Herby szlachty białoruskiej

Litery "N" i "O"
DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

 
 
Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)
Na początek A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

N
../../assets/images/herby/herby/nalewka_.gif Nalewka
  Hryckiewiczowie (H242)
../../assets/images/herby/herby/nalecz_.gif Nałęcz
  Błońscy (B176)
  Brytkiewiczowie (B217)
  Dłuscy (Ho23)
  Dybowscy (Ho30)
  Felnerowiczowie (Hw26)
  Gorscy (H179)
  Górscy (H260,264)
  Górscy (Gurscy) (H262,263)
  Gurscy (H261)
  Hempelowie (H288)
  Mickiewiczowie (Hw189)
  Raczyńscy (Hw117)
  Sadowscy (Ho93)
  Wąsowscy (W64)
  Wojlewiczowie (W8)
../../assets/images/herby/herby/nieczuja_.gif Nieczuja
  Biernaccy (B318)
  Ostrowscy (А172,173)
  Wilkiccy (W147)
../../assets/images/herby/herby/niedzwiecki_.png Niedzwiecki
  Niedzwieccy (Ho62)

../../assets/images/herby/herby/niedzwiedzia_glowa_.gif
Niedźwiedzia Głowa
  Wazgintowie (W5)
../../assets/images/herby/herby/niedzwiedz_czarny_.png Niedźwiedź Czarny
  Zbitniewscy (Hw170)
../../assets/images/herby/herby/niezgoda_.gif Niezgoda
  Bohdanowiczowie (B25)
  Kołomyscy (Hw59)
  Minkowscy (Hw90)

../../assets/images/herby/herby/niezgoda_odm_.png Niezgoda (odm.)
  Bujewiczowie (Hw11)

../../assets/images/herby/herby/nowicki_.png Nowicki
  Nowiccy (Ho63)
../../assets/images/herby/herby/nowina_.png Nowina
  Abramowiczowie (Ho1)
  Frącewiczowie (Hw28)
  Glińscy (H158)
  Huliccy (H254)
  Paszyńscy (Ho73)
  Witkowscy (W165-167)
../../assets/images/herby/herby/nowina_odm_.png Nowina (odm.)
  Sawiniczowie (Hw131)
  Szlachtowie (Hw147,148)
../../assets/images/herby/herby/nowina_nowa_.png Nowina Nowa
  Bartoszewiczowie (Ho6)

O
../../assets/images/herby/herby/obuchowicz_.gif Obuchowicz
  Obuchowie (А17)
  Obuchowiczowie (А18-21)
../../assets/images/herby/herby/odrowaz_.gif Odrowąż
  Aramowiczowie (А114)
  Wazgirdowie (W6)
  Wiłkomirscy (W145)
  Wizgierdowie (W142,143)
  Wolscy (Hw192)
  Wonikiewiczowie (W60)
  Wysoccy (W207-209)
../../assets/images/herby/herby/odyniec_.gif Odyniec
  Burlowie-Burdziccy (B256)
  Odyncowie (А34-36)
  Wisłouchowie (W162)
../../assets/images/herby/herby/ogonczyk_.gif Ogończyk
  Borowscy (B93)
  Hajewscy (H11)
  Haykowie (H15)
  Ogonowscy (А23)
  Ostachnowiczowie (А164)
  Roszkowscy (Hw124)
  Wereniczowie (W245)
../../assets/images/herby/herby/okminski_.gif Okmiński
  Bohuszowie (B179-181)
../../assets/images/herby/herby/oksza_.gif Oksza
  Gosławscy (H103)
  Grabowscy (H184,186)
  Okuliczowie (А47)
  Orzechowscy (А121)
  Orzechowscy (Ho67)
../../assets/images/herby/herby/okulicz_.gif Okulicz
(Dołęga odm.)
  Okuliczowie (А46)
../../assets/images/herby/herby/okun_.gif Okuń
  Okuniewiczowie (А48)
../../assets/images/herby/herby/okun_odm_.png Okuń (odm.)
  Oleszkowscy (Hw97)
../../assets/images/herby/herby/oliwa_odm_.png Oliwa (odm.)
  Krajewscy (Hw68)
../../assets/images/herby/herby/orla_.gif Orla
(Szaszor)
  Bardscy (B84)
  Bergmanowie (B152)
  Gierejewscy (H130)
  Gieryatowiczowie (H133)
  Giewartowscy (H118)
  Ramszowie (Hw118)
  Wilamowscy (W152)
../../assets/images/herby/herby/orla_odm_.png Orla (odm.)
  Gierałtowscy (Hw29)
../../assets/images/herby/herby/oseka_.png Osęka
(Bronikowski)
  Szatkowscy (Hw144)
../../assets/images/herby/herby/ossorya_.gif Ossorya
  Buszowie (B275)
../../assets/images/herby/herby/ostoja_.gif Ostoja
  Ancyperowiczowie (А110)
  Barankiewiczowie (B71)
  Baranowscy (B75-77)
  Baranowscy (Ho5)
  Błoszczyńscy (B175)
  Bohdanowiczowie (B27)
  Domaraccy (Ho26)
  Gudwiłowiczowie (H246)
  Horbatowscy (H72)
  Hrebniccy (H183)
  Kaczanowscy (Hw50)
  Kotkowscy (Ho47a)
  Ochocimscy (А188)
  Oczepowscy (А190,191)
  Okołowiczowie (А39)
  Olewińscy (А70)
  Osiejewscy (А180)
  Ostanowscy (А163)
  Ostaszewiczowie (А166)
  Ostrowscy (А172)
  Ostyłowscy (А179)
  Owsianowie (А184,185)
  Wasilewscy (W91-94,96)
  Wasilewscy (Ho107)
  Wojnowscy (W14,15)
  Worotniccy (W80)
  Wysoccy (W210)
../../assets/images/herby/herby/ostoja_odm1_.png Ostoja (odm.)
  Baranowscy (Hw2)
  Lescy (Hw185)
  Markiewiczowie (Hw188)
  Rekściowie (Hw120)
  Wasilewscy (Hw155)
  Wierciechowscy (Hw156)
../../assets/images/herby/herby/ostoja_odm2_.png Ostoja (odm.)
  Wasilewscy (Ho106)
../../assets/images/herby/herby/ostoja_odm_.gif Ostoja (odm.)
  Wasilewscy (W88)

../../assets/images/herby/herby/ostrog_.png
Ostróg
  Kłosewiczowie (Hw56)
       

♦♦♦

Herbarz szlachty białoruskiej
| |