)
Grochowscy (H203)
Gudynowscy (H251)
Gulbińscy (H255)
Hirszowie (H145)
Romanowscy (Hw123)
Tomaszewscy (ZW[1]66)
Waśniewscy (W102)
Zawerscy (Hw169)

Boreyko

Herb Boreyko

Borzdyńscy (B86)

Bożawola

Herb Bożawola

Artyńscy (A131)
Bachmatowiczowie (B121)
Oczepowscy (A192)

Brama

Herb Brama

Bohuszewiczowie (B43)

Brochwicz

Herb Brochwicz

Bryczkowscy (B218)
Gojżewscy (ZW[1]19,20)
Hindenburgowie (H140)
Wolszczanowie (W202)

Brochwicz III

Herb Brochwicz III

Wagnerowie (W3)

Brodzic

Herb Brodzic

Bańkowscy (Hr3)
Borodziczowie (B90-92)
Frąckiewiczowie (ZW[1]75)
Porszukowscy (Borodźko-) (ZM6)

Bronic

Herb Bronic

Hausowiczowie (H115)

Bryndza

Herb Bryndza

własny

Bryndzowie (ZW[2]16)

Bujwid

Herb Bujwid

własny

Bujwidowie (Ho15)

Bukaty

Herb Bukaty

własny
(Pomian odm.)

Bukatowie (B237)

Bułharyn

Herb Bułharyn

własny
(Bułat odm.)

Bułharynowie (B249)

Burgielski

Herb Burgielski

własny

Burgielscy (B251)