Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "I-K"

I

Iłgowski

Herb Iłgowski

(Abdank odm.)

Hryncewiczowie (H232)


J

Jacyna

Herb Jacyna

Onackiewiczowie (A82)
Onoszkowiczowie (A83)
Onoszkowie (A98)

Jacyna

Herb Jacyna (odm.)

odm.

Onackiewiczowie (Hw98)

Janina

Herb Janina

(Tarcza)

Antoniewiczowie (A101)
Besserowie (B158)
Bieleccy (B303,304)
Gabryłowiczowie (H2)
Jakimowicz—Jankowicz (Hr64)
Wojtkiewiczowie (W16)

Janina

Herb Janina (odm.)

odm.

Wiernikowscy (W133)

Jasieniecki ІІІ

Herb Jasieniecki ІІІ

Wojnowie (W191)

Jasieńczyk

Herb Jasieńczyk

Buszowie (B276,277)
Haynowie (Ho24)
Heynowie (H286)
Horoszkowie (H96,97)
Michałowscy (Hw87)
Onisowiczowie (A94)

Jastrzębiec

Herb Jastrzębiec

(Łazęka)

Abramowiczowie (A11,12)
Bartoszewscy (B104)
Bielawscy (B315)
Bobrowscy (B9-11)
Bogdaszewscy (B31)
Borowikowie (B70)
Borowscy (B98,99)
Bortkiewiczowie (B108)
Budnowie (B227)
Budrykowie (B228)
Bujkowie (B233)
Butkiewiczowie (B262)
Butowscy (B266)
Byszewscy (B296)
Choroszczowie (Ho20)
Gaszyńscy (H117)
Gilewiczowie (H137)
Hamlikiewiczowie (H48)
Homoleccy (H42)
Hotkiewiczowie (H105)
Jankowscy (Ho45)
Niemirowie (Hw95)
Strękowscy (Hr49)
Suchorscy (Hw138)
Uścinowiczowie
Więccy (W130)
Wykowscy (W204)
Zawadzcy (Hw168)
Zawistowscy (Ho116)

Jelita

Herb Jelita

Antoszewscy (A103)
Bielawscy (B314)
Bielscy (B142)
Borzobohatowie (B85)
Dobrzyńscy (Hw179)
Misiewiczowie (Hw91)
Szydłowscy (Hw150)
Wilkoszewscy (W146)
Wojciechowscy (W22,25)
Wojdziewiczowie (W7)

Jelita

Herb Jelita (odm.)

odm.

Makowscy (Ho57)

Jelita

Herb Jelita (odm.)

odm.

Waśkiewiczowie (W100)

Jelita II

Herb Jelita II

Bielawscy (Hw15)

Junosza

Herb Junosza

Bancarewiczowie (B66)
Bańkowscy (B68)
Barancewiczowie (B82)
Baranowiczowie (B73)
Baranowscy (B80)
Bojanowscy (B129)
Bujanowscy (B281)
Gałeccy (H22,23)
Grekowiczowie (H195,196)
Gzowscy (H134)
Onichimowscy (А95)
Omiecińscy (А81)
Orłowscy (A130)
Wieleńczyccy (W227)

Juńczyk

Herb Juńczyk

Boguszewscy (B45)

Juraha

Herb Juraha

(Kotwica odm.)

Gizbertowie (H136)


K

Kalinowa

Herb Kalinowa

Wojciechowscy (В23)

Kalwarya

Herb Kalwarya

własny

Szelutowie (Hr58)

Kisiel

Herb Kisiel

własny
(Namiot)

Kisielowie (Hw54)

Kmita

Herb Kmita

(Szreniawa odm.)

Hryckiewiczowie (H241)

Kojen

Herb Kojen

Brecheisowie (B219)

Kolumna

Herb Kolumna

(Roch, Pierzchała)

Berlińscy (Hr5)
Bieliccy (B306)
Hołowczycowie (Ho38)
Oborscy (A4)
Wysoccy (W213)

Kolumna

Herb Kolumna (odm.)

odm.

