Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "L-M"

L-Ł

Larysza

Herb Larysza

Węglewscy (W229)

Larysza

Herb Larysza (odm.)

odm.

Hausmanowie (H114)

Leliwa

Herb Leliwa

Abramowiczowie (A10)
Abramowiczowie (Ho2)
Adamowiczowie (A25-31)
Arestowiczowie (A118)
Bahrycewiczowie (B33)
Barancewiczowie (B81)
Bernatowiczowie (B155)
Białoszyccy (Ho7)
Bieleccy (B301,302)
Bierbaszowie (B151)
Bobińscy (B1)
Buzanowscy (B229,230)
Gieczanowie-Gieczewiczowie (H306)
Gintowtowie (H141)
Gordziałkowscy (H89)
Gowarkowscy (H3)
Hładkowie (H149)
Homolińscy (H43)
Hryncewiczowie (H233)
Olechnowiczowie (A73,74)
Oleszkiewiczowie (A75)
Okuszkowie (Hr2)
Ostaszkiewiczowie (A165)
Ostrowscy (A170,171)
Pawłowscy (Hw101)
Połońscy (Hr39)
Szawernowscy (Hw145)
Waszklewiczowie (W123)
Wejtkowie (W127)
Wierozembscy (Hr6)
Wołodźkowie (W48-50)
Wyrzykowscy (W205)

Lepieski

Herb Lepieski

własny

Lepiescy (Ho53)

Leszczyc

Herb Leszczyc

(Bróg)

Rysińscy (Hw128)
Wołoszczewscy (W37)

Lew III

Herb Lew III

Wysoccy (W214,215)

Lew IX

Herb Lew IX

Wagnerowie (W2)

Lew

Herb Lew (odm.)

odm.

Olekiewiczowie (A71)

Lew

Herb Lew

Wołczeccy (W118)

Lewalt II

Herb Lewalt II

Gurscy (H269)

Lewart

Herb Lewart

Kniażyszczowie (Hw58)
Krupscy (Hw70)

Lewart

Herb Lewart (odm.)

odm.

von Graffowie (H202)

Lichtfus

Herb Lichtfus

Wachszteinscy (W120)
Winoberowie (W153)

Lis

Herb Lis

(Mzury)

Hordziejewiczowie (H87,88)
Iodkowie (Hw47)
Leteccy (Hw75)
Michniewiczowie (Ho58)
Saułukowiczowie (Hw130)
Wańkiewiczowie (W65)
Wańkowiczowie (W66,67)
Wańkowiczowie (Ho105)
Woronowiczowie (W73,75,76)
Woropajowie (W79)
Worotyncowie (W81)

Lis

Herb Lis (odm.)

odm.

Woronkowiczowie (W72)

Lubicz

Herb Lubicz

Abramowiczowie (A8,9)
Baczewscy (B128)
Bajkowie (B50)
Bakinowscy (B53,54)
Bernatowiczowie (B154)
Biełynowiczowie (Hw5)
Bocianowscy (B122)
Bochanowiczowie (B120)
Boreyszowie (Ho11)
Borowscy (B94)
Bortkiewiczowie (B106,107)
Borsukowie (B102)
Bułanowiczowie (Ho14)
Dernołowiczowie (Hr19)
Gruszeccy (Ho34)
Gruszeccy (Hr15)
Grużewscy (H213)
Grużewscy (Hw37)
Herdmanowie (H292)
Hermanowiczowie (H94)
Hołowaczowie (Ho37)
Hołowkowie (H35)
Hrehorowiczowie (H187-191)
Hurynowiczowie (H271)
Jałozowie (Ho43)
Januszkiewiczowie (Hr65)
Jaworscy (Ho46)
Łappowie (Hw79)
Moskiewiczowie (Ho60)
Obrąpalscy (A13)
Orłowscy (A128)
Osiecimscy (A181,182)
Papłońscy (Hw102)
Radziszewscy (Hw190)
Romanowiczowie (Ho88)
Szendzikowscy (Hr61)
Wierzbiccy (W235,236)
Wilpiszewscy (W148)
Wińscy (W156)
Wojciechowscy (W24)
Wojtkiewiczowie (W17-19)
Wolańscy (W57,58)
Wolscy (W200)
Woyciechowscy (Hw162)

Lubicz

Herb Lubicz (odm.)

odm.

Milkiewiczowie (Hw89)

Lubicz

Herb Lubicz (odm.)

odm.

Strzemescy (Hw136)

Lubicz

Herb Lubicz (odm.)

odm. / (Szyrma)

Szyrmowie (Hw139)

Lubicz IV

Herb Lubicz IV

Nowaccy (Hw96)

Łabędź

Herb Łabędź

Balewiczowie (B59,60) Barkowscy (B87-89)
Boguszewiczowie (B42-44)
Brzezińscy (B201,202)
Marcinkiewiczowie (Hw187)
Obodowiczowie (A1)
d'Orionowie (A143)
Stanilewiczowie (Ho98)
Wąsowiczowie (W62,63)
Węcewiczowie (Ho108)
Wołożyńscy (W52)

Łada

Herb Łada

Bohdanowiczowie (B18-20,28)
Brodowscy (B191,192)
Grądzcy (Hw36)
Grodziccy (H194)
Waliccy (W39-44)

Łada III

Herb Łada III (odm.)

odm.

Bartoszewiczowie (Hw3)

Łada IV

Herb Łada IV

Grodziccy (H194)

Łada IV

Herb Łada IV (odm.)

odm.

Gnatowscy (H164)

Łada IV

Herb Łada IV (odm.)

odm.

Rżędzińscy (Ho90)

Łodzia

Herb Łodzia

Bilewiczowie (B164)
Bulewscy (B250)
Hermanowie (H295)
Osipowscy (Ho68)
Osipowscy (Hw99)

Łopot

Herb Łopot

Bykowscy (B290)

Łuk

Herb Łuk

Bożyczkowie (B47)
Hałkiewiczowie (H40)
Podwińscy (Hw108)
Przewalscy (Hw114)


M

Machwicz

Herb Machwicz

Mackiewiczowie (Ho56)
Mackiewiczowie (Hw82)

Masalski

Herb Masalski

Widmontowie (W141)

Masalski

Herb Baka

odm. / (Baka)

Bakowie (B52)

Mogiła

Herb Mogiła

Bielewiczowie (B299)
Billewicz-Stankiewiczowie (Ho99)
Stankiewiczowie (Ho100)

Mogiła

Herb Mogiła (odm.)

odm.

Stankiewiczowie (Hw134,135)

Mogiła II

Herb Mogiła II

Andruszkiewiczowie (A91)
Bohdanowiczowie (B21-24,29)

Mogiła

Herb Mogiła (odm.)

odm.

Budziłowiczowie (B220)

Mogiła

Herb Mogiła (odm.)

odm.

Bielewiczowie (B300)

Mogiła

Herb Mogiła

Bujniewiczowie (B236)

Murdelio

Herb Murdelio (odm.)

odm.

Mordasewiczowie (Hw176)

Murdelio

Herb Murdelio (odm.)

odm.

Wołczascy (W114)

Murdelio

Herb Oskierko

odm. / (Oskierko)

Oskierkowie (A153-156)

Myszkowski

Herb Myszkowski

własny

Myszkowscy (Hr36)