Herby szlachty wielkolitewskiej

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "P-R"

P

Pachołowiecki

Herb Pachołowiecki

własny

Padarewscy (Łabędź-) *) (ZW[1]53)

Paparona

Herb Paparona

Bildzieszewscy (B168)
Budźkowie (B222)
Burowie (Ho16)

Paprzyca

Herb Paprzyca

(Kuszaba)

Bokuniowie (B55)
Bokszowie (B183,184)
Grodzińscy (H193)
Grudzińscy (H208)
Świccy (ZM95)
Weraksowie (W69,70)
Zubrewiczowie (ZW[2]70)

Pawęza

Herb Pawęza

(Herburt V)

Woroniczowie (W82)

Pawłowicz

Herb Pawłowicz

własny
(Przyjaciel odm.)

Pawłowiczowie (Ho74)

Pielesz

Herb Pielesz

Pietrażyccy (Ho75)
Wołochowiczowie (W36)

Pilawa

Herb Pilawa

Borowscy (B95,96)
Charkowscy (Hw16)
Charkowscy (ZW[1]77)
Kubiatowiczowie (Hw72)
Lachowscy (Hw74)

Plater

Herb Plater (odm.)

odm.

Pławińscy (Hw106)

Pniejnia

Herb Pniejnia

Hryniewscy (H226)

Pobóg

Herb Pobóg

Andrzeykowiczowie (A89)
Bieliccy (B305)
Benisławscy (ZW[2]13)
Brzezhunowie (Ho13)
Burzyńscy (B252)
Chodaczyńscy (Ho19)
Duszkiewiczowie (Ho28)
Filipowiczowie (ZW[1]73)
Gardlińscy (H90)
Górscy (Hr14)
Horwattowie (H177)
Ianuszkowscy (Hw43)
Malinowscy (Hr34)
Malinowscy (Hw83)
Malinowscy (ZW[1]44,45)
Podhayscy (Hw107)
Ratomscy (Hw119)
Wodoradźcy (Hw160)
Zapolscy (Umyruko-) (ZM105)

Pobóg

Herb Pobóg (odm.)

odm.

Poziomkowscy (Hw112)

Pocisk

Herb Pocisk

własny

Dobrowolscy (ZW[1]25)

Pogonia I

Herb Pogonia I

własny
(Biciutko)

Biciutkowie (B171)

Pogonia

Herb Pogonia

Amantowowie (ZW[2]1)
Bolcewiczowie (B63)
Boniuciczowie (B69)
Niewińscy (ZM81)
Wanginowie (W59)
Worotyncowie (Ho111)

Pogonia II

Herb Pogonia II

Poczobutowie (Odlanicki-) (ZW[2]139)

Pogonia Litewska

Herb Pogonia Litewska (odm.)

odm.

Giedyminowie (H126,127)
Giedyminowie (ZM26)

Pokora II

Herb Pokora II

Kęstowiczowie (Hw53)

Pomarnacki

Herb Pomarnacki

własny
(Gozdawa odm.)

Pomarnaccy (Pac-) (Hw110)
Pomarnaccy (Pacewicz-) (ZW[2]138)

Bohatkiewiczowie (B13)
Bohatkowie (B14)
Engenfeltowie (ZW[2]197)
Gontarscy (H58)
Harasimowiczowie (H68)
Henzellowie (H289)
Izmajłowiczowie (ZW[2]75)
Janczewscy (Ho44)
Kaczyńscy (Hw51)
Porzeccy (Hw111)
Pożarscy (Ho82)
Serafinowiczowie (Ho95)
Sokołowscy (ZM92)
Sokołowscy (ZW[2]158)
Wolscy (W196)
Zakrzewscy (Ho112)

Poraj

Herb Poraj

Biernaccy (B319)
Bilimowiczowie (B165)
Bilminowie (B169)
Biołtowie (B162)
Borysiewiczowie (B111,112)
Grzybowscy (H217)
Haliccy (H30-32)
Koszczycowie (Hw64)
Leonowiczowie (ZM62)
Lipińscy (Hw177)
Lipińscy (ZW[2]98)
Miezewiczowie (Ho59) Nowiccy (ZW[2]123)
Ostrowscy (A174)
Paradniowie (ZW[2]132)
Rossenowie (ZW[2]155)
Wilczyńscy (W149)
Wilczyńscy (Hw158)
Witkowscy (W168)
Witkowscy (Hw159)
Zamoyscy (ZW[2]67)
Żogłowie (Hubarewicz-) (ZM41)

