Herb Sulima

Herb Sulima
  • Herb Sulima

    Inne nazwy: SULIMITA, SOLIMA, OPORÓW, SLOMFF
    Okrzyk bojowy: SULIMA!
    Najwcześniejsza wzmianka: r. 1397

  • Blazon
  • Historia
  • Herbowni

Blazonowanie

Svlima. Que aquilam nigram, cuius pedes et extremas partes corporis tres lapides quadri, proporcionaliter distincti, tegunt, in campo rubeo defert.

Jan Długosz, "Insignia seu clenodia regni Poloniae", nr 115, s. 70

Sulima. Który [to herb] orła czarnego, którego nogi i końcowe [dolne] części ciała przez trzy kamienie czworokątne, proporcjonalnie rozłożone, są zasłonięte, w polu czerwonym wyobraża.

Tłumaczenie Danuty Szop


Herbu tego tarcza wszerz na dwie części podzielona, na wierzchniej dzielnicy pół Orła czarnego w żółtym polu, z skrzydłami rozciągnionemi, z pyskiem w lewą tarczy obróconym; w spodniej zaś trzy kamienie w czerwonem polu, na hełmie z korony pół Orła czarnego takiego jak na tarczy.

Niesiecki K., Herbarz Polski, VIII, s. 562-565


(...) w polu czerwonym pod głowicą srebrną, w której orłek wyskakujący czarny, trzy kamienie złote w rozstrój. Hełm z labrami z pokryciem z prawej srebrnym a z lewej czerwonym, a podbiciem zapewne czarnym. Klejnot: orłek wyskakujący czarny.

Józef Szymański, Herbarz, s. 263


Na tarczy, tarcza mała, niby w tryanguł ułożona, na tey pół-orła widać czarnego, wpolu złotym, z skrzydłami resciągnionemi, z pyskiem wlewą tarczy obróconym, na spodniey tarczy trzy kamienie, wpolu czerwonym, na hełmie z korony pół-orła czarnego takiego, jak na tarczy widać.

Wywód Famillji UU Łyczkowskich, 1802. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi.

Historia herbowa

Ex almania ducens genus, cuius viri animosi et honorum cupidi; inter quos sub nostra etate Zauissius de Garbow, dictus niger, magis excellentia claruit.

Jan Długosz, "Insignia seu clenodia regni Poloniae", nr 115, s. 70

Z Niemiec ród wywodząc, którego mężowie dzielni i zaszczytów ządni; między którymi w ostatnich latach Zawisza z Garbowa, nazywany Czarny, wielką świetnością błyszczał.

Tłumaczenie Danuty Szop


... w roku 935 ten herb dostał się w Polska z Niemiec od hrabiow Solmskich (Solimskich) [Solms], właścicielej Braunfelsa, Mintzenberga i Sonnenwalda, dzie nazywał się Slomff wg Manuskryptu o Familjach Prusskich.

А. Лакіеръ "Русская геральдика", СанктПетербургъ, 1855 (A. Łakijer "Heraldyka Rusińska", Sankt-Peterburg, 1855)

Herbowni

Ankudowicz, Arczyński

Bahłaj, Barzykowski, Baytel, Beutel, Białopiotrowicz, Bielecki, Bodywił, Borkowski, Botwit, Bratkowski, Bratoszewski, Broszniowski, Brzośniewski, Buchler, Budwił, Budwiłło, Budzisławski

Cellari, Chabinowski, Charabinowski, Charbinowski, Charbowski, Chawłowski, Chociowski, Chodowski, Chrzczonowski, Ciołek, Czarnokruk, Czarny

Daniłowicz, Dawilowicz, Dawiłowicz, Dejm, Dejma, Deym, Dziedziłowski, Dzierzański, Dzierżański, Dzierżeński, Dzierżyński

