Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "P-R"

P

Paparona

Herb Paparona

Bildzieszewscy (B168)
Budźkowie (B222)
Burowie (Ho16)

Paprzyca

Herb Paprzyca

(Kuszaba)

Bokuniowie (B55)
Bokszowie (B183,184)
Grodzińscy (H193)
Grudzińscy (H208)
Weraksowie (W69,70)

Pawęza

Herb Pawęza

(Herburt V)

Woroniczowie (W82)

Pawłowicz

Herb Pawłowicz

(Przyjaciel odm.)

Pawłowiczowie (Ho74)

Pielesz

Herb Pielesz

Pietrażyccy (Ho75)
Wołochowiczowie (W36)

Pilawa

Herb Pilawa

Borowscy (B95,96)
Charkowscy (Hw16)
Kubiatowiczowie (Hw72)
Lachowscy (Hw74)

Plater

Herb Plater (odm.)

odm.

Pławińscy (Hw106)

Pniejnia

Herb Pniejnia

Hryniewscy (H226)

Pobóg

Herb Pobóg

Andrzeykowiczowie (А89)
Bieliccy (B305)
Brzezhunowie (Ho13)
Burzyńscy (B252)
Chodaczyńscy (Ho19)
Duszkiewiczowie (Ho28)
Gardlińscy (H90)
Horwattowie (H177)
Ianuszkowscy (Hw43)
Malinowscy (Hw83)
Podhayscy (Hw107)
Ratomscy (Hw119)
Wodoradźcy (Hw160)

Pobóg

Herb Pobóg (odm.)

odm.

Poziomkowscy (Hw112)

Pobóg

Herb Pobóg (odm.)

odm. / (Nieczaj)

Weraksowie (W71)

Pogonia

Herb Pogonia

Bolcewiczowie (B63)
Boniuciczowie (B69)
Wanginowie (W59)
Worotyncowie (Ho111)

Pogonia I

Herb Pogonia I

Biciutkowie (B171)

Pogonia Litewska

Herb Pogonia Litewska (odm.)

odm.

Giedyminowie (H126,127)

Pokora II

Herb Pokora II

Kęstowiczowie (Hw53)

Bohatkiewiczowie (B13)
Bohatkowie (B14)
Gontarscy (H58)
Harasimowiczowie (H68)
Henzellowie (H289)
Janczewscy (Ho44)
Kaczyńscy (Hw51)
Porzeccy (Hw111)
Pożarscy (Ho82)
Serafinowiczowie (Ho95)
Wolscy (W196)
Zakrzewscy (Ho112)

Poraj

Herb Poraj

Biernaccy (B319)
Bilimowiczowie (B165)
Bilminowie (B169)
Biołtowie (B162)
Borysiewiczowie (B111,112)
Grzybowscy (H217)
Haliccy (H30-32)
Koszczycowie (Hw64)
Lipińscy (Hw177)
Miezewiczowie (Ho59) Ostrowscy (А174)
Wilczyńscy (W149)
Wilczyńscy (Hw158)
Witkowscy (W168)
Witkowscy (Hw159)

Poronia

Herb Poronia

Żyłajowie (Ho119)

Półkozic

Herb Półkozic

Boguszowie (B182)
Boguszowie (Hw7)
Strygoccy (Ho101)
Węgrzeccy (W231)
Wolscy (W197,199)
Wołczkowie (Ho110)

Prawdzic

Herb Prawdzic

Hurynowiczowie (H270)
Hurynowie (H272)

Prawdzic II

Herb Prawdzic II

Arciszewscy (А137-139)
Brochoccy (B197,198)
Guzelfowie (H252)
Krzeczkowscy (Hw71)
Wierzbowscy (W238)

Prawdzic

Herb Prawdzic (odm.)

odm.

