Przedmowa

Z początku r. 1996 przy współudziale współpracowników Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi przygotowują się i ukazują się drukiem tomu z serii "Herbarz szlachty białoruskiej" ("Гербоўнік беларускай шляхты"). Poza tym, są szeroko znane publikacje końca XIX - początku XX wieków herbarzów szlachty oddzielnych terytorialnych jednostek WKL, zawartych po materiałach spraw wywodowych ziemskich sądów praktycznie od razu po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej i okupacji wschodnich terytoriów WKL rosyjskim imperium. W pierwszej kolejności, to "Herbarz szlachty prowincji witebskiej" i tzw "Herbarz orszański". Do tych wydań był dorzucony i "Mały herbarz szlachty rohaczewskiej" ("Малы гербоўнік рагачоўскай шляхты", "Архіварыус" №№6-8, 2008-2010).

Oprócz tego do galerii są dorzucone herby na podstawie informacji, przedstawionej w książkach A. Zalivako z serii "Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego" - "Szlachta guberni mohylewskiej. Rodowody" i "Szlachta guberni witebskiej. Rodowody".

Na podstawie tych wydań systematyzowałem materiał i przedstawiam Waszej uwadze uporządkowany spis herbów szlachty białoruskiej i herbowych.

Herby szlacheckie były zrekonstruowane po rysunkach, przedstawionych w wydaniach, i adaptowane odpowiednio do reguł współczesnej nauki heraldycznej. Wizerunki niektórych herbów ukazują się w internecie po raz pierwszy.

Ogólne reguły przedstawienia informacji

  • Herby są posortowane według alfabetu.
  • Z wierzchu wizerunku herbu daje się jego nazwa.
  • W dołowi wizerunku herbu, w klamrach, przyprowadzają się alternatywne nazwy, że wspominają się w wydaniach.
  • W przypadku obecności odmienności herbu od klasycznego wariantu, po jego nazwie, w klamrach, wskazuje się znaczenie (odm.) .
  • Dla wygody nawigacji po nazwisku herbowni wskazuje się indeks: litera (A, B, W i t.d.) - tom wydania, albo abrewiatura "Hw" - "Herbarz witebski", "Ho" - "Herbarz orszański", "Hr" - "Herbarz rohaczewski" czy "ZM" - "Szlachta mohylewska", "ZW[księga 1 lub 2]" - "Szlachta witebska"; cyfra - porządkowy numer artykułu, poświęconego rodowi, albo porządkowy numer nazwiska z lista.

Herby szlachty wielkolitewskiej

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T