Fabisiewicz, Farurej

Gajewski, Gajowski, Gamrat, Garbatowski, Garbolewski, Garbowski, Gern, Gocłowski, Godwadowski, Gomulicki, Gosłubski, Goślubski, Gottowt, Gotund, Gotundowicz, Gotuntowicz, Gralewski, Grocholiński, Grocholski, Grodź, Gryżewski

Hajewski, Hamszej, Hamulecki, Henszel, Herbatowski, Holstein, Horbatowski, Horbowski, Hrycałowicz, Hryszkiewicz

Jacewicz, Jacimierski, Jacimirski, Jackiewicz, Jacuński, Jacymierski, Jacymirski, Jaroszewski, Jaryczewski, Jaryczowski, Jaśkiewicz, Jelski

Kaliński, Kamiński, Kielecki, Kiernoski, Kiernowski, Kilarski, Kilewski, Kiliński, Kniażyński, Kniehinicki, Knihynicki, Konoplicki, Konrad, Konrade, Korendowicz, Korzeniowski, Kot, Kropiński, Krzyżanowski, Kuklinowski, Kurek, Kurzyna

Latalski, Leski, Leszczyński, Liczkowski, Lipstowski

Łagiewnicki, Ławecki, Łazarew, Łyczko, Łyczkowski

Małgowski, Małowidzki, Margiewicz, Mazowita, Mentoński, Mentowski, Miedzianowski, Miloński, Miluński, Miłobęcki, Miłobędzki, Miłoński, Miłowski, Mordwin, Mormuzowski

Niementowski, Niemętowski, Niemiętowski, Niewiardowski, Nowowiejski

Obidowski, Ogrodzieński, Ogrodziński, Oporowski, Opporowski, Opulski, Oziembłowski, Oziębłowski

Paszkiewicz, Pawłowski, Pągowski, Pęgowski, Pieczymucha, Piepol, Pipa, Pleszewski, Pleszowski, Popiel, Przeborowski, Przejuski, Przejuszyn, Przeuski, Przyborowski, Przybyłowicz, Przygodziński, Przygodzki, Przyłoski, Przyłucki, Przyłuski

Radwiłłowicz, Radwiłowicz, Radziwiłłowicz, Radziwiłowicz, Radziwonowicz, Radzwiłowicz, Rodywił, Rogaczewski, Rokoszek, Romka, Roski, Rowski, Rożecki, Rożycki, Rybieński, Rybiński, Ryczgorski, Rymidowicz

Salcewicz, Samojło, Samojłowicz, Samujło, Saulewicz, Saulski, Sawicz, Skarbek, Służewski, Służowski, Smolko, Smołka, Srobski, Stanisławski, Stankiewicz, Stawiński, Strawiński, Stromski, Strumski, Strzeż, Sulikowski, Sulima, Sulisławski, Sulkowski, Sułkowski, Swichowski, Szajewski, Szajowski, Szalewicz, Szalowski, Szałowski, Szantyc, Szantyr, Szawirski, Szawlewicz, Szawłejko, Szawłowicz, Szawłowski, Szklarzewski, Szochroder, Szpakowicz, Szpakowski, Szredok, Szrobski, Szropski, Szrzobski, Szulakowski, Szulczewski, Szumlewicz, Szwaranowicz, Szwaroniewicz, Szymkajło

Świechowski, Świętochowski

Trublajewicz, Trzciński, Tumiłowicz, Twaranowicz, Tychonowicz

Ulanowicz, Ulanowski, Ullanowicz, Ułanowicz, Ułanowski, Uziembło, Uziębło

Wąsowicz, Wierszowt, Włodek, Włodkowicz, Wojanowski, Wolski, Wysocki

Zabłocki, Zabokrzecki, Zabokrzycki, Zadarnowski, Zadernowski, Zalajewicz, Zaleński, Zaleski, Załęski, Zassowski, Zawidzki, Zawisza, Zemęcki, Ziemecki, Ziemiecki, Ziemięcki, Zylajewicz

Żabokrzecki, Żabokrzycki


Wg T. Gajl "Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku"