Herby na litery "U-Ż"

U

Ulanicki

Herb Ulanicki

 
 

Abrahimowiczowie (A5)

Ursyn

Herb Ursyn

 
 

Wolscy (W193)

Uszacki

Herb Uszacki

własny
(Junosza odm.)

Uszaccy (ZW[2]176)


W

Wadwicz

Herb Wadwicz

 
 

Borejszowie (B115)
Boreyszowie (Ho10)
Stankiewiczowie (Kislak-) (ZM55)
Węcławscy (W234)
Wołczkowie (W115)

Waga

Herb Waga

 
 

Abramowiczowie (A6)
Hryniewieccy (H237)

Walbach

Herb Walbach

własny
 

Wolbekowie (W192)

Walczewski

Herb Walczewski

własny
(Kościesza odm.)

Walczewscy (W55)

Wannowski

Herb Wannowski

własny
(Kotwica odm.)

Wannowscy (W61)

Warnia

Herb Warnia

(Rak)
 

Gnoińscy (H163)
Żołnierzowscy (Hw174)
Żołnierzowscy (ZW[2]60)

Waśkiewicz

Herb Waśkiewicz

 
 

Waszkiewiczowie (W121,122)

Wąż

Herb Wąż

 
 

Ambrożewiczowie (A79,80)
Hermanowie (H293)
Odolscy (Ho65)
Podolińscy (Ho78)
Wienscy (W129)

Wczele

Herb Wczele

 
 

Brytwiczowie (B216)

Weid

Herb Weid

własny
 

Weidowie (ZW[2]25)

Wetzel

Herb Wetzel

własny
 

Wetzelowie (W226)

Wieliczko

Herb Wieliczko

własny
(Syrokomla odm.)

Wieliczkowie (Ho109)

Wieniawa

Herb Wieniawa

 
 

Dzierzkowiczowie (D127)
Giedwiłłowie (H300)
Harasimowiczowie (H67)
Łukaszewiczowie (Hw80,186)
Ryłłowie (Hw127)
Wiercińscy (W241,242)

Wiernikowski

Herb Wiernikowski

własny
(Janina odm.)

Wiernikowscy (W133)

Wieruszowa

Herb Wieruszowa

 
 

Bokiejowie (B51)
Walniccy (W54)
Walużyniczowie (W56)

Wierzba

Herb Wierzba

własny
(Wendorff)

Wendorfowie (W223)

Wiewiórka

Herb Wiewiórka

 
 

Stockmarowie (ZW[2]192)

Wieże

Herb Wieże

 
 

Wołkowie (W109)

Wilczewski

Herb Wilczewski

własny
(Trzy Radła)

Wilczewscy (W150)

Wirpsza

Herb Wirpsza

własny
 

Wirpszowie (W160)

Wiszniowiecki

Herb Wiszniowiecki

własny
(Korybut II odm.)

Wiszniowieccy (W180)

Wiszniowiecki

Herb Wiszniowiecki

własny
(Korybut odm.)

Wiszniowieccy, książęta (WKL[1]458)

Wojniłowicz

Herb Wojniłowicz

własny
(Syrokomla odm.)

Wojniłowiczowie (W9-12)

Włoszek

Herb Włoszek

(Pielesz odm.)
 

Kagielowie (ZW[1]34)

Wolf

Herb Wolf

 
 

Wojtkiewiczowie (ZW[1]14)

Wołczaski

Herb Wołczaski

własny
(Murdelio odm.)

Wołczascy (W114)

Wołosiecki

Herb Wołosiecki

własny
(Sas II odm.)

Wołosieccy (W33)


Z-Ż

Zabawa

Herb Zabawa

Dąbrowscy (D48)
Piaseccy (Hw104)

Zadora

Herb Zadora

Bartoszewscy (B105)
Dowgiałłowie (D89)
Hawrykowiczowie (H111)
Paszkowscy (ZW[2]142)

Zagłoba

Herb Zagłoba

Dubiccy (D177)
Dubielewscy (D186)
Dubienieccy (D188)
Dubińscy (D174)
Dubiscy (D176)
Łabuńscy (Bagnar-) (ZM61)

Zaremba

Herb Zaremba

Byczkowscy (B294,295)
Ginterowie (ZW[2]40)
Gorszewscy (Ho33)
Nosowiczowie (ZW[2]127)
Zarembowie (Ho115)

Zerwikaptur

Herb Zerwikaptur

(Kaptur)
 

Cynkiewiczowie (ZW[1]80)

Zienkowicz

Herb Zienkowicz

własny
 

Zienkowiczowie (Ho117)

Żalechna

Herb Żalechna

własny
(Lis odm.)

Błusiowie (B177)

Żyżemski

Herb Żyżemski

własny
 

Żyżemscy, książęta (WKL[1]630)