Biegańscy (B297)
Bołwanowiczowie (B57)

Prątnicki

Herb Prątnicki

Brynkowie (B215)

Pretwicz

Herb Pretwicz

Brytwiczowie (B216)

Prus I

Herb Prus I

(Wagi, Turzyna)

Andrzejewscy (А86-88)
Apanowiczowie (А111)
Bogusławscy (B35)
Bohuszewiczowie (B41)
Borowscy (B97)
Butwiłowscy (B270)
Gawdzielewiczowie (H110)
Głowaccy (H147)
Hładkowscy (H150)
Hładowscy (H151)
Morelowscy (Hw194)
Obryccy (А15)
Płońscy (Ho76)
Wakulscy (W27)
Winklerowie (W155)

Prus II

Herb Prus II

(Wilcze Kosy)

Gniewczyńscy (H165)
Grzybowscy (H218)
Orzeszkiewiczowie (А123)
Wieczyńscy (W248)
Wiszniewscy (W175)

Prus III

Herb Prus III)

(Nagody)

Bohdański (B30)
Warywodzcy (W83)

Prus III

Herb Prus III (odm.)

odm.

Rudzińscy (Hw125)

Przegonia

Herb Przegonia

Hruszwiccy (H215)
Hryncewiczowie (H234)
Hryniewiczowie (Ho39,40)
Hryniewieccy (H238,239)
Hrynkiewiczowie (H230)

Przegonia

Herb Przegonia (odm.)

odm.

Plewakowie (Hw105)

Przerowa

Herb Przerowa

Goślińscy (Hw35)
Gruntowscy (H214)
Przesmyccy (Ho85)
Prześmyccy (Hw113)

Przyjaciel

Herb Przyjaciel

Bogusławscy (B36)
Butowiczowie (B264-265)
Horodeccy (Hw41)
Hryniewiczowie (H219-223)
Hryniewscy (H227-229)
Iaroszewiczowie (Hw44)
Owierkowiczowie (А22)
Przyszychoccy (Ho86)
Wojnowie (W188)

Puchała

Herb Puchała

Chaszkowscy (Hw17)
Huszczowie (H284)

Puzyrewski

Herb Puzyrewski

Puzyrewscy (Ho84)


R

Radwan

Herb Radwan

Abulewiczowie (А16)
Bochwicowie (B190)
Bondzkiewiczowie (B64)
Kurczowie (Ho49)
Oziębłowscy (А38)
Wołkanowscy (W104)
Wołodkowiczowie (W28)
Wołotowiczowie (W34)

Radwan

Herb Radwan (odm.)

odm.

Hordynowie (H91)
Wołodkowiczowie (W30,31)

Radwan

Herb Radwan (odm.)

odm.

Gorscy (Hw34)

Radwan

Herb Radwan (odm.)

odm. / (Siemionowicz)

Kononowiczowie (Hw61)

Ramułt

Herb Ramułt

Wiszniewscy (W170-174, 176-178)

Ratult

Herb Ratult

Styrykowiczowie (Hw137)

Rawicz

Herb Rawicz

Bienieccy (B316)
Galimscy (H24)
Galińscy (H28,29)
Ganowie (H59)
Gąsiewscy (H54)
Gołdziewiczowie (H109)
Gudwiłowiczowie (H247)
Gutkowscy (H280)
Gutowscy (H281)
Jasztołd Howorkowie (H4)
Hudowie (H250)
Lassotowiczowie (Ho52)
Olendzcy (А55,56)
Oleńscy (А57)
Ostrowscy (А175)
Owsianowie (А186)
Racewiczowie (Ho87)
Wieczórowie (W134-137)
Wojciechowscy (W20,21)
Wolscy (W198)
Wołnistowie (W112)
Wyszomirscy (W217,218)

Rawicz

Herb Rawicz (odm.)

odm.

Rusieccy (Hw126)

Roch III

Herb Roch III

Haciscy (H116)

Rogala

Herb Rogala

Bołotowiczowie (B56)
Brzezańscy (B199)
Krasowscy (Ho48)
Wasilewscy (W84,90,98)

Rogala

Herb Rogala (odm.)

odm.

Orzechowscy (А122)

Rogala

Herb Rogala (odm.)

odm.

Lewiccy (Hw76)

Rola

Herb Rola

Arciszewscy (А140,141)
Bortnikowscy (B109)
Gogalińscy (H5)
Gogolińscy (H6)
Wirpszowie (W161)

Rola

Herb Rola (odm.)

odm.

Rolowie (Hw122)

Rudnica

Herb Rudnica

(Następ)

Poczyna-Poczyńscy (Ho77)
Sipayłowie (Ho97)

Rudnica

Herb Rudnica (odm.)

odm.

Bernatowiczowie (B156)

Rudnica

Herb Rudnica (odm.)

odm.

Rodziewiczowie (Hw121)
Sabiłłowie (Hw129)