Herby na litery "N-O"

N

Nalewka

Herb Nalewka

 

Hryckiewiczowie (Raczyński-) (H242)
Hrynkiewiczowie (Hr17)

Nałęcz

Herb Nałęcz

 

Błońscy (B176)
Brytkiewiczowie (B217)
Ćwiecińscy (ZW[1]81)
Ćwiklińscy (ZW[2]183)
Dąbrowscy (D51)
Demidowiczowie (Demidecki-) (D103)
Dłuscy (Ho23)
Dubienieccy (Kaczan-) (D187)
Dybowscy (Ho30)
Felnerowiczowie (Hw26)
Gorscy (H179)
Górscy (H260,264)
Górscy (Gurscy) (H262,263)
Gurscy (H261)
Hempelowie (H288)
Jędrzejewscy (ZW[2]54)
Mickiewiczowie (Hw189)
Raczyńscy (Hw117)
Sadowscy (Ho93)
Sadowscy (ZM91)
Sosnowscy (ZM94)
Sosnowscy (ZW[2]161)
Ulanowscy (ZW[1]70)
Wąsowscy (W64)
Wojlewiczowie (W8)

Nieczaj

Herb Nieczaj

(Pobóg odm.)

Weraksowie (W71)

Nieczuja

Herb Nieczuja

 

Biernaccy (B318)
Dworzeccy (ZM34)
Hłuszniewiczowie (ZW[2]42)
Ostrowscy (A172,173)
Wilkiccy (W147)

Niedzwiecki

Herb Niedzwiecki

własny
(Chorągiew)

Niedzwieccy (Ho62)

Niedźwiedzia Głowa

Herb Niedźwiedzia Głowa

własny
 

Wazgintowie (W5)

Niedźwiedź Czarny

Herb Niedźwiedź Czarny

własny
 

Zbitniewscy (Hw170)

Nieroński

Herb Nieroński

własny
 

Nierońscy (Hr38)

Niestorowicz

Herb Niestorowicz

własny
(Pobóg odm.)

Niestorowiczowie (Hr37)

Niezgoda

Herb Niezgoda

 
 

Bohdanowiczowie (B25)
Kołomyscy (Hw59)
Minkowscy (Hw90)
Minkowscy (ZW[2]117)

Niezgoda

Herb Niezgoda (odm.)

odm.
 

Bujewiczowie (Hw11)

Nowicki

Herb Nowicki

własny
(Osęki)

Nowiccy (Ho63)
Nowiccy (ZW[2]126)

Nowina

Herb Nowina

 

Abramowiczowie (Ho1)
Bartoszewiczowie (ZM7)
Czarnowie (ZW[1]85)
Downarowie (D146)
Frącewiczowie (Hw28)
Glińscy (H158)
Huliccy (H254)
Maszewscy (ZW[2]111)
Nauduszewiczowie (ZW[2]128)
Paszyńscy (Ho73)
Witkowscy (W165-167)

Nowina

Herb Nowina (odm.)

odm.

Sawiniczowie (Hw131)
Szlachtowie (Hw147,148)
Szlachtowie (Bitny-) (ZW[2]15)

Nowina Nowa

Herb Nowina Nowa

 

Bartoszewiczowie (Ho6)


O

Obuchowicz

Herb Obuchowicz

własny

Obuchowie (A17)
Obuchowiczowie (A18-21)
Obuchowiczowie (ZW[1]2)

Odrowąż

Herb Odrowąż

 

Aramowiczowie (Litawor-) (A114)
Chreptowiczowie (Litawor-) (ZM67)
Chreptowiczowie (Litawor-) (ZW[2]181)
Minkiewiczowie (ZW[2]116)
Wazgirdowie (W6)
Wiłkomirscy (W145)
Wizgierdowie (W142,143)
Wolscy (Hw192)
Wonikiewiczowie (W60)
Wysoccy (W207-209)

Odyniec

Herb Odyniec

 

Burdziccy (Burło-) (B256)
Dobrowolscy (D3)
Odyncowie (A34-36)

Odyniec III

Herb Odyniec III

 

Wisłouchowie (W162)
Wisłouchowie (ZW[1]17)

Oginiec

Herb Oginiec

(Brama)

Ogińscy, książęta (WKL[1]202)
Puzynowie, książęta (WKL[2]474)

Ogończyk

Herb Ogończyk

 

Borowscy (B93)
Hajewscy (H11)
Hajkowiczowie (ZW[1]21)
Haykowie (H15)
Oganowscy (A23)
Ohryzkowie (ZW[1]4)
Ostachnowiczowie (A164)
Paczyńscy (ZW[2]140)
Roszkowscy (Hw124)
Skorynowiczowie (Sliwa-) (Hr46)
Stachowscy (ZM99)
Wereniczowie (Stachowski-) (W245)
Zboromirscy (ZM45)
Żałkowscy (ZW[2]58)

Ogończyk

Herb Ogończyk (odm.)

odm.

Dąbrowscy (D52)

Okmiński

Herb Okmiński

 

Bohuszowie (B179-181)

Oksza

Herb Oksza

 
 

Czechowscy (Hr57)
Gosławscy (H103)
Grabowscy (H184,186)
Okuliczowie (A47)
Orzechowscy (A121)
Orzechowscy (Ho67)

Okulicz

Herb Okulicz

własny
(Dołęga odm.)

Okuliczowie (A46)

Okuń

Herb Okuń

 
 

Okuniewiczowie (A48)

Oleszkowski

Herb Oleszkowski

własny
(Okuń odm.)

Oleszkowscy (Hw97)

Olgierd

Herb Olgierd

 

Dragattowie (D154)

Oliwa

Herb Oliwa (odm.)

odm.

Krajewscy (Hw68)

Orla

Herb Orla

(Szaszor)

Bardzcy (B84)
Bergmanowie (B152)
Gierejewscy (H130)
Gieryatowiczowie (H133)
Giewartowscy (H118)
Ramszowie (Hw118)
Wilamowscy (W152)

Orla

Herb Orla (odm.)

odm.

Gierałtowscy (Hw29)

Osęka

Herb Osęka

(Bronikowski)
 

Szatkowscy (Hw144)

Oskierko

Herb Oskierko

własny
(Murdelio odm.)

Oskierkowie (A153-156)

Ossorya

Herb Ossorya

 
 

Bałtowscy (ZW[1]11)
Buszowie (B275)
Ciereszkiewiczowie (ZW[2]184)

Ostoja

Herb Ostoja

 
 

Ancyperowiczowie (A110)
Barankiewiczowie (B71)
Baranowscy (B75-77)
Baranowscy (Ho5)
Błoszczyńscy (B175)
Bohdanowiczowie (B27)
Danilewiczowie (D67-69)
Domaraccy (Ho26)
Dubikowscy (D173)
Dudkowscy (D191)
Gudwiłowiczowie (H246)
Horbatowscy (H72)
Hrebniccy (H183)
Kaczanowscy (Hw50)
Kotkowscy (Ho47a)
Ochocimscy (A188)
Oczepowscy (A190,191)
Okołowiczowie (A39)
Olewińscy (A70)
Osiejewscy (A180)
Ostanowscy (A163)
Ostaszewiczowie (A166)
Ostrowscy (A172)
Ostyłowscy (A179)
Owsianowie (A184,185)
Wasilewscy (W91-94,96)
Wasilewscy (Ho107)
Wojnowscy (W14,15)
Wojnowscy (ZW[1]13)
Worotniccy (W80)
Wysoccy (W210)
Zagorscy (ZW[1]32)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Baranowscy (Hw2)
Lescy (Hw185)
Markiewiczowie (Hw188)
Rekściowie (Hw120)
Wasilewscy (Hw155)
Wierciechowscy (Hw156)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Wasilewscy (Ho106)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Wasilewscy (W88)

Ostrogski

Herb Ostrogski

własny

Ostrogscy, książęta (WKL[1]262)

Ostróg

Herb Ostróg

Kłosewiczowie (Hw56)