Herby na litery "L-M"

L-Ł

Larysza

Herb Larysza

 

Domańscy (D35-37)
Węglewscy (W229)
Zdanowscy (ZW[2]68)

Larysza

Herb Larysza (odm.)

odm.

Hausmanowie (H114)

Leliwa

Herb Leliwa

 

Abramowiczowie (A10)
Abramowiczowie (Ho2)
Abramowiczowie (ZM1,2)
Adamowiczowie (A25-31)
Arestowiczowie (A118)
Bahrycewiczowie (B33)
Barancewiczowie (B81)
Bernatowiczowie (B155)
Białopiotrowiczowie (ZW[2]10)
Białoszyccy (Ho7)
Bieleccy (B301,302)
Bierbaszowie (B151)
Bobińscy (B1)
Buzanowscy (B229,230)
Chruccy (ZW[2]182)
Doroniewscy (D82)
Duszkiewiczowie (D198)
Gieczewiczowie (Gieczan-) (H306)
Gintowtowie (H141)
Gordziałkowscy (H89)
Gowarkowscy (H3)
Hładkowie (H149)
Homolińscy (H43)
Hryncewiczowie (H233)
Józefowiczowie (Hlebicki-) (ZW[1]94)
Olechnowiczowie (A73,74)
Oleszkiewiczowie (A75)
Okuszkowie (Hr2)
Ostaszkiewiczowie (A165)
Ostrowscy (A170,171)
Pawłowscy (Hw101)
Połońscy (Hr39)
Szawernowscy (Hw145)
Waszklewiczowie (W123)
Wejtkowie (W127)
Wierozembscy (Hr6)
Wołodźkowie (W48-50)
Wyrzykowscy (W205)

Lepieski

Herb Lepieski

własny

Lepiescy (Ho53)

Leszczyc

Herb Leszczyc

(Bróg)

Dobrzyccy (D19)
Rysińscy (Hw128)
Wołoszczewscy (W37)

Lew III

Herb Lew III

 

Wysoccy (W214,215)

Lew IX

Herb Lew IX

 

Wagnerowie (W2)

Lew

Herb Lew (odm.)

odm.

Olekiewiczowie (A71)

Lew

Herb Lew

 

Wołczeccy (W118)

Lewalt II

Herb Lewalt II

 

Gurscy (H269)

Lewart

Herb Lewart

 

Kniażyszczowie (Hw58)
Krupscy (Hw70)
Ławowie (ZW[1]41)

Lewart

Herb Lewart (odm.)

odm.

von Graffowie (H202)

Lichtfus

Herb Lichtfus

 

Wachszteinscy (W120)
Winoberowie (W153)

Lis

Herb Lis

(Mzury)

Dorożyńscy (D79)
Dubowieccy (D172)
Hordziejewiczowie (H87,88)
Iodkowie (Hw47)
Leteccy (Hw75)
Michniewiczowie (Ho58)
Mikszewiczowie (ZW[2]114)
Saułukowiczowie (Hw130)
Sądojewscy (ZW[2]160)
Wańkiewiczowie (W65)
Wańkowiczowie (W66,67)
Wańkowiczowie (Ho105)
Wołosewiczowie (ZW[1]15)
Woronowiczowie (W73,75,76)
Woropajowie (W79)
Worotyncowie (W81)

Lis

Herb Lis (odm.)

odm.

Doroszkiewiczowie (Boufałł-) (D84,85)
Woronkowiczowie (W72)

Lis IV

Herb Lis IV

 

Doroszkiewiczowie (D83)
Doroszkiewiczowie (ZW[2]50,51)

Lis IV

Herb Lis IV (odm.)

odm.

Doroszkiewiczowie (Boufał-) (D86)

Lubicz

Herb Lubicz

 

Abramowiczowie (A8,9)
Baczewscy (B128)
Bajkowie (B50)
Bakinowscy (B53,54)
Bernatowiczowie (B154)
Biełynowiczowie (Hw5)
Biełynowiczowie (ZW[2]11)
Bocianowscy (B122)
Bochanowiczowie (B120)
Boreyszowie (Ho11)
Borowscy (B94)
Bortkiewiczowie (B106,107)
Borsukowie (B102)
Bułanowiczowie (Ho14)
Chełchowscy (ZW[1]79)
Dernołowiczowie (Hr19)
Domaniewscy (D33)
Gruszeccy (Ho34)
Gruszeccy (Hr15)
Grużewscy (H213)
Grużewscy (Hw37)
Herdmanowie (H292)
Hermanowiczowie (H94)
Hołowaczowie (Ho37)
Hołowkowie (H35)
Hrehorowiczowie (H187-191)
Hurynowiczowie (H271)
Jałozowie (Ho43)
Januszkiewiczowie (Hr65)
Jaworscy (Ho46)
Lisowscy (ZM66)
Łappowie (Hw79)
Moskiewiczowie (Ho60)
Moskiewiczowie (ZM74)
Nagrodzcy (ZW[1]50)
Obrąpalscy (A13)
Obrąpalscy (ZW[1]1)
Orłowscy (A128)
Osiecimscy (A181,182)
Papłońscy (Hw102)
Radziszewscy (Hw190)
Rokiccy (ZW[2]151)
Romanowiczowie (Ho88)
Romanowiczowie (ZM90)
Sadowscy (ZW[1]64)
Samowiczowie (ZW[2]159)
Sawiccy (ZW[1]63)
Skiwscy (ZW[2]168)
Szendzikowscy (Hr61)
Szydłowscy (ZM118)
Ułasiewiczowie (ZW[1]71)
Uszyńscy (ZW[2]177)
Użynowiczowie (ZW[1]69)
Wierzbiccy (W235,236)
Wieszczyccy (ZW[2]33)
Wilpiszewscy (W148)
Wińscy (W156)
Wojciechowscy (W24)
Wojtkiewiczowie (W17-19)
Wolańscy (W57,58)
Wolscy (W200)
Woyciechowscy (Hw162)
Zahorscy (ZW[1]33)
Żabykowie (ZM39)

Lubicz

Herb Lubicz (odm.)

odm.

Milkiewiczowie (Hw89)

Lubicz

Herb Lubicz (odm.)

odm.

Strzemescy (Hw136)

Lubicz IV

Herb Lubicz IV

Nowaccy (Hw96)

Łabędź

Herb Łabędź

Borkowscy (B87-89)
Brzezińscy (B201,202)
Dudinowie (D189)
Koncewiczowie (ZW[2]85)
Marcinkiewiczowie (Hw187)
Marcinkiewiczowie (ZW[2]104)
Obodowiczowie (A1)
d'Orionowie (A143)
Stanilewiczowie (Ho98)
Tomaszewiczowie (ZW[1]65)
Wąsowiczowie (W62,63)
Węcewiczowie (Ho108)
Wołożyńscy (W52)

Łada

Herb Łada

Bohdanowiczowie (B18-20,28)
Brodowscy (B191,192)
Grądzcy (Hw36)
Grodziccy (H194)
Ihnatowscy (ZW[2]74)
Łapińscy (ZW[2]91)
Łappowie (ZW[2]92)
Ławrynowiczowie (ZW[2]94)
Waliccy (W39-44)
Zabłoccy (ZW[1]30)

Łada III

Herb Łada III

Sobolewscy (ZW[1]60,61)

Łada III

Herb Łada III (odm.)

odm.

Bartoszewiczowie (Hw3)

Łada IV

Herb Łada IV

 

Grodziccy (H194)

Łada IV

Herb Łada IV (odm.)

odm.

Gnatowscy (H164)

Łada IV

Herb Łada IV (odm.)

odm.

Rżędzińscy (Ho90)

Łodzia

Herb Łodzia

 
 

Bilewiczowie (B164)
Bobiatyńscy (ZW[1]7)
Bulewscy (B250)
Hermanowie (H295)
Łabeccy (ZW[1]39)
Osipowscy (Ho68)
Osipowscy (Hw99)
Osipowscy (ZW[2]5)

Łopot

Herb Łopot

 
 

Bykowscy (B290)

Łowejko

Herb Łowejko

własny
(Kotwica odm.)

Łowejkowie (ZW[1]40)

Łuk

Herb Łuk

 
 

Bożyczkowie (B47)
Hałkiewiczowie (H40)
Podwińscy (Hw108)
Podwińscy (Narkiewicz-) (ZW[1]51)
Przewalscy (Hw114)
Rodziewiczowie (ZW[2]147,148)
Rodziewiczowie (Pulwin-) (ZW[2]146)

Łukiański

Herb Łukiański

własny
(Przyjaciel odm.)

Łukiańscy (ZW[2]100)
Pawłowiczowie (Łukiański-) (ZW[2]136)

Łyszczyński

Herb Łyszczyński

własny
(Korczak odm.)

Łyszczyńscy (ZM68)


M

Machwicz

Herb Machwicz

własny
 

Mackiewiczowie (Ho56)
Mackiewiczowie (Hw82)
Mackiewiczowie (ZW[2]107,108)

Makowski

Herb Makowski

własny
(Jelita odm.)

Makowscy (Ho57)

Masalski

Herb Masalski

 
 

Massalscy (ZW[2]105)
Widmontowie (W141)
Widmontowie (ZW[2]27)

Mogiła

Herb Mogiła

 
 

Bielewiczowie (B299)
Bujniewiczowie (B236)
Downarowiczowie (D91)
Stankiewiczowie (Ho100)
Stankiewiczowie (Billewicz-) (Ho99)
Stankiewiczowie (Kislak-) (ZW[2]143)
Tarasiewiczowie (ZW[1]67)

Mogiła

Herb Mogiła (odm.)

odm.

Stankiewiczowie (Hw134,135)

Mogiła II

Herb Mogiła II

 

Andruszkiewiczowie (A91)
Bohdanowiczowie (B21-24,29)

Mogiła

Herb Mogiła (odm.)

odm.

Budziłowiczowie (B220)

Mogiła

Herb Mogiła (odm.)

odm.

Bielewiczowie (B300)

Mordasewicz

Herb Mordasewicz

własny
(Murdelio odm.)

Mordasewiczowie (Hw176)

Myszkowski

Herb Myszkowski

własny
 

Myszkowscy (Hr36)