Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "N-O"


N

Nalewka

Herb Nalewka

Hryckiewiczowie-Raczyńscy (H242)
Hrynkiewiczowie (Hr17)

Nałęcz

Herb Nałęcz

Błońscy (B176)
Brytkiewiczowie (B217)
Dłuscy (Ho23)
Dybowscy (Ho30)
Felnerowiczowie (Hw26)
Gorscy (H179)
Górscy (H260,264)
Górscy (Gurscy) (H262,263)
Gurscy (H261)
Hempelowie (H288)
Mickiewiczowie (Hw189)
Raczyńscy (Hw117)
Sadowscy (Ho93)
Wąsowscy (W64)
Wojlewiczowie (W8)

Nieczuja

Herb Nieczuja

Biernaccy (B318)
Ostrowscy (A172,173)
Wilkiccy (W147)

Niedzwiecki

Herb Niedzwiecki

własny
(Chorągiew)

Niedzwieccy (Ho62)

Niedźwiedzia Głowa

Herb Niedźwiedzia Głowa

Wazgintowie (W5)

Niedźwiedź Czarny

Herb Niedźwiedź Czarny

Zbitniewscy (Hw170)

Nieroński

Herb Nieroński

własny

Nierońscy (Hr38)

Niezgoda

Herb Niezgoda

Bohdanowiczowie (B25)
Kołomyscy (Hw59)
Minkowscy (Hw90)

Niezgoda

Herb Niezgoda (odm.)

odm.

Bujewiczowie (Hw11)

Nowina

Herb Nowina

Abramowiczowie (Ho1)
Frącewiczowie (Hw28)
Glińscy (H158)
Huliccy (H254)
Paszyńscy (Ho73)
Witkowscy (W165-167)

Nowina

Herb Nowina (odm.)

odm.

Sawiniczowie (Hw131)
Szlachtowie (Hw147,148)

Nowina Nowa

Herb Nowina Nowa

Bartoszewiczowie (Ho6)


O

Obuchowicz

Herb Obuchowicz

własny

Obuchowie (A17)
Obuchowiczowie (A18-21)

Odrowąż

Herb Odrowąż

Litawor-Aramowiczowie (A114)
Wazgirdowie (W6)
Wiłkomirscy (W145)
Wizgierdowie (W142,143)
Wolscy (Hw192)
Wonikiewiczowie (W60)
Wysoccy (W207-209)

Odyniec

Herb Odyniec

Burlowie-Burdziccy (B256)
Odyncowie (A34-36)
Wisłouchowie (W162)

Ogończyk

Herb Ogończyk

Borowscy (B93)
Hajewscy (H11)
Haykowie (H15)
Ogonowscy (A23)
Ostachnowiczowie (A164)
Roszkowscy (Hw124)
Sliwowie-Skorynowiczowie (Hr46)
Wereniczowie-Stachowscy (W245)

Okmiński

Herb Okmiński

Bohuszowie (B179-181)

Oksza

Herb Oksza

Czechowscy (Hr57)
Gosławscy (H103)
Grabowscy (H184,186)
Okuliczowie (A47)
Orzechowscy (A121)
Orzechowscy (Ho67)

Okulicz

Herb Okulicz

własny
(Dołęga odm.)

Okuliczowie (A46)

Okuń

Herb Okuń

Okuniewiczowie (A48)

Okuń

Herb Oleszkowski

odm. / (Oleszkowski)

Oleszkowscy (Hw97)

Oliwa

Herb Oliwa (odm.)

odm.

Krajewscy (Hw68)

Orla

Herb Orla

(Szaszor)

Bardscy (B84)
Bergmanowie (B152)
Gierejewscy (H130)
Gieryatowiczowie (H133)
Giewartowscy (H118)
Ramszowie (Hw118)
Wilamowscy (W152)

Orla

Herb Orla (odm.)

odm.

Gierałtowscy (Hw29)

Osęka

Herb Osęka

(Bronikowski)

Szatkowscy (Hw144)

Osęki

Herb Nowicki

własny
(Nowicki)

Nowiccy (Ho63)

Ossorya

Herb Ossorya

Buszowie (B275)

Ostoja

Herb Ostoja

Ancyperowiczowie (A110)
Barankiewiczowie (B71)
Baranowscy (B75-77)
Baranowscy (Ho5)
Błoszczyńscy (B175)
Bohdanowiczowie (B27)
Domaraccy (Ho26)
Gudwiłowiczowie (H246)
Horbatowscy (H72)
Hrebniccy (H183)
Kaczanowscy (Hw50)
Kotkowscy (Ho47a)
Ochocimscy (A188)
Oczepowscy (A190,191)
Okołowiczowie (A39)
Olewińscy (A70)
Osiejewscy (A180)
Ostanowscy (A163)
Ostaszewiczowie (A166)
Ostrowscy (A172)
Ostyłowscy (A179)
Owsianowie (A184,185)
Wasilewscy (W91-94,96)
Wasilewscy (Ho107)
Wojnowscy (W14,15)
Worotniccy (W80)
Wysoccy (W210)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Baranowscy (Hw2)
Lescy (Hw185)
Markiewiczowie (Hw188)
Rekściowie (Hw120)
Wasilewscy (Hw155)
Wierciechowscy (Hw156)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Wasilewscy (Ho106)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Wasilewscy (W88)

Ostróg

Herb Ostróg

Kłosewiczowie (Hw56)