Herby szlachty białoruskiej

Litery "A" i "B"
DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

 
 
Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)
Na początek A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

A

../../assets/images/herby/herby/abdank_.gif
Abdank
  Abłamowiczowie (A3)
  Bejnarowiczowie (B133)
  Białopiotrowiczowie (B136)
  Boguccy (B37)
  Borowscy (Hw9)
  Haraburdowie (H60,61)
  Hromykowie (H198)
  Obryccy (A15)
  Warakomscy (W68)
  Ważyńscy (W4)
  Wojewódzcy (W125)
../../assets/images/herby/herby/aksak_III_.gif Aksak III
  Okińczycowie (A41-43)
../../assets/images/herby/herby/aksak_odm_.gif Aksak (odm.)
  Hrużewiczowie (H212)
../../assets/images/herby/herby/alchimowicz_.gif Alchimowicz
(Pobóg odm.)
  Alchimowiczowie (A61)
../../assets/images/herby/herby/aleksandrowicz_.gif Alexandrowicz
(Kosy odm.)
  Aleksandrowiczowie (A49-52)
  Alexandrowiczowie (Ho4)
../../assets/images/herby/herby/amadej_.gif Amadej
  Asonowiczowie (A149)
../../assets/images/herby/herby/andrault_de_buy_.gif Andrault de Buy
  Antonowiczowie (A102)
../../assets/images/herby/herby/ancuta_.png Ancuta
  Ancutowie (A108)
  Hawryłkiewiczowie (H113)
  Iesipowiczowie (Hw46)
../../assets/images/herby/herby/ancuta_odm_.png Ancuta (odm.)
(Jesipowicz)
  Jesipowiczowie (Ho47)

../../assets/images/herby/herby/arcemberski_odm_.gif
Arcemberski (odm.)
  Arciuchowie (A142)
../../assets/images/herby/herby/azulewicz_.gif Azulewicz
  Azulewiczowie (A37)
   
B
../../assets/images/herby/herby/bawola_glowa_.png Bawoła Głowa
  Żohłowie (Ho118)

../../assets/images/herby/herby/bajbuza_.gif
Bajbuza
  Wojniczowie (W185)
../../assets/images/herby/herby/bartlinski_.gif Bartliński
  Bartoszewiczowie (B103)
../../assets/images/herby/herby/bazenski_.gif Bażeński
  Bazarewscy (B48)
  Bazylewscy (B49)
../../assets/images/herby/herby/belina_.gif Belina
  Benedyktowiczowie (B143)
  Bylinowie (B292,293)
  Galewscy (H21)
  Gruszetscy (Hw180)
  Harbuzowie-Bordziłowscy (H85)
  Wejsowie (W221)
../../assets/images/herby/herby/belty_.gif Bełty
  Bejnaccy (B298)
../../assets/images/herby/herby/bejszer_.gif Beyszer
  Bejszerowie (B134)
../../assets/images/herby/herby/bialy_zawoj_.gif Biały Zawój
  Gembiccy (H47)
../../assets/images/herby/herby/bialynia_.png Białynia
  Biłuńscy (Ho8)
  Birulowie (Ho9)
  Bordziłowscy (B83)
  Niebrzydowscy (Hw94)
  Nowohonscy (Ho64)
  Suszkowie (Hw140)
../../assets/images/herby/herby/bialynia_odm_.png Białynia (odm.)
  Zyzniewscy (Hw175)
../../assets/images/herby/herby/bieberstein_.gif Biberstein
  Błaurokowie (B161)

../../assets/images/herby/herby/bielikowicz_odm_.gif
Bielikowicz
  Bielikowiczowie (B139)
../../assets/images/herby/herby/bielinowicz_.gif Bielinowicz
  Bielinowiczowie (B140)

../../assets/images/herby/herby/bildziukiewicz_.gif
Bildziukiewicz
  Bildziukiewiczowie (B166,167)
../../assets/images/herby/herby/bogoria_.gif Bogoria
  Bohdanowiczowie (B16)
  Bohomolcowie (Hw8)
  Ochotniccy (A187)
  Ochrymowiczowie (A189)
  Pohoscy (Ho79,80)
  Pohoscy (Hw109)
  Porębscy (Ho81)
  Wołłowiczowie (W45-47)
../../assets/images/herby/herby/bokij_.gif Bokij
  Bołtuciowie (B186)
../../assets/images/herby/herby/boncza_.gif Bończa
  Bohdanowiczowie (B17)
  Bończewscy (B67)
  Brujewiczowie (B213)
  Bujniewiczowie (B234,235)
  Bukowscy (B238-240)
  Bułatowie (B242)
  Onufrowiczowie (A107)
  Osmolscy (A160)
  Osmołowscy (A158)
  Grochowscy (H203)
  Gudynowscy (H251)
  Gulbińscy (H255)
  Hirszowie (H145)
  Romanowscy (Hw123)
  Waśniewscy (W102)
  Zawerscy (Hw169)

../../assets/images/herby/herby/boreyko_.gif
Borejko
  Borzdyńscy (B86)
../../assets/images/herby/herby/bozawola_.gif Bożawola
  Artyńscy (A131)
  Bachmatowiczowie (B121)
  Oczepowscy (A192)
../../assets/images/herby/herby/brama_.gif Brama
  Bohuszewiczowie (B43)
../../assets/images/herby/herby/brochwicz_.gif Brochwicz
  Bryczkowscy (B218)
  Hindenburgowie (H140)
../../assets/images/herby/herby/brochwicz_III_.gif Brochwicz III
  Wegnerowie (W3)
../../assets/images/herby/herby/brodzic_.gif Brodzic
  Borodziczowie (B90-92)
../../assets/images/herby/herby/bronic_.gif Bronic
  Hausowiczowie (H115)
../../assets/images/herby/herby/bujwid_.png Bujwid
  Buywidowie (Ho15)

../../assets/images/herby/herby/bulharyn_.gif
Bułharyn
(Bułat odm.)
  Bułharynowie (B249)

../../assets/images/herby/herby/burgielski_.gif
Burgielski
  Burgielscy (B251)

♦♦♦

Herbarz szlachty białoruskiej
| |