Poronia

Herb Poronia

Żyłajowie (Ho119)

Powrótnik

Herb Powrótnik

własny

Hałkowscy (ZM22)

Poźniak

Herb Poźniak

własny

Poźniakowie (ZM83)

Półkozic

Herb Półkozic

Boguszowie (B182)
Boguszowie (Hw7)
Pakowscy (ZW[1]55)
Pohoscy (ZW[1]52)
Strygoccy (Ho101)
Węgrzeccy (W231)
Wolscy (W197,199)
Wołczkowie (Ho110)

Prawdzic

Herb Prawdzic

Buławscy (ZW[2]17)
Cybulscy (Lasocki-) (ZM70)
Hurynowiczowie (H270)
Hurynowie (H272)
Muraszkowie (ZM78)
Romanowscy (ZW[2]152-154)
Szemiakowie (Hr60)

Prawdzic II

Herb Prawdzic II

Arciszewscy (A137-139)
Brochoccy (B197,198)
Guzelfowie (H252)
Krzeczkowscy (Hw71)
Wierzbowscy (W238)

Prawdzic

Herb Prawdzic (odm.)

odm.

Biegańscy (B297)
Bołwanowiczowie (B57)

Prątnicki

Herb Prątnicki

Brynkowie (B215)

Pretwicz

Herb Pretwicz

(Wczele odm.)

Brytwiczowie (B216)

Prus I

Herb Prus I

(Wagi, Turzyna, Gołytko)

Andrzejewscy (A86-88)
Apanowiczowie (A111)
Bogusławscy (B35)
Bohuszewiczowie (B41)
Borowscy (B97)
Butwiłowscy (B270)
Gawdzielewiczowie (H110)
Głowaccy (H147)
Hładkowscy (H150)
Hładowscy (H151)
Morelowscy (Hw194)
Obryccy (A15)
Płońscy (Ho76)
Szymkiewiczowie (Hr59)
Wakulscy (W27)
Winklerowie (W155)
Wiszniewscy (Hr7)
Wiszniewscy (ZW[2]30,32)
Zaleńscy (ZW[2]63)

Prus II

Herb Prus II

(Wilcze Kosy)

Faszczowie (Hr54)
Gniewczyńscy (H165)
Grzybowscy (H218)
Łasowscy (Hr31)
Orzeszkiewiczowie (A123)
Wieczyńscy (W248)
Wiszniewscy (W175)

Prus III

Herb Prus III

(Nagody)

Bohdańscy (B30)
Kowalewscy (Szewerdykowicz-) (ZW[2]76)
Rudzińscy (Hw125)
Warywodzcy (W83)

Przegonia

Herb Przegonia

Hruszwiccy (H215)
Hryncewiczowie (H234)
Hryniewiczowie (Ho39,40)
Hryniewieccy (H238,239)
Hrynkiewiczowie (H230)
Markianowiczowie (ZW[2]102)

Przegonia

Herb Przegonia (odm.)

odm.

Plewakowie (Hw105)

Przerowa

Herb Przerowa

Goślińscy (Hw35)
Gruntowscy (H214)
Przesmyccy (Ho85)
Prześmyccy (Hw113)

Przyjaciel

Herb Przyjaciel

Bogusławscy (B36)
Butowiczowie (B264-265)
Butyńscy (ZW[2]19)
Horodeccy (Hw41)
Hryniewiczowie (H219-223)
Hryniewscy (H227-229)
Iaroszewiczowie (Hw44)
Kudzinowiczowie (ZM58)
Okińczycowie (Hr1)
Owierkowiczowie (A22)
Pawlikiewiczowie (ZW[2]134)
Przyszychoccy (Ho86)
Wiczulscy (ZW[2]29)
Wojnowie (W188)

Puchała

Herb Puchała

Chaszkowscy (Hw17)
Huszczowie (H284)

Puzyrewski

Herb Puzyrewski

własny

Puzyrewscy (Ho84)

R

Radwan

Herb Radwan

Abulewiczowie (A16)
Bochwicowie (B190)
Bondzkiewiczowie (B64)
Borewiczowie (ZW[2]7)
Janowiczowie (ZW[1]100)
Kurczowie (Ho49)
Oziębłowscy (A38)
Paszkiewiczowie (ZW[2]141)
Paszkiewiczowie (Narysz-) (ZM80)
Pietraszewscy (ZW[2]144)
Radziszewscy (ZW[2]149)
Wołkanowscy (W104)
Wołodkowiczowie (W28)
Wołotowiczowie (W34)

Radwan

Herb Radwan (odm.)

odm.