Montywiłłowie (Hw93)

Kołodyn II

Herb Kołodyn II

własny

Aduckiewiczowie (A33)

Komar

Herb Komar

Bodziukowscy (B46)

Korab

Herb Korab

Abramowiczowie (A7)
Bronowiccy (B193)
Bronowscy (B194)
Brzozowscy (B205-208)
Brżozowscy (Ho12)
Giliccy (H139)
Gogolińscy (Hw31)
Horawscy (H69)
Laskowscy (Ho51)
Orzeszkowie (A125)

Korczak

Herb Korczak

Balewiczowie (B61)
Bołdyszowie (B185)
Hornowscy (H95)
Horodeccy (H63,64)
Hreczynowie (H204)
Hruszewscy (H216)
Kotowiczowie (Hw65)
Manuwirowie (Hw84)
Ostrowscy (A168,169)
Ostrowscy (Ho72)
Ostrowscy (Hw100)
Sieliccy (Hr50)
Wołodźkowie (W51)
Wasiewiccy (W103)
Wolscy (W194)
Wołkowie (W110,111)
Zarankowie (Hw167)

Korczak IV

Herb Korczak IV

Bucewiczowie (B272)

Korwin

Herb Korwin

(Kruk)

Buynowscy (Hw14)
Gronostajscy (H199)
Korotkiewiczowie (Hr22)
Suykowscy (Hw142)
Wiszczyńscy (W182)
Wyszkowscy (W219)

Korzbok

Herb Korzbok

Boreccy (B116)
Wilamowiczowie (W151)

Korzun

Herb Korzun

własny
(Kot Morski odm.)

Korzunowie (Hr25)

Kosow

Herb Kosow

własny

Kossowowie (Hw63)

Kościesza

Herb Kościesza

Aleksandrowiczowie (A53,54)
Baranowiczowie (B72)
Bereśniewiczowie (B145-150)
Bujalscy (B279,280)
Dziatłowiczowie (Hw24)
Gierłowiczowie (H303)
Golejewscy (H41)
Iacewiczowie (Hw42)
Kakowscy (Hw52)
Kołakowscy (Hw183)
Korzeniewscy (Hw62)
Kozarynowie (Hw67)
Menżyńscy (Hw86)
Olszewscy (A63-65)
Orańscy (A116,117)
Targońscy (Ho104)
Wereszczakowie (W132)
Wołczkowiczowie (W116)
Wołkowie (W105,108)
Zakrzewscy (Hw193)
Zambrżyccy (Ho114)

Kościesza II

Herb Kościesza II (odm.)

odm.

Bereśniewiczowie (Hw4)
Łuskinowie (Hw81)

Kościesza IV

Herb Kościesza IV

własny
(Żaba)

Żabowie (Hw165)

Kościesza

Herb Kościesza (odm.)

odm.

Walczewscy (W55)

Kotwica

Herb Kotwica

Giedroyciowie-Jurahowie (H125)

Kotwica

Herb Kotwica (odm.)

odm.

Wannowscy (W61)

Kotwica

Herb Kotwica (odm.)

odm.

Hołowczycowie (H36)

Kotwica

Herb Kotwica (odm.)

odm.

Barszczewscy (B110)

Kotwica

Herb Kotwica

Gilewscy (H138)
Hermanowie (H294)

Kotwicz

Herb Kotwicz

Mikoszowie (Hw88)
Smoliczowie (Hw133)
Tułkowscy (Hw191)

Koziczkowski

Herb Koziczkowski

Bernowiczowie (B320)

Kroje II

Herb Kroje II

Zbrożkowie (Hw171)

Krzeczkowski

Herb Krzeczkowski

(Junosza odm.)

de Wobowie (W1)

Krzywda

Herb Krzywda

Boguccy (B38)

Kulpa

Herb Kulpa

Puninscy (Ho83)

Kurcz

Herb Kurcz

(Kurczaba)

Ganeccy (H52)