Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "U-Ż"

U

Ulanicki

Herb Ulanicki

Abrahimowiczowie (А5)

Ursyn

Herb Ursyn

Wolscy (W193)


W

Wadwicz

Herb Wadwicz

Borejszowie (B115)
Boreyszowie (Ho10)
Węcławscy (W234)
Wołczekowie (W115)

Waga

Herb Waga

Abramowiczowie (А6)
Hryniewieccy (H237)

Walbach

Herb Walbach (odm.)

odm.

Wolbekowie (W192)

Warnia

Herb Warnia

Gnoińscy (H163)
Żołnierzowscy (Hw174)

Waśkiewicz

Herb Waśkiewicz

Waszkiewiczowie (W121,122)

Wąż

Herb Wąż

Ambrożewiczowie (А79,80)
Hermanowie (H293)
Odolscy (Ho65)
Podolińscy (Ho78)
Wienscy (W129)

Wczele

Herb Wczele

Brytwiczowie (B216)

Wetzel

Herb Wetzel

Wetzelowie (W226)

Wieniawa

Herb Wieniawa

Giedwiłłowie (H300)
Harasimowiczowie (H67)
Łukaszewiczowie (Hw80,186)
Ryłłowie (Hw127)
Wiercińscy (W241,242)

Wieruszowa

Herb Wieruszowa

Bokiejowie (B51)
Walniccy (W54)
Walużyniczowie (W56)

Wierzba

Herb Wierzba

(Wendorff)

Wendorfowie (W223)

Wieże

Herb Wieże

Wołkowie (W109)

Wieże

Herb Wieże (odm.)

odm.

Kozłowscy (Hw184)

Wilczewski

Herb Wilczewski

(Trzy Radła)

Wilczewscy (W150)

Wirpsza

Herb Wirpsza

Wirpszowie (W160)

Wiszniowiecki

Herb Wiszniowiecki

(Korybut II odm.)

Wiszniowieccy (W180)


Z-Ż

Zabawa

Herb Zabawa

Piaseccy (Hw104)

Zadora

Herb Zadora

Bartoszewscy (B105)
Hawrykowiczowie (H111)

Zaremba

Herb Zaremba

Byczkowscy (B294,295)
Gorszewscy (Ho33)
Zarembowie (Ho115)

Zienkowicz

Herb Zienkowicz

Zienkowiczowie (Ho117)

Złota Góra

Herb Złota Góra

Akszewscy (Ho3)

Żalechna

Herb Żalechna

(Lis odm.)

Błusiowie (B177)