Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "L-M"

L-Ł

Larysza

Herb Larysza

Węglewscy (W229)

Larysza

Herb Larysza (odm.)

odm.

Hausmanowie (H114)

Leliwa

Herb Leliwa

Abramowiczowie (А10)
Abramowiczowie (Ho2)
Adamowiczowie (А25-31)
Arestowiczowie (А118)
Bahrycewiczowie (B33)
Barancewiczowie (B81)
Bernatowiczowie (B155)
Białoszyccy (Ho7)
Bieleccy (B301,302)
Bierbaszowie (B151)
Bobińscy (B1)
Buzanowscy (B229,230)
Gieczanowie-Gieczewiczowie (H306)
Gintowtowie (H141)
Gordziałkowscy (H89)
Gowarkowscy (H3)
Hładkowie (H149)
Homolińscy (H43)
Hryncewiczowie (H233)
Olechnowiczowie (А73,74)
Oleszkiewiczowie (А75)
Ostaszkiewiczowie (А165)
Ostrowscy (А170,171)
Pawłowscy (Hw101)
Szawernowscy (Hw145)
Waszklewiczowie (W123)
Wejtkowie (W127)
Wołodźkowie (W48-50)
Wyrzykowscy (W205)

Lepieski

Herb Lepieski

Lepiescy (Ho53)

Leszczyc

Herb Leszczyc

(Bróg)

Rysińscy (Hw128)
Wołoszczewscy (W37)

Lew III

Herb Lew III

Wysoccy (W214,215)

Lew IX

Herb Lew IX

Wagnerowie (W2)

Lew

Herb Lew (odm.)

odm.

Olekiewiczowie (А71)

Lew

Herb Lew

Wołczeccy (W118)

Lewalt II

Herb Lewalt II

Gurscy (H269)

Lewart

Herb Lewart

Kniażyszczowie (Hw58)
Krupscy (Hw70)

Lewart

Herb Lewart (odm.)

odm.

von Graffowie (H202)

Lichtfus

Herb Lichtfus

Wachszteinscy (W120)
Winoberowie (W153)

Lis

Herb Lis

(Mzury)

Hordziejewiczowie (H87,88)
Iodkowie (Hw47)
Leteccy (Hw75)
Michniewiczowie (Ho58)
Saułukowiczowie (Hw130)
Wańkiewiczowie (W65)
Wańkowiczowie (W66,67)
Wańkowiczowie (Ho105)
Woronowiczowie (W73,75,76)
Woropajowie (W79)
Worotyncowie (W81)

Lis

Herb Lis (odm.)

odm.

Woronkowiczowie (W72)

Lubicz

Herb Lubicz

Abramowiczowie (А8,9)
Baczewscy (B128)
Bajkowie (B50)
Bakinowscy (B53,54)
Bernatowiczowie (B154)
Biełynowiczowie (Hw5)
Bocianowscy (B122)
Bochanowiczowie (B120)
Boreyszowie (Ho11)
Borowscy (B94)
Bortkiewiczowie (B106,107)
Borsukowie (B102)
Bułanowiczowie (Ho14)
Gruszeccy (Ho34)
Grużewscy (H213)
Grużewscy (Hw37)
Herdmanowie (H292)
Hermanowiczowie (H94)
Hołowaczowie (Ho37)
Hołowkowie (H35)
Hrehorowiczowie (H187-191)
Hurynowiczowie (H271)
Jałozowie (Ho43)
Jaworscy (Ho46)
Łappowie (Hw79)
Moskiewiczowie (Ho60)
Obrąpalscy (А13)
Orłowscy (А128)
Osiecimscy (А181,182)
Papłońscy (Hw102)
Radziszewscy (Hw190)
Romanowiczowie (Ho88)
Wierzbiccy (W235,236)
Wilpiszewscy (W148)
Wińscy (W156)
Wojciechowscy (W24)
Wojtkiewiczowie (W17-19)
Wolańscy (W57,58)
Wolscy (W200)
Woyciechowscy (Hw162)

Lubicz

Herb Lubicz (odm.)

odm.

Milkiewiczowie (Hw89)

Lubicz

Herb Lubicz (odm.)

odm.

Strzemescy (Hw136)

Lubicz

Herb Lubicz (odm.)

odm.

Szyrmowie (Hw139)

Lubicz IV

Herb Lubicz IV

Nowaccy (Hw96)

Łabędź

Herb Łabędź

Balewiczowie (B59,60) Barkowscy (B87-89)
Boguszewiczowie (B42-44)
Brzezińscy (B201,202)
Marcinkiewiczowie (Hw187)
Obodowiczowie (А1)
d'Orionowie (А143)
Stanilewiczowie (Ho98)
Wąsowiczowie (W62,63)
Węcewiczowie (Ho108)
Wołożyńscy (W52)

Łada

Herb Łada

Bohdanowiczowie (B18-20,28)
Brodowscy (B191,192)
Grądzcy (Hw36)
Grodziccy (H194)
Waliccy (W39-44)

Łada III

Herb Łada III (odm.)

odm.

Bartoszewiczowie (Hw3)

Łada IV

Herb Łada IV

Grodziccy (H194)

Łada IV

Herb Łada IV (odm.)

odm.

Gnatowscy (H164)

Łada IV

Herb Łada IV (odm.)

odm.

Rżędzińscy (Ho90)

Łodzia

Herb Łodzia

Bilewiczowie (B164)
Bulewscy (B250)
Hermanowie (H295)
Osipowscy (Ho68)
Osipowscy (Hw99)

Łopot

Herb Łopot

Bykowscy (B290)

Łuk

Herb Łuk

Bożyczkowie (B47)
Hałkiewiczowie (H40)
Podwińscy (Hw108)
Przewalscy (Hw114)


M

Machwicz

Herb Machwicz

Mackiewiczowie (Ho56)
Mackiewiczowie (Hw82)

Masalski

Herb Masalski

Widmontowie (W141)

Masalski

Herb Masalski (odm.)

odm. / (Baka)

Bakowie (B52)

Mogiła

Herb Mogiła

Bielewiczowie (B299)
Billewicz-Stankiewiczowie (Ho99)
Stankiewiczowie (Ho100)

Mogiła

Herb Mogiła (odm.)

odm.

Stankiewiczowie (Hw134,135)

Mogiła II

Herb Mogiła II

Andruszkiewiczowie (А91)
Bohdanowiczowie (B21-24,29)

Mogiła

Herb Mogiła (odm.)

odm.

Budziłowiczowie (B220)

Mogiła

Herb Mogiła (odm.)

odm.

Bielewiczowie (B300)

Mogiła

Herb Mogiła

Buyniewiczowie (B236)

Murdelio

Herb Murdelio (odm.)

odm.

Mordasewiczowie (Hw176)

Murdelio

Herb Murdelio (odm.)

odm.

Wołczascy (W114)

Murdelio

Herb Murdelio (odm.)

odm.

Oskierkowie (А153-156)