Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "P-R"

P

Paparona

Herb Paparona

Bildzieszewscy (B168)
Budźkowie (B222)
Burowie (Ho16)

Paprzyca

Herb Paprzyca

(Kuszaba)

Bokuniowie (B55)
Bokszowie (B183,184)
Grodzińscy (H193)
Grudzińscy (H208)
Weraksowie (W69,70)

Pawęza

Herb Pawęza

(Herburt V)

Woroniczowie (W82)

Pielesz

Herb Pielesz

Pietrażyccy (Ho75)
Wołochowiczowie (W36)

Pilawa

Herb Pilawa

Borowscy (B95,96)
Charkowscy (Hw16)
Kubiatowiczowie (Hw72)
Lachowscy (Hw74)

Plater

Herb Plater (odm.)

odm.

Pławińscy (Hw106)

Pniejnia

Herb Pniejnia

Hryniewscy (H226)

Pobóg

Herb Pobóg

Andrzeykowiczowie (A89)
Bieliccy (B305)
Brzezhunowie (Ho13)
Burzyńscy (B252)
Chodaczyńscy (Ho19)
Duszkiewiczowie (Ho28)
Gardlińscy (H90)
Górscy (Hr14)
Horwattowie (H177)
Ianuszkowscy (Hw43)
Malinowscy (Hr34)
Malinowscy (Hw83)
Podhayscy (Hw107)
Ratomscy (Hw119)
Wodoradźcy (Hw160)

Pobóg

Herb Niestorowicz

odm. / (Niestorowicz)

Niestorowiczowie (Hr37)

Pobóg

Herb Pobóg (odm.)

odm.

Poziomkowscy (Hw112)

Pobóg

Herb Nieczaj

odm. / (Nieczaj)

Weraksowie (W71)

Pogonia

Herb Pogonia

Bolcewiczowie (B63)
Boniuciczowie (B69)
Wanginowie (W59)
Worotyncowie (Ho111)

Pogonia I

Herb Pogonia I

własny
(Biciutko)

Biciutkowie (B171)

Pogonia Litewska

Herb Pogonia Litewska (odm.)

odm.

Giedyminowie (H126,127)

Pokora II

Herb Pokora II

Kęstowiczowie (Hw53)

Bohatkiewiczowie (B13)
Bohatkowie (B14)
Gontarscy (H58)
Harasimowiczowie (H68)
Henzellowie (H289)
Janczewscy (Ho44)
Kaczyńscy (Hw51)
Porzeccy (Hw111)
Pożarscy (Ho82)
Serafinowiczowie (Ho95)
Wolscy (W196)
Zakrzewscy (Ho112)

Pomian

Herb Bukaty

odm. / (Bukaty)

Bukatowie (B237)

Poraj

Herb Poraj

Biernaccy (B319)
Bilimowiczowie (B165)
Bilminowie (B169)
Biołtowie (B162)
Borysiewiczowie (B111,112)
Grzybowscy (H217)
Haliccy (H30-32)
Koszczycowie (Hw64)
Lipińscy (Hw177)
Miezewiczowie (Ho59) Ostrowscy (A174)
Wilczyńscy (W149)
Wilczyńscy (Hw158)
Witkowscy (W168)
Witkowscy (Hw159)

Poronia

Herb Poronia

Żyłajowie (Ho119)

Półkozic

Herb Półkozic

Boguszowie (B182)
Boguszowie (Hw7)
Strygoccy (Ho101)
Węgrzeccy (W231)
Wolscy (W197,199)
Wołczkowie (Ho110)

Prawdzic

Herb Prawdzic

Hurynowiczowie (H270)
Hurynowie (H272)
Szemiakowie (Hr60)

Prawdzic II

Herb Prawdzic II

Arciszewscy (A137-139)
Brochoccy (B197,198)
Guzelfowie (H252)
Krzeczkowscy (Hw71)
Wierzbowscy (W238)

Prawdzic

Herb Prawdzic (odm.)

odm.

Biegańscy (B297)
Bołwanowiczowie (B57)

Prątnicki

Herb Prątnicki

Brynkowie (B215)

Pretwicz

Herb Pretwicz

(Wczele odm.)

