Szlachta guberni witebskiej

Rodowody szlachty guberni witebskiej
 • Шляхта Магілёўскай губерні

  Радаводы. Кніга 1. Фасцыкул IV

  Аляксандр Залівака. — Мінск: "Энцыклапедыкс", 2014 — 160 с.


 • ISNB 978-985-7090-04-4

 • Szlachta guberni witebskiej

  Rodowody. Księga 1. Fascykuł IV

  Alaksandr Zalivaka. — Minsk: "Энцыклапедыкс", 2014 — 160 s.

Komentarze

W książkach pierwszej i drugiej na podstawie materiałów fundacji 2512 Narodowego Archiwum Historycznego Republiki Białoruś na ogół jest przedstawiona informacja o 300 rodzinach szlacheckich, że udowadniały swoje pochodzenie. Fundacja nalicza 1097 spraw, ogarniających terytorialnie witebskie, połockie i część inflanckiego województw byłego WKL.

Trzeba uznać, że sytuacja z utrzymaniem fundacji Witebskiego zebrania deputatów dworzańskich jest znacznie bardziej "optymistyczna", aniżeli z fundacjami deputacji mohylewskiej, jednak przedstawiony spis nazwać ostatecznym nie można.

Wizerunki albo opisy herbów w publikacji są nieobecne.

Szlachta

 • 1 — 50
 • 51 — 100
Artykuły 1 — 50
# Rodzina Herbu Pochodzenie *)
1 Obrąmpalski Lubicz ziemie drohicka, liwska, powiat brański
2 Obuchowicz  własnego powiat wiłkomierski **)
3 Ogorodnicki-Jesipowicz Ancuta powiat brasławski
4 Ohryzko Ogończyk województwa połockie, witebskie
5 Bobaszyński Sas województwo witebskie
6 Babinowski Bończa powiat witebski
7 Bobiatyński 1) Łodzia powiat newelski 2)
8 Bohdanowicz Tama 3) ujazd siebieski
9 Bagieński Ślepowron województwo połockie
10 Bogucki Krzywda województwo mińskie
11 Bałtowski Ossorya Księstwo Kurlandii 6)
12 Baranowski Sas ziemia przemyska
13 Wojnowski Ostoja województwa krakowskie, wileńskie
14 Wojtkiewicz Wołk 4) Księstwo Żmudzkie
15 Wołosewicz Lis województwo mińskie
16 Wasilewski Drzewica powiat oszmiański
17 Wysłouch Odyniec województwo połockie
18 Wierzbicki Jastrzębiec województwo połockie
19 Gojżewski Brochwicz powiat newelski 2)
20 Gojżewski Brochwicz powiat upicki
21 Hajkowicz Ogończyk powiat lepielski 2)
22 Gallmeister  Helik 5) Księstwo Kurlandii 6)
23 Hołubicki Janina województwo połockie
24 Dobkiewicz Denhoff powiat rzeżycki 7)
25 Dobrowolski Krzyż 8) powiat dyneburski 7)
26 Dobrowolski Pocisk powiat witebski
27 Dobrowolski powiat witebski
28 Dobrowolski powiat witebski
29 Zabłocki Białynia powiat orszański
30 Zabłocki Łada ziemia zakroczymska **)
31 Zabłocki Sulima powiat wiłkomierski
32 Zagorski Ostoja województwo połockie
33 Zahorski Lubicz ziemia nurska **)
34 Kagiel Pielesz albo Włoszek Księstwo Rumuńskie 9)
35 Kozakiewicz Kownia województwo połockie
36 Kozakowski-Krupka Gozdawa 10) województwo witebskie **)
37 Kozarewicz Dołęga powiat lidzki
38 Kozłow gubernia witebska
39 Łabecki Łodzia powiat dziśnieński 2)
40 Łowejko Kotwica powiat mozyrski
41 Ława Lewart województwo połockie
42 Łoziński Jastrzębiec ziemia dobrzyńska
43 Maksimowicz-Gorbat Białynia powiat nowogródzki
44 Malinowski Pobóg województwo sandomierskie
45 Malinowski Pobóg województwo sandomierskie
46 Malkiewicz Tarnawa powiat oszmiański
47 Malchau von Ankerfeld własny Księstwo Kurlandii 6)
48 Nowogórski Jastrzębiec powiat lidzki
49 Nowodworski województwo mińskie
50 Nagrodzki Lubicz powiat grodzieński
Artykuły 51 — 100
# Rodzina Herbu Pochodzenie
51 Narkiewicz-Podwiński Łuk województwo witebskie
52 Pohoski Półkozic województwa krakowskie
53 Padarewski-Łabędź Pachołowiecki województwo podlaskie
54 Podernia Rawicz województwo witebskie
55 Pakowski Półkozic Księstwo Żmudzkie
56 Rogiński Rogala powiat oszmiański
57 Rogoza województwo witebskie
58 Rogowski Jastrzębiec ziemia bielska **)
59 Rogowski Jastrzębiec
60 Sobolewski Łada Księstwo Żmudzkie
61 Sobolewski Łada województwo smoleńskie
62 Sobański-Hryncewicz powiat upicki
63 Sawicki Lubicz Księstwo Żmudzkie
64 Sadowski * Lubicz województwo brześciańskie
65 Tomaszewicz Łabędź województwo wileńskie
66 Tomaszewski Bończa powiat witebski
67 Tarasiewicz Mogiła powiat brasławski
68 Tarwid Ratuld Księstwo Żmudzkie
69 Użynowicz Lubicz powiat oszmiański
70 Ułanowski Nałęcz województwo witebskie ***)
71 Ułasiewicz Lubicz ujazd połocki
72 Feltner Księstwo Żmudzkie
73 Filipowicz Pobóg Królestwo Polskie
74 von Ceimern ujazd siebieski
75 Frąckiewicz Brodzic powiat upicki
76 Chodykiewicz-Chodycz Junosza Księstwo Żmudzkie ****)
77 Charkowski Pilawa województwo witebskie
78 Charyn powiat lucyński 7)
79 Chełchowski Lubicz Królestwo Polskie **)
80 Cynkiewicz Kaptur 11) powiat lidzki
81 Ćwieciński Nałęcz województwo połockie
82 Czadajew własnego Turcja
83 Czarniewski Szreniawa powiat brasławski
84 Czarniewski Szreniawa powiat upicki
85 Czarny Nowina Szwajcaria **)
86 Szantyr Lubicz Księstwo Żmudzkie
87 Szarepa województwo połockie
88 Szatkowski województwo smoleńskie
89 Szauman Sulima województwo witebskie
90 Szachowski Trzaska województwo połockie
91 Szwejcar  Herburt Szwajcaria
92 Schoen von Schönberg własnego 12) Austria
93 Eysmont Korab starostwo newelskie
94 Józefowicz-Głębocki Leliwa województwo wileńskie
95 Juraha Juraha albo Kotwica powiat łucki
96 Jakubowicz Topór powiat nowogródzki
97 Jakutowicz Jelita województwo witebskie
98 Jeleński Odrowąż województwo witebskie
99 Jankowski Jastrzębiec województwo bełskie
100 Janowicz Radwan powiat wiłkomierski

