Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "S-T"

S

Samson

Herb Samson

(Watta)

Butmanowie (B263)
Bylewscy (B291)
Witakowscy (W163)
Wołotowscy (W35)

Sas I

Herb Sas I

Baczyńscy (B127)
Bobaszyńscy (Hw6)
Berezowscy (B144)
Błażejewiczowie (B172)
Błażewiczowie (B173,174)
Bojarscy (B130)
Bratkowscy (B195)
Browczyńscy (Hw10)
Brylewscy (B214)
Horaczkowie (H70)
Huydowie (H253)
Oleszkiewiczowie (A76-78)
Swistunowie (Ho103)
Szylwińscy (Hw151)
Walmusowie (W53)
Witwiccy (W164)
Wołosiewiczowie (W32)
Wosińscy (W99)

Sas II

Herb Sas II (odm.)

odm.

Wołosieccy (W33)

Scibło

Herb Scibło

własny

Scibłowie (Ho94)

Scipio

Herb Scipion (odm.)

odm. / (Scipion)

Szczerbińscy (Hw146)

Sielanka

Herb Sielanka

własny

Sielankowie (Ho96)

Sokola

Herb Sokola

Antoniewiczowie (A100)
Goreccy (H102)

Starykoń

Herb Starykoń

Butwiłowscy (B271)

Sternberg

Herb Sternberg

Górscy (H267)

Strzałka

Herb Strzałka

własny

Strzałkowie-Koniuszewscy (Hr21)

Strzemia

Herb Strzemia

Buczyńscy (B273,274)
Burzyńscy (B253-255)
Wojniccy (W13)
Wojniczowie (W184,186)

Suchekomnaty

Herb Suchekomnaty

Białostoccy (B137)
Hamscy (H51)
Owłoczymscy (A183)
Rydzewscy (Ho89)

Ankudowiczowie (A97)
Botwitowie (B188)
Dzierżeńscy (Ho32)
Garbowscy (H84)
Gorbatowscy (Hr10)
Homoliccy (H44)
Horbatowscy (H73-77)
Łyczkowscy (Hr32)

Syrokomla

Herb Syrokomla

Andrusiewiczowie (A90)
Bułhakowie (B244-248)
Bułhakowie (Hw12)
Bułyhowie-Bułatowie (B243)
Hołubowie (H168-170)
Hołubowscy (H38)
Wieliczkowie (W228)
Wołczeccy (W117)

Syrokomla

Herb Syrokomla (odm.)

odm.

Wojniłowiczowie (W9-12)

Syrokomla

Herb Syrokomla (odm.)

odm.

Andronowscy (A85)

Syrokomla

Herb Syrokomla (odm.)

odm. / (Wieliczko)

Wieliczkowie (Ho109)

Syrokomla

Herb Sołtan

odm. / (Sołtan)

Pereświet-Sołtanowie (Hr48)

Szaława

Herb Szaława

Hałkowie (H33)
Hałkowscy (H34)
Swirscy (Ho102)

Szaława

Herb Szaława (odm.)

odm.

Szapkowie (Hw143)

Szczyty

Herb Szczyty

(Ginter odm.)

Güntherowie (H299)

Szeliga

Herb Szeliga

Bukrabowie (B241)
Górscy(H266)
Horehladowie (H62)
Horoszewiczowie (H71)
Mohuczowie (Hw92)
Puszkinowie (Hw115)

Szreniawa

Herb Szreniawa

Aniszewscy (A96)
Bielscy (B141)
Czemiesowie-Kurowscy (Hr29)
Harasimowiczowie (Hw40)
Horainowie (H65,66)
Hraniccy (H200)
Oraczewscy (A119)
Oranowscy (A115)
Weryhowie (W243,244)
Woronowiczowie (W74)
Woronowiczowie (Hw161)

Śleporód

Herb Śleporód (odm.)

odm.

Zańkiewiczowie (Hw166)

Bagieńscy (B32)
Bołwanowiczowie (B58)
Brzozowscy (B209)
Bujkowie (B232)
Bujwidowie (B231)
Drozdowscy (Ho27)
Dzierożyńscy (Ho31)
Dybowscy (Ho29)
Gąsiewscy (H55)
Giędzwiłowie (H302)
Gronkowscy (H201)
Gutowscy (H282)
Gutowscy (Hw39)
Horkuszowie (H92)
Horniczowie (H178)
Hurkowie (H258)
Iuszkowscy (Hw48,49)
Juszkiewiczowie (Hr62)
Korwin—Krasińscy (Hr26)
Krażyńscy (Hw69)
Kuczyńscy (Hr30)
Olszewscy (A66-69)
Opokowie (A113)
Ostrowscy (A176)
Rożanowiczowie (Hr42)
Wawrzeccy (W113)
Widmontowie (W140)
Wierzbiccy (W237)
Wierzbiccy-Jankiewiczowie (Hr8)
Wojciechowscy (W26)
Wróblewscy (Hw163)
Wyrzykowscy (W206)
Zegzdrowie (Hw172)
Złotogurscy (Hw173)

Świeńczyc

Herb Świeńczyc

Hubińscy (H245)

Świerczek

Herb Świerczek

Basarzewscy (B117)

Świnka

Herb Świnka

Braunowie (B196)


T

Taczała

Herb Taczała

Heydukiewiczowie (H14)

Tarnawa

Herb Tarnawa

Boryczewscy (B114)
Pleskowie (Hr41)
Werowscy (W239)

Tępa Podkowa

Herb Tępa Podkowa

Ostrowscy (A177,178)

Topacz

Herb Topacz

Baturewiczowie (B118)
Budniccy (B226)

Topór

Herb Topór

(Starża)

Ancypowie (A109)
Babiczowie (B5)
Bałtromiewiczowie (B62)
Białowiescy (B135)
Bokiejowie (B51)
Brzescy (B210)
Butrymowiczowie (B267)
Grabowscy (H185)
Grycewiczowie (H243)
Jakubowscy (Ho42)
Konosiewiczowie (Hr20)
Okołowie (A44,45)
Ossolińscy (A149)
Tyczyńscy (Hr51)

Trąby

Herb Trąby

Giekowiczowie (H301)
Gintowtowie-Dziewiałtowscy (H142,143)
Sadkowscy (Ho92)
Trubinowie (Hw153)
Winczowie (W157,158)
Winiarscy (W159)
Wojnowie (W189,190)
Wołkowie (W107)

Trąby

Herb Trąby (odm.)

odm.

Petrusewiczowie (Hw103)

Betkowie (B159)
Budkiewiczowie (B224,225)
Butkiewiczowie (B259-261)
Butkiewiczowie (Ho17)
Butkiewiczowie (Hw13)
Górscy (H265)
Widgintowie (W139)

Trzaska

Herb Trzaska (odm.)

odm.

Trzaskowscy (Hw154)

Trzy Gwiazdy

Herb Trzy Gwiazdy

Słuczanowscy (Hr47)

Trzy Zręby

Herb Trzy Zręby

Baur-Baturzyccy (B119)