Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "S-T"

S

Samson

Herb Samson

(Watta)

Butmanowie (B263)
Bylewscy (B291)
Witakowscy (W163)
Wołotowscy (W35)

Sas I

Herb Sas I

Baczyńscy (B127)
Bobaszyńscy (Hw6)
Berezowscy (B144)
Błażejewiczowie (B172)
Błażewiczowie (B173,174)
Bojarscy (B130)
Bratkowscy (B195)
Browczyńscy (Hw10)
Brylewscy (B214)
Horaczkowie (H70)
Huydowie (H253)
Oleszkiewiczowie (А76-78)
Swistunowie (Ho103)
Szylwińscy (Hw151)
Walmusowie (W53)
Witwiccy (W164)
Wołosiewiczowie (W32)
Wosińscy (W99)

Sas II

Herb Sas II (odm.)

odm.

Wołosieccy (W33)

Scibło

Herb Scibło

Scibłowie (Ho94)

Scipio

Herb Scipion (odm.)

odm. / (Scipion)

Szczerbińscy (Hw146)

Sielanka

Herb Sielanka

Sielankowie (Ho96)

Sokola

Herb Sokola

Antoniewiczowie (А100)
Goreccy (H102)

Starykoń

Herb Starykoń

Butwiłowscy (B271)

Sternberg

Herb Sternberg

Górscy (H267)

Strzemia

Herb Strzemia

Buczyńscy (B273,274)
Burzyńscy (B253-255)
Wojniccy (W13)
Wojniczowie (W184,186)

Suchekomnaty

Herb Suchekomnaty

Białostoccy (B137)
Hamscy (H51)
Owłoczymscy (А183)
Rydzewscy (Ho89)

Ankudowiczowie (А97)
Botwitowie (B188)
Dzierżeńscy (Ho32)
Garbowscy (H84)
Homoliccy (H44)
Horbatowscy (H73-77)

Syrokomla

Herb Syrokomla

Andrusiewiczowie (А90)
Bułhakowie (B244-248)
Bułhakowie (Hw12)
Bułyhowie-Bułatowie (B243)
Hołubowie (H168-170)
Hołubowscy (H38)
Wieliczkowie (W228)
Wołczeccy (W117)

Syrokomla

Herb Syrokomla (odm.)

odm.

Wojniłowiczowie (W9-12)

Syrokomla

Herb Syrokomla (odm.)

odm.

Andronowscy (А85)

Syrokomla

Herb Syrokomla (odm.)

odm.

Wieliczkowie (Ho109)

Szaława

Herb Szaława

Hałkowie (H33)
Hałkowscy (H34)
Swirscy (Ho102)

Szaława

Herb Szaława (odm.)

odm.

Szapkowie (Hw143)

Szczyty

Herb Szczyty

(Ginter odm.)

Güntherowie (H299)

Szeliga

Herb Szeliga

Bukrabowie (B241)
Górscy(H266)
Horehladowie (H62)
Horoszewiczowie (H71)
Mohuczowie (Hw92)
Puszkinowie (Hw115)

Szreniawa

Herb Szreniawa

Aniszewscy (А96)
Bielscy (B141)
Harasimowiczowie (Hw40)
Horainowie (H65,66)
Hraniccy (H200)
Oraczewscy (А119)
Oranowscy (А115)
Weryhowie (W243,244)
Woronowiczowie (W74)
Woronowiczowie (Hw161)

Śleporód

Herb Śleporód (odm.)

odm.

Zańkiewiczowie (Hw166)

Bagieńscy (B32)
Bołwanowiczowie (B58)
Brzozowscy (B209)
Bujkowie (B232)
Bujwidowie (B231)
Drozdowscy (Ho27)
Dzierożyńscy (Ho31)
Dybowscy (Ho29)
Gąsiewscy (H55)
Giędzwiłowie (H302)
Gronkowscy (H201)
Gutowscy (H282)
Gutowscy (Hw39)
Horkuszowie (H92)
Horniczowie (H178)
Hurkowie (H258)
Iuszkowscy (Hw48,49)
Krażyńscy (Hw69)
Olszewscy (А66-69)
Opokowie (А113)
Ostrowscy (А176)
Wawrzeccy (W113)
Widmontowie (W140)
Wierzbiccy (W237)
Wojciechowscy (W26)
Wróblewscy (Hw163)
Wyrzykowscy (W206)
Zegzdrowie (Hw172)
Złotogurscy (Hw173)

Świeńczyc

Herb Świeńczyc

Hubińscy (H245)

Świerczek

Герб Świerczek

Basarzewscy (B117)

Świnka

Herb Świnka

Braunowie (B196)


T

Taczała

Herb Taczała

Heydukiewiczowie (H14)

Tarnawa

Herb Tarnawa

Boryczewscy (B114)
Werowscy (W239)

Tępa Podkowa

Herb Tępa Podkowa

Ostrowscy (А177,178)

Topacz

Herb Topacz

Baturewiczowie (B118)
Budniccy (B226)

Topór

Herb Topór

(Starża)

Ancypowie (А109)
Babiczowie (B5)
Bałtromiewiczowie (B62)
Białowiescy (B135)
Bokiejowie (B51)
Brzescy (B210)
Butrymowiczowie (B267)
Grabowscy (H185)
Grycewiczowie (H243)
Jakubowscy (Ho42)
Okołowie (А44,45)
Ossolińscy (А149)

Trąby

Herb Trąby

Giekowiczowie (H301)
Gintowtowie-Dziewiałtowscy (H142,143)
Sadkowscy (Ho92)
Trubinowie (Hw153)
Winczowie (W157,158)
Winiarscy (W159)
Wojnowie (W189,190)
Wołkowie (W107)

Trąby

Herb Trąby (odm.)

odm.

Petrusewiczowie (Hw103)

Betkowie (B159)
Budkiewiczowie (B224,225)
Butkiewiczowie (B259-261)
Butkiewiczowie (Ho17)
Butkiewiczowie (Hw13)
Górscy (H265)
Widgintowie (W139)

Trzaska

Herb Trzaska (odm.)

odm.

Trzaskowscy (Hw154)

Trzy Zręby

Herb Trzy Zręby

Baur-Baturzyccy (B119)