Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "I-K"

I

Iłgowski

Herb Iłgowski

(Abdank odm.)

Hryncewiczowie (H232)


J

Jacyna

Herb Jacyna

Onackiewiczowie (А82)
Onoszkowiczowie (А83)
Onoszkowie (А98)

Jacyna

Herb Jacyna (odm.)

odm.

Onackiewiczowie (Hw98)

Janina

Herb Janina

(Tarcza)

Antoniewiczowie (А101)
Besserowie (B158)
Bieleccy (B303,304)
Gabryłowiczowie (H2)
Wojtkiewiczowie (W16)

Janina

Herb Janina (odm.)

odm.

Wiernikowscy (W133)

Jasieniecki ІІІ

Herb Jasieniecki ІІІ

Wojnowie (W191)

Jasieńczyk

Herb Jasieńczyk

Buszowie (B276,277)
Haynowie (Ho24)
Heynowie (H286)
Horoszkowie (H96,97)
Michałowscy (Hw87)
Onisowiczowie (А94)

Jastrzębiec

Herb Jastrzębiec

Abramowiczowie (А11,12)
Bartoszewscy (B104)
Bielawscy (B315)
Bobrowscy (B9-11)
Bogdaszewscy (B31)
Borowikowie (B70)
Borowscy (B98,99)
Bortkiewiczowie (B108)
Budnowie (B227)
Budrykowie (B228)
Bujkowie (B223)
Butkiewiczowie (B262)
Butowscy (B266)
Byszewscy (B296)
Choroszczowie (Ho20)
Gaszyńscy (H117)
Gilewiczowie (H137)
Hamlikiewiczowie (H48)
Homoleccy (H42)
Hotkiewiczowie (H105)
Jankowscy (Ho45)
Niemirowie (Hw95)
Suchorscy (Hw138)
Więccy (W130)
Wykowscy (W204)
Zawadzcy (Hw168)
Zawistowscy (Ho116)

Jeleń

Herb Jeleń

Wolszczanowie (W202)

Jelita

Herb Jelita

Antoszewscy (А103)
Bielawscy (B314)
Bielscy (B142)
Borzobohatowie (B85)
Dobrzyńscy (Hw179)
Misiewiczowie (Hw91)
Szydłowscy (Hw150)
Wilkoszewscy (W146)
Wojciechowscy (W22,25)
Wojdziewiczowie (W7)

Jelita

Herb Jelita (odm.)

odm.

Makowscy (Ho57)

Jelita

Herb Jelita (odm.)

odm.

Waśkiewiczowie (W100)

Jelita II

Herb Jelita II

Bielawscy (Hw15)

Junosza

Herb Junosza

Bancarewiczowie (B66)
Bańkowscy (B68)
Barancewiczowie (B82)
Baranowiczowie (B73)
Baranowscy (B80)
Bojanowscy (B129)
Bujanowscy (B281)
Gałeccy (H22,23)
Grekowiczowie (H195,196)
Gzowscy (H134)
Onichimowscy (А95)
Omiecińscy (А81)
Orłowscy (А130)
Wieleńczyccy (W227)

Juńczyk

Herb Juńczyk

Boguszewscy (B45)

Juraha

Herb Juraha

(Kotwica odm.)

Gizbertowie (H136)


K

Kalinowa

Herb Kalinowa

Wojciechowscy (В23)

Kisiel

Herb Kisiel

(Namiot)

Kisielowie (Hw54)

Kmita

Herb Kmita

(Szreniawa odm.)

Hryckiewiczowie (H241)

Kojen

Herb Kojen

Brecheisowie (B219)

Kolumna

Herb Kolumna

(Roch, Pierzchała)

Bieliccy (B306)
Hołowczycowie (Ho38)
Oborscy (А4)
Wysoccy (W213)

Kolumna

Herb Kolumna (odm.)

odm.

Montywiłłowie (Hw93)

Kołodyn II

Herb Kołodyn II

Aduckiewiczowie (А33)

Komar

Herb Komar

Bodziukowscy (B46)

Korab

Herb Korab

Abramowiczowie (А7)
Bronowiccy (B193)
Bronowscy (B194)
Brzozowscy (B205-208)
Brżozowscy (Ho12)
Giliccy (H139)
Gogolińscy (Hw31)
Horawscy (H69)
Laskowscy (Ho51)
Orzeszkowie (А125)

Korczak

Herb Korczak

Balewiczowie (B61)
Bołdyszowie (B185)
Hornowscy (H95)
Horodeccy (H63,64)
Hreczynowie (H204)
Hruszewscy (H216)
Kotowiczowie (Hw65)
Manuwirowie (Hw84)
Ostrowscy (А168,169)
Ostrowscy (Ho72)
Ostrowscy (Hw100)
Wołodźkowie (W51)
Wasiewiccy (W103)
Wolscy (W194)
Wołkowie (W110,111)
Zarankowie (Hw167)

Korczak IV

Herb Korczak IV

Bucewiczowie (B272)

Korwin

Herb Korwin

(Kruk)

Buynowscy (Hw14)
Gronostajscy (H199)
Suykowscy (Hw142)
Wiszczyńscy (W182)
Wyszkowscy (W219)

Korzbok

Herb Korzbok

Boreccy (B116)
Wilamowiczowie (W151)

Kosow

Herb Kosow

Kossowowie (Hw63)

Kościesza

Herb Kościesza

Aleksandrowiczowie (А53,54)
Baranowiczowie (B72)
Bereśniewiczowie (B145-150)
Bujalscy (B279,280)
Dziatłowiczowie (Hw24)
Gierłowiczowie (H303)
Golejewscy (H41)
Iacewiczowie (Hw42)
Kakowscy (Hw52)
Kołakowscy (Hw183)
Korzeniewscy (Hw62)
Kozarynowie (Hw67)
Menżyńscy (Hw86)
Olszewscy (А63-65)
Orańscy (А116,117)
Targońscy (Ho104)
Wereszczakowie (W132)
Wołczkowiczowie (W116)
Wołkowie (W105,108)
Zakrzewscy (Hw193)
Zambrżyccy (Ho114)

Kościesza II

Herb Kościesza II (odm.)

odm.

Bereśniewiczowie (Hw4)
Łuskinowie (Hw81)

Kościesza IV

Herb Kościesza IV

Żabowie (Hw165)

Kościesza

Herb Kościesza (odm.)

odm.

Walczewscy (W55)

Kotwica

Herb Kotwica

Giedroyciowie-Jurahowie (H125)

Kotwica

Herb Kotwica (odm.)

odm.

Wannowscy (W61)

Kotwica

Herb Kotwica (odm.)

odm.

Hołowczycowie (H36)

Kotwica

Herb Kotwica (odm.)

odm.

Barszczewscy (B110)

Kotwica

Herb Kotwica

Gilewscy (H138)
Hermanowie (H294)

Kotwicz

Herb Kotwicz

Mikoszowie (Hw88)
Smoliczowie (Hw133)
Tułkowscy (Hw191)

Koziczkowski

Herb Koziczkowski

Bernowiczowie (B320)

Kroje II

Herb Kroje II

Zbrożkowie (Hw171)

Krzeczkowski

Herb Krzeczkowski

(Junosza odm.)

de Wobowie (W1)

Krzywda

Herb Krzywda

Boguccy (B38)

Kulpa

Herb Kulpa

Puninscy (Ho83)

Kurcz

Herb Kurcz

(Kurczaba)

Ganeccy (H52)