Przygotował i przetłumaczył: J. Łyczkowski


* Administracyjne jednostki terytorialne, wskazane w dokumentach jak region pochodzenia.

** W dokumentach wywodowych powoływały się na Niesieckiego.

*** W dokumentach wywodowych powoływały się na Okolskiego i Paprockiego.

**** W dokumentach wywodowych powoływały się na Niesieckiego i Paprockiego.

1) W źródle błędnie wskazano nazwisko "Bobiałyński".

2) W skład województwa połockiego wchodziły dziśnieńskie, lepielskie i newelskie starostwa.

3) Herb jest nie zidentyfikowany, prawdopodobnie chodzi o herbie "Tarma" albo rodowej nazwie herbu własnego.

4) Herb jest nie zidentyfikowany, prawdopodobnie to rodowa nazwa herbu własnego.

5) Herb jest nie zidentyfikowany, prawdopodobnie to rodowa nazwa herbu własnego.

6) Księstwo Kurlandii i Semigalii.

7) W skład województwa inflanckiego wchodziły dyneburskie, lucyńskie, marienhauskie i rzeżyckie starostwa albo tzw. trakty.

8) Herb jest nie zidentyfikowany.

9) Chodzi o Księstwie Wołoskim.

10) W wywodzie wskazały jak rodowy herb "Gozdawa" (jak najbardziej podobny), ponieważ zapewne nie znalazły w herbarzach herbu "Krupka".

11) Herb jest nie zidentyfikowany, prawdopodobnie to rodowa nazwa herbu własnego.

12) W źródle jest wskazany herb "Lew", ale to herb własny "Schönberg".