Powiat słucki
gubernia mińska
XIX wiek

Mapa administracyjna

Mapa powiatu słuckiego