Wielkie Księstwo Litewskie
w połowie wieku XVIII

Mapa administracyjna

Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego
Łyczkowscy w WKL
Oznaczone na mapie cyfrą Zaścianki, majątki, miasteczka Oznaczone na mapie cyfrą Zaścianki, majątki, miasteczka
1 Serwiecz 7 Dźwiniacze
2 Jowsiewicze 8 Wielkie Sieło
3 Izmajłowo 9 Czerewki
4 Białe Borki i Dębrowek 10 Smolihówka
5 Zakrzewszczyzna 11 Jezienice
6 Adamowo 12 Horodczewicze