Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "N-O"


N

Nalewka

Herb Nalewka

Hryckiewiczowie-Raczyńscy (H242)

Nałęcz

Herb Nałęcz

Błońscy (B176)
Brytkiewiczowie (B217)
Dłuscy (Ho23)
Dybowscy (Ho30)
Felnerowiczowie (Hw26)
Gorscy (H179)
Górscy (H260,264)
Górscy (Gurscy) (H262,263)
Gurscy (H261)
Hempelowie (H288)
Mickiewiczowie (Hw189)
Raczyńscy (Hw117)
Sadowscy (Ho93)
Wąsowscy (W64)
Wojlewiczowie (W8)

Nieczuja

Herb Nieczuja

Biernaccy (B318)
Ostrowscy (А172,173)
Wilkiccy (W147)

Niedzwiecki

Herb Niedzwiecki

(Chorągiew)

Niedzwieccy (Ho62)

Niedźwiedzia Głowa

Herb Niedźwiedzia Głowa

Wazgintowie (W5)

Niedźwiedź Czarny

Herb Niedźwiedź Czarny

Zbitniewscy (Hw170)

Niezgoda

Herb Niezgoda

Bohdanowiczowie (B25)
Kołomyscy (Hw59)
Minkowscy (Hw90)

Niezgoda

Herb Niezgoda (odm.)

odm.

Buyewiczowie (Hw11)

Nowicki

Herb Nowicki

Nowiccy (Ho63)

Nowina

Herb Nowina

Abramowiczowie (Ho1)
Frącewiczowie (Hw28)
Glińscy (H158)
Huliccy (H254)
Paszyńscy (Ho73)
Witkowscy (W165-167)

Nowina

Herb Nowina (odm.)

odm.

Sawiniczowie (Hw131)
Szlachtowie (Hw147,148)

Nowina Nowa

Herb Nowina Nowa

Bartoszewiczowie (Ho6)


O

Obuchowicz

Herb Obuchowicz

Obuchowie (А17)
Obuchowiczowie (А18-21)

Odrowąż

Herb Odrowąż

Litawor-Aramowiczowie (А114)
Wazgirdowie (W6)
Wiłkomirscy (W145)
Wizgierdowie (W142,143)
Wolscy (Hw192)
Wonikiewiczowie (W60)
Wysoccy (W207-209)

Odyniec

Herb Odyniec

Burlowie-Burdziccy (B256)
Odyncowie (А34-36)
Wisłouchowie (W162)

Ogończyk

Herb Ogończyk

Borowscy (B93)
Hajewscy (H11)
Haykowie (H15)
Ogonowscy (А23)
Ostachnowiczowie (А164)
Roszkowscy (Hw124)
Wereniczowie-Stachowscy (W245)

Okmiński

Herb Okmiński

Bohuszowie (B179-181)

Oksza

Herb Oksza

Gosławscy (H103)
Grabowscy (H184,186)
Okuliczowie (А47)
Orzechowscy (А121)
Orzechowscy (Ho67)

Okulicz

Herb Okulicz

(Dołęga odm.)

Okuliczowie (А46)

Okuń

Herb Okuń

Okuniewiczowie (А48)

Okuń

Herb Oleszkowski

odm. / (Oleszkowski)

Oleszkowscy (Hw97)

Oliwa

Herb Oliwa (odm.)

odm.

Krajewscy (Hw68)

Orla

Herb Orla

(Szaszor)

Bardscy (B84)
Bergmanowie (B152)
Gierejewscy (H130)
Gieryatowiczowie (H133)
Giewartowscy (H118)
Ramszowie (Hw118)
Wilamowscy (W152)

Orla

Herb Orla (odm.)

odm.

Gierałtowscy (Hw29)

Osęka

Herb Osęka

(Bronikowski)

Szatkowscy (Hw144)

Ossorya

Herb Ossorya

Buszowie (B275)

Ostoja

Herb Ostoja

Ancyperowiczowie (А110)
Barankiewiczowie (B71)
Baranowscy (B75-77)
Baranowscy (Ho5)
Błoszczyńscy (B175)
Bohdanowiczowie (B27)
Domaraccy (Ho26)
Gudwiłowiczowie (H246)
Horbatowscy (H72)
Hrebniccy (H183)
Kaczanowscy (Hw50)
Kotkowscy (Ho47a)
Ochocimscy (А188)
Oczepowscy (А190,191)
Okołowiczowie (А39)
Olewińscy (А70)
Osiejewscy (А180)
Ostanowscy (А163)
Ostaszewiczowie (А166)
Ostrowscy (А172)
Ostyłowscy (А179)
Owsianowie (А184,185)
Wasilewscy (W91-94,96)
Wasilewscy (Ho107)
Wojnowscy (W14,15)
Worotniccy (W80)
Wysoccy (W210)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Baranowscy (Hw2)
Lescy (Hw185)
Markiewiczowie (Hw188)
Rekściowie (Hw120)
Wasilewscy (Hw155)
Wierciechowscy (Hw156)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Wasilewscy (Ho106)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Wasilewscy (W88)

Ostróg

Herb Ostróg

Kłosewiczowie (Hw56)