Herby szlachty wielkolitewskiej

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "N-O"

N

Nalewka

Herb Nalewka

Hryckiewiczowie (Raczyński-) (H242)
Hrynkiewiczowie (Hr17)

Nałęcz

Herb Nałęcz

Błońscy (B176)
Brytkiewiczowie (B217)
Ćwiecińscy (ZW[1]81)
Ćwiklińscy (ZW[2]183)
Dłuscy (Ho23)
Dybowscy (Ho30)
Felnerowiczowie (Hw26)
Gorscy (H179)
Górscy (H260,264)
Górscy (Gurscy) (H262,263)
Gurscy (H261)
Hempelowie (H288)
Jędrzejewscy (ZW[2]54)
Mickiewiczowie (Hw189)
Raczyńscy (Hw117)
Sadowscy (Ho93)
Sadowscy (ZM91)
Sosnowscy (ZM94)
Sosnowscy (ZW[2]161)
Ulanowscy (ZW[1]70)
Wąsowscy (W64)
Wojlewiczowie (W8)

Nieczaj

Herb Nieczaj

(Pobóg odm.)

Weraksowie (W71)

Nieczuja

Herb Nieczuja

Biernaccy (B318)
Dworzeccy (ZM34)
Hłuszniewiczowie (ZW[2]42)
Ostrowscy (A172,173)
Wilkiccy (W147)

Niedzwiecki

Herb Niedzwiecki

własny
(Chorągiew)

Niedzwieccy (Ho62)

Niedźwiedzia Głowa

Herb Niedźwiedzia Głowa

własny

Wazgintowie (W5)

Niedźwiedź Czarny

Herb Niedźwiedź Czarny

własny

Zbitniewscy (Hw170)

Nieroński

Herb Nieroński

własny

Nierońscy (Hr38)

Niestorowicz

Herb Niestorowicz

własny
(Pobóg odm.)

Niestorowiczowie (Hr37)

Niezgoda

Herb Niezgoda

Bohdanowiczowie (B25)
Kołomyscy (Hw59)
Minkowscy (Hw90)
Minkowscy (ZW[2]117)

Niezgoda

Herb Niezgoda (odm.)

odm.

Bujewiczowie (Hw11)

Nowicki

Herb Nowicki

własny
(Osęki)

Nowiccy (Ho63)
Nowiccy (ZW[2]126)

Nowina

Herb Nowina

Abramowiczowie (Ho1)
Bartoszewiczowie (ZM7)
Czarnowie (ZW[1]85)
Frącewiczowie (Hw28)
Glińscy (H158)
Huliccy (H254)
Maszewscy (ZW[2]111)
Nauduszewiczowie (ZW[2]128)
Paszyńscy (Ho73)
Witkowscy (W165-167)

Nowina

Herb Nowina (odm.)

odm.

Sawiniczowie (Hw131)
Szlachtowie (Hw147,148)
Szlachtowie (Bitny-) (ZW[2]15)

Nowina Nowa

Herb Nowina Nowa

Bartoszewiczowie (Ho6)

O

Obuchowicz

Herb Obuchowicz

własny

Obuchowie (A17)
Obuchowiczowie (A18-21)
Obuchowiczowie (ZW[1]2)

Odrowąż

Herb Odrowąż

Aramowiczowie (Litawor-) (A114)
Chreptowiczowie (Litawor-) (ZM67)
Chreptowiczowie (Litawor-) (ZW[2]181)
Minkiewiczowie (ZW[2]116)
Wazgirdowie (W6)
Wiłkomirscy (W145)
Wizgierdowie (W142,143)
Wolscy (Hw192)
Wonikiewiczowie (W60)
Wysoccy (W207-209)

Odyniec

Herb Odyniec

Burdziccy (Burło-) (B256)
Odyncowie (A34-36)

Odyniec III

Herb Odyniec III

Wisłouchowie (W162)
Wisłouchowie (ZW[1]17)

Ogończyk

Herb Ogończyk

Borowscy (B93)
Hajewscy (H11)
Hajkowiczowie (ZW[1]21)
Haykowie (H15)
Ogonowscy (A23)
Ohryzkowie (ZW[1]4)
Ostachnowiczowie (A164)
Paczyńscy (ZW[2]140)
Roszkowscy (Hw124)
Skorynowiczowie (Sliwa-) (Hr46)
Stachowscy (ZM99)
Wereniczowie (Stachowski-) (W245)
Zboromirscy (ZM45)
Żałkowscy (ZW[2]58)

Okmiński

Herb Okmiński

Bohuszowie (B179-181)

Oksza

Herb Oksza

Czechowscy (Hr57)
Gosławscy (H103)
Grabowscy (H184,186)
Okuliczowie (A47)
Orzechowscy (A121)
Orzechowscy (Ho67)

Okulicz

Herb Okulicz

własny
(Dołęga odm.)

Okuliczowie (A46)

Okuń

Herb Okuń

Okuniewiczowie (A48)

Oleszkowski

Herb Oleszkowski

własny
(Okuń odm.)

Oleszkowscy (Hw97)

Oliwa

Herb Oliwa (odm.)

odm.

Krajewscy (Hw68)

Orla

Herb Orla

(Szaszor)

Bardscy (B84)
Bergmanowie (B152)
Gierejewscy (H130)
Gieryatowiczowie (H133)
Giewartowscy (H118)
Ramszowie (Hw118)
Wilamowscy (W152)

Orla

Herb Orla (odm.)

odm.

Gierałtowscy (Hw29)

Osęka

Herb Osęka

(Bronikowski)

Szatkowscy (Hw144)

Oskierko

Herb Oskierko

własny
(Murdelio odm.)

Oskierkowie (A153-156)

Ossorya

Herb Ossorya

Bałtowscy (ZW[1]11)
Buszowie (B275)
Ciereszkiewiczowie (ZW[2]184)

Ostoja

Herb Ostoja

Ancyperowiczowie (A110)
Barankiewiczowie (B71)
Baranowscy (B75-77)
Baranowscy (Ho5)
Błoszczyńscy (B175)
Bohdanowiczowie (B27)
Domaraccy (Ho26)
Gudwiłowiczowie (H246)
Horbatowscy (H72)
Hrebniccy (H183)
Kaczanowscy (Hw50)
Kotkowscy (Ho47a)
Ochocimscy (A188)
Oczepowscy (A190,191)
Okołowiczowie (A39)
Olewińscy (A70)
Osiejewscy (A180)
Ostanowscy (A163)
Ostaszewiczowie (A166)
Ostrowscy (A172)
Ostyłowscy (A179)
Owsianowie (A184,185)
Wasilewscy (W91-94,96)
Wasilewscy (Ho107)
Wojnowscy (W14,15)
Wojnowscy (ZW[1]13)
Worotniccy (W80)
Wysoccy (W210)
Zagorscy (ZW[1]32)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Baranowscy (Hw2)
Lescy (Hw185)
Markiewiczowie (Hw188)
Rekściowie (Hw120)
Wasilewscy (Hw155)
Wierciechowscy (Hw156)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Wasilewscy (Ho106)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Wasilewscy (W88)

Ostróg

Herb Ostróg

Kłosewiczowie (Hw56)