Brytwiczowie (B216)

Prus I

Herb Prus I

(Wagi, Turzyna, Gołytko)

Andrzejewscy (A86-88)
Apanowiczowie (A111)
Bogusławscy (B35)
Bohuszewiczowie (B41)
Borowscy (B97)
Butwiłowscy (B270)
Gawdzielewiczowie (H110)
Głowaccy (H147)
Hładkowscy (H150)
Hładowscy (H151)
Morelowscy (Hw194)
Obryccy (A15)
Płońscy (Ho76)
Szymkiewiczowie (Hr59)
Wakulscy (W27)
Winklerowie (W155)
Wiszniewscy (Hr7)

Prus II

Herb Prus II

(Wilcze Kosy)

Faszczowie (Hr54)
Gniewczyńscy (H165)
Grzybowscy (H218)
Łasowscy (Hr31)
Orzeszkiewiczowie (A123)
Wieczyńscy (W248)
Wiszniewscy (W175)

Prus III

Herb Prus III

(Nagody)

Bohdańscy (B30)
Rudzińscy (Hw125)
Warywodzcy (W83)

Prus III

Herb Serwiróg

odm. / (Serwiróg)

Serwirogowie (Hr45)

Przegonia

Herb Przegonia

Hruszwiccy (H215)
Hryncewiczowie (H234)
Hryniewiczowie (Ho39,40)
Hryniewieccy (H238,239)
Hrynkiewiczowie (H230)

Przegonia

Herb Przegonia (odm.)

odm.

Plewakowie (Hw105)

Przerowa

Herb Przerowa

Goślińscy (Hw35)
Gruntowscy (H214)
Przesmyccy (Ho85)
Prześmyccy (Hw113)

Przyjaciel

Herb Przyjaciel

Bogusławscy (B36)
Butowiczowie (B264-265)
Horodeccy (Hw41)
Hryniewiczowie (H219-223)
Hryniewscy (H227-229)
Iaroszewiczowie (Hw44)
Okińczycowie (Hr1)
Owierkowiczowie (A22)
Przyszychoccy (Ho86)
Wojnowie (W188)

Przyjaciel

Herb Pawłowicz

odm. / (Pawłowicz)

Pawłowiczowie (Ho74)

Puchała

Herb Puchała

Chaszkowscy (Hw17)
Huszczowie (H284)

Puzyrewski

Herb Puzyrewski

własny

Puzyrewscy (Ho84)


R

Radwan

Herb Radwan

Abulewiczowie (A16)
Bochwicowie (B190)
Bondzkiewiczowie (B64)
Kurczowie (Ho49)
Oziębłowscy (A38)
Wołkanowscy (W104)
Wołodkowiczowie (W28)
Wołotowiczowie (W34)

Radwan

Herb Radwan (odm.)

odm.

Hordynowie (H91)
Wołodkowiczowie (W30,31)

Radwan

Herb Radwan (odm.)

odm.

Gorscy (Hw34)

Radwan

Herb Siemionowicz

odm. / (Siemionowicz)

Kononowiczowie (Hw61)

Ramułt

Herb Ramułt

Wiszniewscy (W170-174, 176-178)

Ratult

Herb Ratult

Styrykowiczowie (Hw137)

Rawicz

Herb Rawicz

Bienieccy (B316)
Galimscy (H24)
Galińscy (H28,29)
Ganowie (H59)
Gąsiewscy (H54)
Gołdziewiczowie (H109)
Gudwiłowiczowie (H247)
Gutkowscy (H280)
Gutowscy (H281)
Jasztołd Howorkowie (H4)
Hudowie (H250)
Lassotowiczowie (Ho52)
Olendzcy (A55,56)
Oleńscy (A57)
Ostrowscy (A175)
Owsianowie (A186)
Racewiczowie (Ho87)
Rokiccy (Hr44)
Wieczórowie (W134-137)
Wojciechowscy (W20,21)
Wolscy (W198)
Wołnistowie (W112)
Wyszomirscy (W217,218)

Rawicz

Herb Rawicz (odm.)

odm.

Rusieccy (Hw126)

Roch III

Herb Roch III

Haciscy (H116)

Rogala

Herb Rogala

Bołotowiczowie (B56)
Brzezańscy (B199)
Krasowscy (Ho48)
Lewalt-Jezierscy (Hr63)
Rozwadowscy (Hr43)
Wasilewscy (W84,90,98)

Rogala

Herb Rogala (odm.)

odm.

Orzechowscy (A122)

Rogala

Herb Rogala (odm.)

odm.

Lewiccy (Hw76)

Rola

Herb Rola

Arciszewscy (A140,141)
Bortnikowscy (B109)
Gogalińscy (H5)
Gogolińscy (H6)
Wirpszowie (W161)

Rola

Herb Rola (odm.)

odm.

Rolowie (Hw122)

Rudnica

Herb Rudnica

(Następ)

Poczyna-Poczyńscy (Ho77)
Sipayłowie (Ho97)

Rudnica

Herb Rudnica (odm.)

odm.

Bernatowiczowie (B156)

Rudnica

Herb Rudnica (odm.)

odm.

Rodziewiczowie (Hw121)
Sabiłłowie (Hw129)