Hordynowie (H91)
Wołodkowiczowie (W30,31)

Radwan

Herb Radwan (odm.)

odm.

Gorscy (Hw34)

Ramułt

Herb Ramułt

Wiszniewscy (W170-174,176-178)
Wiszniewscy (ZW[2]31)

Ratult

Herb Ratult

Styrykowiczowie (Hw137)
Tarwidowie (ZW[1]68)

Rawicz

Herb Rawicz

Bienieccy (B316)
Czerscy (ZW[2]185,186)
Galimscy (H24)
Galińscy (H28,29)
Ganowie (H59)
Ganowie (ZW[2]35)
Gąsiewscy (H54)
Gołdziewiczowie (H109)
Gowarkowscy (ZM20)
Gudwiłowiczowie (H247)
Gutkowscy (H280)
Gutowscy (H281)
Howorkowie (Jasztołd-) (H4)
Hrudzinowie (ZM29)
Hudowie (H250)
Lassotowiczowie (Ho52)
Olendzcy (A55,56)
Oleńscy (A57)
Ostrowscy (A175)
Owsianowie (A186)
Podernowie (ZW[1]54)
Racewiczowie (Ho87)
Rokiccy (Hr44)
Wieczórowie (W134-137)
Wojciechowscy (W20,21)
Wolscy (W198)
Wołnistowie (W112)
Wyszomirscy (W217,218)

Rawicz

Herb Rawicz (odm.)

odm.

Rusieccy (Hw126)

Roch II

Herb Roch II

Wiaźmitinowie (Wiszowaty-) (ZM18)

Roch III

Herb Roch III

Haciscy (H116)

Rogala

Herb Rogala

Bołotowiczowie (B56)
Brzezańscy (B199)
Jezierscy (Lewalt-) (Hr63)
Krasowscy (Ho48)
Rogińscy (ZW[1]56)
Rozwadowscy (Hr43)
Swaryccy (Swaryk-) (ZW[2]162)
Wasilewscy (W84,90,98)
Wasilewscy (ZW[2]24)
Żarnowie (ZM40)

Rogala

Herb Rogala (odm.)

odm.

Orzechowscy (A122)

Rogala

Herb Rogala (odm.)

odm.

Lewiccy (Hw76)

Rola

Herb Rola

Arciszewscy (A140,141)
Bortnikowscy (B109)
Gogalińscy (H5)
Gogolińscy (H6)
Skorynowie (ZW[2]167)
Wirpszowie (W161)

Rola

Herb Rola (odm.)

odm.

Rolowie (Hw122)

Rola

Herb Kamieński

odm.

Kamieńscy (ZM49)

Rosenschildt

Herb Rosenschildt

własny

Paulinowie von Rosenschild (ZW[2]135)

Rudnica

Herb Rudnica

(Następ)

Poczyńscy (Poczyna-) (Ho77)
Sipayłowie (Ho97)

Rudnica

Herb Rudnica (odm.)

odm.

Rodziewiczowie (Hw121)
Sabiłłowie (Hw129)


* Ten herb roku 1581 od Króla Stefana Batorego darowan Stanisławowi Pachołowieckiemu (z przodków swoich herbem Kownia szczycił się) za męstwo pod Pskowem, gdy szturmem go dobywał Król Stefan. Król na ten kształt, jako się mówiło, herb jego ułożył. W tymże przywileju wspominają jego zasługi wojenne, jeszcze za Mieleckiego hetmana; wspominają i to że pisarzem będąc kancellaryi koronnej, różnemi charakterami pisać umiał, i delineować miasta, fortece, prowincye do podziwienia pięknie. Jan Zamojski kanclerz i hetman, z tych natury jego przymiotów, osobliwiej go kochał, i do herbu swego przypuścił. (Źródło: K. Niesiecki "Herbarz Polski", tom VII, s. 232-233)

W dokumentach wywodowych rodziny Padarewskich nie ma ani dowodów, ani jakichkolwiek zesłań na pokrewieństwo z Pachołowieckimi. W związku z tym oświadczone nimi prawo do herbu wygląda nie uzasadnionym.