Herby szlachty wielkolitewskiej

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "U-Ż"

U

Ulanicki

Herb Ulanicki

Abrahimowiczowie (A5)

Ursyn

Herb Ursyn

Wolscy (W193)

Uszacki

Herb Uszacki

własny
(Junosza odm.)

Uszaccy (ZW[2]176)


W

Wadwicz

Herb Wadwicz

Borejszowie (B115)
Boreyszowie (Ho10)
Stankiewiczowie (Kislak-) (ZM55)
Węcławscy (W234)
Wołczkowie (W115)

Waga

Herb Waga

Abramowiczowie (A6)
Hryniewieccy (H237)

Walbach

Herb Walbach

własny

Wolbekowie (W192)

Walczewski

Herb Walczewski

własny
(Kościesza odm.)

Walczewscy (W55)

Wannowski

Herb Wannowski

własny
(Kotwica odm.)

Wannowscy (W61)

Warnia

Herb Warnia

(Rak)

Gnoińscy (H163)
Żołnierzowscy (Hw174)
Żołnierzowscy (ZW[2]60)

Waśkiewicz

Herb Waśkiewicz

Waszkiewiczowie (W121,122)

Wąż

Herb Wąż

Ambrożewiczowie (A79,80)
Hermanowie (H293)
Odolscy (Ho65)
Podolińscy (Ho78)
Wienscy (W129)

Wczele

Herb Wczele

Brytwiczowie (B216)

Weid

Herb Weid

własny

Weidowie (ZW[2]25)

Wetzel

Herb Wetzel

własny

Wetzelowie (W226)

Wieliczko

Herb Wieliczko

własny
(Syrokomla odm.)

Wieliczkowie (Ho109)

Wieniawa

Herb Wieniawa

Giedwiłłowie (H300)
Harasimowiczowie (H67)
Łukaszewiczowie (Hw80,186)
Ryłłowie (Hw127)
Wiercińscy (W241,242)

Wiernikowski

Herb Wiernikowski

własny
(Janina odm.)

Wiernikowscy (W133)

Wieruszowa

Herb Wieruszowa

Bokiejowie (B51)
Walniccy (W54)
Walużyniczowie (W56)

Wierzba

Herb Wierzba

własny
(Wendorff)

Wendorfowie (W223)

Wiewiórka

Herb Wiewiórka

Stockmarowie (ZW[2]192)

Wieże

Herb Wieże

Wołkowie (W109)

Wilczewski

Herb Wilczewski

własny
(Trzy Radła)

Wilczewscy (W150)

Wirpsza

Herb Wirpsza

własny

Wirpszowie (W160)

Wiszniowiecki

Herb Wiszniowiecki

własny
(Korybut II odm.)

Wiszniowieccy (W180)

Wojniłowicz

Herb Wojniłowicz

własny
(Syrokomla odm.)

Wojniłowiczowie (W9-12)

Włoszek

Herb Włoszek

(Pielesz odm.)

Kagielowie (ZW[1]34)

Wolf

Herb Wolf

Wojtkiewiczowie (ZW[1]14)

Wołczaski

Herb Wołczaski

własny
(Murdelio odm.)

Wołczascy (W114)

Wołosiecki

Herb Wołosiecki

własny
(Sas II odm.)

Wołosieccy (W33)

Z-Ż

Zabawa

Herb Zabawa

Piaseccy (Hw104)

Zadora

Herb Zadora

Bartoszewscy (B105)
Hawrykowiczowie (H111)
Paszkowscy (ZW[2]142)

Zagłoba

Herb Zagłoba

Łabuńscy (Bagnar-) (ZM61)

Zaremba

Herb Zaremba

Byczkowscy (B294,295)
Ginterowie (ZW[2]40)
Gorszewscy (Ho33)
Nosowiczowie (ZW[2]127)
Zarembowie (Ho115)

Zerwikaptur

Herb Zerwikaptur

(Kaptur)

Cynkiewiczowie (ZW[1]80)

Zienkowicz

Herb Zienkowicz

własny

Zienkowiczowie (Ho117)

Złota Góra

Herb Złota Góra

Akszewscy (Ho3)

Złota Wolność

Herb Złota Wolność

Gotalscy (Walentynowicz-) (Hr12)

Żalechna

Herb Żalechna

własny
(Lis odm.)

Błusiowie (B177)